Doneer nu!
Word onze vriend

Meestgestelde vragen

1. Wat doet 4 Smiling Faces met mijn nalatenschap?

Met steun van al onze gevers, donateurs, sponsoren en erflaters zoals jij verbetert 4 Smiling Faces de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan. Daarnaast ondersteunen we kinderen wanneer ze met 18 jaar de tehuizen moeten verlaten, geen vangnet hebben om op terug te vallen en er helemaal alleen voor staan. We bieden hen met studiebeurzen en een veilig thuis een kansrijke toekomst, zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en hun leven zelf vorm kunnen geven. Ook geven wij noodhulp in tijden van (natuur)rampen en crisis. Nalatenschappen stellen ons in staat nog veel meer kinderen en jongeren te helpen aan een kansrijke toekomst.

2. Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Erfstelling: een vastgesteld deel van het bezit dat – na aftrek van alle kosten, schulden en legaten – aan erfgenamen wordt toebedeeld. Erfstellingen worden vaak in percentages weergegeven.

Legaat: een bepaald goed of vastgesteld geldbedrag, bijvoorbeeld een schilderij of je woning. Legaten worden als eerste uitgekeerd, wat overblijft, wordt verdeeld onder de erfgenamen.

3. Waarom betaalt 4 Smiling Faces geen erfbelasting?

4 Smiling Faces is sinds de oprichting in 2009 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s zijn door de belastingdienst vrijgesteld van erfbelasting. Andere erfgenamen moeten wel erfbelasting betalen; de hoogte daarvan is afhankelijk van je relatie met hen. Je notaris kan je daar alles over vertellen.

4. Kan Greenpeace ook executeur zijn?

Onder voorwaarden kan 4 Smiling Faces executeur zijn en je nalatenschap afwikkelen. In dat geval is het van het grootste belang dat we al je wensen kennen. Alleen zo kunnen we je testament uitvoeren zoals jij dat wilt. Als je 4 Smiling Faces tot executeur wilt benoemen, neem dan contact met ons op: andredehamer@4smilingfaces.com

5. Kan ik specifiek nalaten aan een bepaald onderdeel van het werk van 4 Smiling Faces, bijvoorbeeld voor de studiebeurzen?

Dat is in goed overleg zeker mogelijk. Uiteraard moeten we dan wel een bepaling opnemen wat er met uw nalatenschap gebeurd in het geval dat er bij uw overlijden geen geld meer nodig is voor dat specifieke onderdeel. Denk daarbij aan ‘mocht dit project of aandachtgebied niet meer relevant zijn, dan mag 4 Smiling Faces beslissen waar ze het geld aan besteedt’.

6. Kan 4 Smiling Faces me helpen met het vinden van een notaris?

4 Smiling Faces kan je een lijst toesturen met notarissen in je buurt. De keuze is aan jou. We bevelen niemand aan en begeleiden je ook niet in het opstelproces. Opstel van een testament is strikt persoonlijk en het contact met de notaris vertrouwelijk.

7. Kan ik een codicil gebruiken om na te laten aan 4 Smiling Faces?

Via een handgeschreven codicil kan je geen geldbedragen schenken; het is geen vervanging van het testament. In een codicil kunt je wel meubels, sieraden en kleding wegschenken en je uitvaartwensen kenbaar maken.

8. Hoe komt 4 Smiling Faces te weten dat ik ben overleden?

Als we geen executeur zijn, horen wij over je overlijden nadat je testament is opgevraagd bij de notaris. Het is de taak van de executeur (dit kan ook een notaris zijn) om alle erfgenamen te informeren. Als we zijn aangewezen als executeur, dan is het verstandig om onze gegevens te bewaren bij bijvoorbeeld je verzekerings- en/of andere belangrijke papieren.

9. Hoeveel kost een testament maken?

Er zijn geen vaste tarieven voor het opmaken van een testament. Daarom is het raadzaam om bij verschillende notarissen een offerte te vragen. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat hoe ingewikkelder het testament, hoe hoger de kosten voor het opstellen.

10. Kan ik een testament nog wijzigen?

Je kunt je testament altijd wijzigen. Bijvoorbeeld als je situatie veranderd of als je testament niet meer aansluit bij wat je wilt. Deskundigen adviseren om uw testament iedere vijf jaar te bekijken en wanneer nodig aan te passen. Daarvoor gaat u naar de notaris. Eerdere versies van uw testament worden dan ingetrokken en vervangen door een nieuwe versie.

11. Wat is een levenstestament?

Met een levenstestament regel je wie je belangen behartigt als je dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld als je niet meer wilsbekwaam bent. Ook voor een levenstestament ga je naar de notaris. Je iemand die je volledig vertrouw een volmacht om namens je te handelen. De volmacht kan gaan over behartiging van je financiële, maar ook je medische belangen. Op deze manier hou je zelf de regie over je leven, ook als je dat zelf (tijdelijk of definitief) niet meer kunt.