Doneer nu!
Word onze vriend
Nieuws -

Noodhulp

We hebben een tweede batch noodhulp naar Nepal gestuurd voor de kinderen van de buitenschoolse opvang SHCOP en hun familie. 
Als dagloners hebben de ouders geen werk en dus geen inkomen. 
Dat betekent honger voor iedereen, waar vooral de kinderen erg onder leiden.
In deze barre tijden ondersteunt 4 Smiling Faces de kinderen en hun families graag.
Uw hulp is buitengewoon welkom

>> DONEER NU <<