ORGANISATIE

Registratie

Stichting 4 Smiling Faces staat onder haar officiële/volledige naam (Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32148292.

De stichting staat onder haar officiële/volledige naam geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of fiscaal nummer 8205.28.298.

Financiën

De stichting legt financiële verantwoording af door publicatie van geanonimiseerde jaarrekeningen.

Jaarverslagen

Lees hier het Jaarverslag 2017
Lees hier het Jaarverslag 2018
Lees hier het Jaarverslag 2019
Lees hier het Jaarverslag 2020

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status is verleend bij de oprichting op 5 maart 2009 en sindsdien verlengd.

ANBI status controleren?

Zie voor meer informatie over de ANBI status, belastingaangifte en periodiek schenken. ANBI Belasting & Schenken

WBTR

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en omvat regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Doel is het voorkomen en tegengaan van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten die verenigingen en stichtingen kunnen schaden.

Beleidsplan

In overeenstemming met de eisen die de Belastingdienst aan even ANBI stelt, publiceren wij ons beleidsplan: 2021-05 Beleidsplan.

Statuten

Dit zijn onze statuten.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!