Doneer nu!
Word onze vriend

Onze projecten en tehuizen

4 Smiling Faces werkt in Nepal samen met 3 kindertehuizen en een buitenschoolse opvang waar in totaal zo’n 125 kinderen wonen en/of worden opgevangen en ondersteund. (In verband met de corona pandemie verbleven sommige kinderen langere tijd bij vrienden of familie buiten de stad; er is nauw contact om te zorgen dat het hen goed gaat en aan niets ontbreekt.)

De projecten die wij in/met de tehuizen en opvang doen worden te allen tijde zorgvuldig en in nauw overleg uitgekozen en uitgevoerd. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders inbreng. We maker er geen ‘mini Nederlandjes’ van. Het gaat erom dat het goed werkt in Nepal en past bij hun levensstijl en gewoonten.

Met uitzondering van het studiebeurzenprogramma is 4 Smiling Faces van geen van de tehuizen en buitenschoolse opvang die we ondersteunen de enige of de hoofdsponsor. Dat houden we graag zo. De tehuizen en opvang zijn wat ons betreft volledig vrij om samen te werken met andere partijen. Het enige wat voor ons telt, is dat het belang van de kinderen altijd voorop staat.

(bso) SHCOP
DRC Nepal
Lotus Family Foundation
NWCSS Weeshuis
Noodhulp
Studiebeurzen