Doneer nu!
Word onze vriend
Nieuws -

Dag van de Grondwet

Gisteren was het in Nepal de Dag van de Grondwet. De wet die sinds 2015 de basis vormt van de Federale Democratische Republiek die Nepal sindsdien is. De nieuwe grondwet is een van de gevolgen van de moord op het koninklijke gezin in juni 2001 en de opvolging door de broer van de vermoorde koning. Hij werd nooit echt geaccepteerd door de bevolking.

De nieuwe grondwet had in 2010 klaar moeten zijn, maar dat werd uiteindelijke pas 2015. De nieuwe grondwet was niet onomstreden. Al snel braken er protesten uit tegen elementen van de nieuwe grondwet. Een probleem was de oprichting van nieuwe staten om de macht te delen onder het nieuwe federale systeem. Er waren ook geschillen over bepaalde Nepalese staatsburgerschapswetten, die discriminerend zouden zijn.

Maar de grondwet heeft ook verbeteringen gebracht: zo staat het leger nu onder controle van het electoraat, een president in plaats van een koning zal de belangrijkste uitvoerende macht hebben en de nieuwe regering is ‘seculier’ in de zin dat er vrijheid van godsdienst is in plaats van dat het hindoeïsme de door de staat gesteunde religie is.