Doneer nu!
Word onze vriend

Gedragscode

(Versie februari 2022)

4 Smiling Faces werkt in Nederland en in focusland Nepal. Nepal heeft een andere cultuur met andere normen, waarden, wetten, regels en gebruiken. Die respecteren we. Maar er zijn grenzen die wat ons betreft niet overschreden kunnen/mogen worden en waar 4 Smiling Faces zich altijd tegen zal uitspreken. Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

Algemeen

Social media/website

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik

Met en bij de kinderen in de tehuizen in Nepal

Organisatie