Doneer nu!
Word onze vriend

4 Smiling Faces & SDG’s

4 Smiling Faces draagt op deze manier mee aan de realisatie van de SDG’s:

4 Smiling Faces draagt bij aan vermindering van armoede door ondersteuning in woord en vooral daad van kinderen in kindertehuizen in Nepal. Ze hebben alle denkbare lichamelijk, sociale, gezondheidstechnische en economische uitdagingen die hun leven zwaar maken. We ondersteunen hen al jaren op weg naar een zelfstandige toekomst als sociaal bewogen en bijdragende burgers.

4 Smiling Faces draagt bij aan vermindering van honger door wanneer nodig voedsel en moestuin benodigdheden te geven aan de tehuizen en buitenschoolse opvang waar we al jaren mee samenwerken. Op deze manier leiden de kinderen (en hun familieleden, als ze die hebben) geen honger en kunnen ze zelfs deels hun eigen voedsel produceren.

4 Smiling Faces draagt bij aan goede gezondheid en welzijn van de kinderen in de tehuizen, opvang en studenten die we ondersteunen door hen altijd centraal te stellen. Onze eerste vraag is altijd ‘helpt wat wij doen hen vooruit?’

4 Smiling Faces draagt bij aan kwaliteitsonderwijs door jonge mensen die zonder vangnet ‘onze’ huizen en opvang verlaten een studiebeurs te geven. Op die manier gaan de jongeren hun eigen weg en maken hun eigen keuzes. Zodoende wordt de cirkel van armoede en wanhoop doorbroken.

4 Smiling Faces draagt bij aan gender gelijkheid door geen enkel onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig; iedereen verdient en krijgt gelijke kansen!

4 Smiling Faces draagt bij aan schoon water en sanitair door waar nodig en mogelijk in de tehuizen en opvang projecten te realiseren die zorgen voor schone en hygiënische omstandigheden voor alle betrokkenen.

4 Smiling Faces draagt bij aan betaalbare en duurzame energie door waar nodig en mogelijk in de tehuizen en opvang projecten te realiseren die zorgen voor het gebruik van zonne energie en grondwater.

4 Smiling Faces draagt bij aan vermindering van ongelijkheid door geen enkel onderscheid te maken op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, gender, (seksuele) geaardheid, gezondheidstoestand of burgerlijke staat. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig; iedereen verdient en krijgt gelijke kansen!