Doneer nu!
Word onze vriend

Onderwijs & opleiding

Sinds enige tijd gaan alle DRC-kinderen naar school. Voorheen moesten sommige kinderen het doen met wat lessen in de DRC zelf, omdat er geen betaalbare school was waar zij terecht konden met hun zware beperkingen. Die situatie is gelukkig veranderd.

De kinderen gaan nu naar 5 verschillende scholen; sommige in de directe omgeving van het tehuis, anderen in verderaf gelegen delen van Kathmandu. Ze worden altijd gehaald en gebracht met schoolbussen. Van verschillende kinderen wordt de opleiding betaald door sponsoren (vaak voormalige vrijwilligers) uit diverse buitenlanden.

De scholen van de DRC kinderen lopen uiteen in kwaliteit en voorzieningen voor kinderen met beperkingen. Het liefst zou de DRC alle kinderen naar dezelfde school of hooguit twee of drie verschillende scholen van goede kwaliteit in de directe omgeving sturen, maar daarvoor is geen geld. Op schooldagen (zondag t/m vrijdag) is er na schooltijd een onderwijzer in de DRC om de kinderen te begeleiden/helpen bij het maken van huiswerk.

Sommige kinderen zitten op scholen die voor hen niet geschikt zijn, omdat er geen of te weinig voorzieningen of zelfs obstakels zijn voor kinderen met een beperking. (Denk aan een school op een heuvel die overal trappen heeft en jij zit in een rolstoel).  Feitelijk zitten ze dan gevangen in dat deel van de school waar ze wel in kunnen. Verder kunnen ze geen kant op. Deelnemen aan het schoolleven is niet of nauwelijks mogelijk. Deze kinderen moeten zo snel mogelijk naar andere scholen, waar ze wel uit de voeten kunnen en volledig kunnen deelnemen aan het schoolleven. Dat kost veel geld. Het mede mogelijk maken overstappen naar goed passende scholen is belangrijk voor 4 Smiling Faces.

Onderwijs en opleiding zijn een van de grootste kostenposten voor de DRC. Alle hulp en bijdragen op dit terrein zijn altijd zeer welkom!