ORGANISATIE

Registratie

Stichting 4 Smiling Faces staat onder haar officiële/volledige naam (Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32148292.

De stichting staat onder haar officiële/volledige naam geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of fiscaal nummer 8205.28.298.

Financiën

De stichting legt financiële verantwoording af door publicatie van geanonimiseerde jaarrekeningen.

Jaarverslagen

Lees hier het Jaarverslag 2019
Lees hier het Jaarverslag 2018
Lees hier het Jaarverslag 2017

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status is verleend bij de oprichting op 5 maart 2009 en sindsdien verlengd.

ANBI status controleren?

Zie voor meer informatie over de ANBI status, belastingaangifte en periodiek schenken. ANBI Belasting & Schenken

Beleidsplan

In overeenstemming met de eisen die de Belastingdienst aan even ANBI stelt, publiceren wij ons beleidsplan: 2019-02 Beleidsplan.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!