Doneer nu
Word onze vriend
Nieuws -

Kinderrechten

Vandaag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale dag van de rechten van het kind. Volgens de ‘Universele verklaring van de rechten van het kind’ heeft ieder kind er recht op:

 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)
 • een gezond leven te leiden (recht op een gezond leven)
 • Ieder kind moet beschermd worden tegen:
 • gedwongen arbeid (recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • mishandeling (recht op bescherming tegen kindermishandeling)
 • seksueel- en oorlogsgeweld (recht op bescherming tegen seksueel misbruik, recht op bescherming bij oorlog)
  Verder heeft elk kind recht:
 • op een eigen naam
 • om samen te zijn met wie je wil
 • op informatie
 • op zorg
 • op gelijkheid (wat ook hun geloof, ras of nationaliteit is)
 • op speciale zorg voor een kind met een beperking
 • op zorg
 • op voorrang
  Dit betekent ook dat zaken eerlijker verdeeld zouden moeten worden zoals verdeling van schoon water, voedsel, medicijnen, onderwijs, welvaart, vrijheid en veiligheid over de hele wereldbevolking!

4 Smiling Faces kan niet alle kinderen helpen, maar de kinderen die we ondersteunen in Nepal helpen we echt verder op weg naar een kansrijke toekomst. Help je ons mee hen te helpen?

#4SmilingFaces      
#Nepal    
#Kinderen    
#GevenIsLeuk