Doneer nu!
Word onze vriend

Studiebeurzen

  • ze 18 jaar zijn en daarmee officieel volwassen
  • ze klaar zijn met de middelbare school

Stichting 4 Smiling Faces helpt jongeren die de kindertehuizen die wij steunen (DRC Nepal en het NWCSS weeshuis) moeten verlaten. Ze moeten deze tehuizen verlaten omdat:

Onze hulp bestaat uit een studiebeurs (voor schoolgeld, uniformen, schoenen, boeken, leermaterialen en lunch) en als het nodig is de huur voor een veilige woonplek. We helpen alleen hen die niet kunnen terugvallen op familie (wat normaal is in Nepal) en die geen enkel vangnet hebben dat hen kan ondersteunen op weg naar een zelfstandig leven. Sommige van deze jongeren hebben bovendien een lichamelijke handicap of ziekte en hebben onze steun extra hard nodig.

Ondanks dat Nepal een van de armste landen ter wereld is, is verder leren na de middelbare school niet goedkoop. Zeker in relatie tot de gemiddeld zeer lage lonen. In onze visie is het de enige manier om deze zeer gemotiveerde jongelui verder te helpen.

4 Smiling Faces doet alles om deze jongeren de kans te geven op een beter leven en daarmee gedwongen huwelijken, gedwongen werk en (seksuele) slavernij te voorkomen. Want dat zijn allemaal reële gevaren in Nepal. De enige manier om daaraan te ontkomen is een goede opleiding, zodat de jongeren hun eigen weg gaan, hun eigen keuzes maken en zodoende de cirkel van armoede en wanhoop doorbreken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met een ziekte of handicap of kinderen die anderszins leven in tegenwind (armoede, verlating/verstoting, verslavingsproblemen etc.)

Ontvangers kunnen geen steun bij ons aanvragen: dankzij goede relaties weten we precies wie hulp nodig heeft. We hebben een systeem waarmee we de voortgang van de ontvangers goed monitoren. Bovendien gaat er geen geld naar de ontvangers en/of hun familie: alle geldzaken worden afgehandeld door onze onvolprezen vrijwilligers met wie wij al jaren werken.

Over de studiekosten

Een vervolgopleiding na de middelbare school is in Nepal niet goedkoop. Gemiddeld gaat het om circa 2500 euro per jongere per jaar. Het grootste deel daarvan (circa 1450 euro) betreft school/collegegeld voor opleidingen van enige kwaliteit. Daarnaast is er geld nodig voor verplichte schooluniformen en schoeisel (circa 150 euro), boeken en lesmateriaal (circa 150 euro), vervoer (circa 75 euro), verplichte schoollunch (circa 75 euro) en een veilige plek om te leven (circa 600 euro). School/collegegeld en kamerprijzen stijgen sinds de aardbevingen van 2015. Bovendien kunnen jongeren met een handicap niet overal wonen: zo is een kamer op de derde etage niet toegankelijk wanneer je in een rolstoel zit. Liften zijn hier immers een zeldzaamheid.

Waarom doen wij dit? 

Het is heel simpel: als wij hen niet helpen, helpt niemand hen!
Help ons alstublieft hen te helpen!

SDG’s

Met de studiebeurzen werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).