Doneer nu!
Word onze vriend

Grondwaterput

De aanleg van de grondwater put en pompinstallatie bij de DRC Nepal is voltooid in april/mei 2010. Het grondwater wordt gebruikt voor alle niet eten & drinken gerelateerde activiteiten zoals het doorspoelen van toiletten, douchen, wassen van kleren en het sproeien van de tuin.

In de droge tijd is drinkwater schaars in de Kathmandu Vallei. Leverantie aan huishoudens is op z’n zachtst gezegd onregelmatig. Soms komt er 2 weken geen vers drinkwater…

Huizen – en ook de DRC – hebben een of meerdere grote voorraadtanks voor de opslag van drinkwater: zodra er wordt geleverd, vult iedereen die helemaal op. Maar je weet nooit of de leverantie lang genoeg duurt om je tanks te vullen. En bovendien daalt de waterdruk als iedereen op hetzelfde moment zijn of haar tanks vult.

Zuinig zijn met drinkwater is natuurlijk altijd goed, maar in de Kathmandu Vallei absoluut noodzakelijk. In de droge tijd kun je nooit zomaar een douche nemen, zomaar kleren wassen (wat in Nepal op de hand gebeurd), nooit het water laten stromen als je je tanden poetst of er op rekenen dat je het toilet kunt doorspoelen.

Met de aanleg van de grondwaterinstallatie bespaart de DRC enorme hoeveelheden drinkwater. Ze doen veel langer met dezelfde hoeveelheid. Het tehuis is daarmee minder afhankelijk van (politieke) ontwikkelingen in het land. Bovendien is het ook een goede ontwikkeling uit oogpunt van hygiëne en het milieu.