Doneer nu!
Word onze vriend

Organisatie

De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32148292 met de volledige naam (Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces) en de verkorte naam (Stichting 4 Smiling Faces).

De stichting staat onder haar volledige naam geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of fiscaal nummer 820528298.

Jaarrekening

De stichting legt financiële verantwoording af door publicatie van geanonimiseerde jaarrekeningen.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2023 is in ontwikkeling en wordt uiterlijk 30 juni 2024 gepubliceerd.

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status is verleend bij de oprichting op 5 maart 2009 en is sindsdien verlengd.

Je kunt de ANBI-status van 4 Smiling Faces altijd checken bij de Belastingdienst. Gebruik daarvoor onze volledige naam ‘ Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces’ en onze vestigingsplaats ‘Amersfoort’.

Meer informatie over de ANBI status, belastingaangifte en periodiek schenken.

WBTR

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en omvat regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Doel is het voorkomen en tegengaan van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten die verenigingen en stichtingen kunnen schaden.

Beleidsplan

In overeenstemming met de eisen die de Belastingdienst aan een ANBI stelt, publiceren wij ons beleidsplan. 

Statuten

In overeenstemming met de eisen die de Belastingdienst aan een ANBI stelt, publiceren wij onze statuten.