Doneer nu!
Word onze vriend

4 Smiling Faces

Stichting 4 Smiling Faces verbetert de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan. Daarnaast ondersteunen wij de kinderen ook als ze met 18 jaar die tehuizen moeten verlaten zonder dat ze een vangnet hebben om op terug te vallen en er helemaal alleen voor staan. Wij bieden hen een kansrijke toekomst, zodat ze hun eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven.
Archief -

Verschillen

Hoewel het me altijd weer opvalt dat er veel meer is dat ons verbindt, zijn er ook hele duidelijke verschillen tussen Nepal en de Lage Landen. Soms kom je op internet van die filmpjes tegen die dat veel beter illustreren dan duizend woorden kunnen uitleggen. Kijk maar… krijg er de koude rillingen van….

Archive -

Differences

Although I always notice that there is much more that connects us, there are also clear differences between Nepal and the low countries. Sometimes you come across one of those videos on the internet that illustrate this much better than a thousand words can ever explain. See for yourself… it gives me the chills…..

Archive -

Waiting

Yippee, this summer we are going to Nepal again. To see how things are going and what we can do to help the children get a better future. So looking forward to it. ❤️ I can’t wait.

As a Dutch citizen, you must have a visa to enter Nepal. You can arrange this upon arrival at Kathmandu airport, but I would always advise you to go to the Nepalese consulate in Amsterdam. This is faster and simpler: at Kathmandu airport, you have to wait in line with the rest of the travelers from your and probably other flights. And it’s not fast. At the consulate, things go a lot smoother.

In itself, getting the visa for Nepal in the Netherlands is a formality: just go to Amsterdam. Do bring cash, because debit cards are not accepted at the Nepalese consulate, wait a minute, and submit the form with a passport photo. Then you will receive a sticker and a few stamps in your passport, you pay, and voilà. You are ready for your journey.

On the other hand, waiting is the real beginning of the whole Nepal experience. And waiting is a profession in its own right that has almost developed into a higher art in Nepal, among other places. As a traveler too and in Nepal, you better learn to wait well, otherwise you will experience an uncomfortable journey. Because in Nepal you can wait for anything, at any time, and for any length of time.

The waiting already starts at the consulate itself. Because you can only go there on working days between 10.30 and 13.00. Nice and easy 😉 for people from further away who have to work. You have to take a day off or combine it with a day in the capital.

Once you are inside the consulate, the waiting is actually quite fun, because there are more people going to Nepal. They all have their own stories. Then you hear things: great stories, tips, and suggestions.

Waiting is an art you can learn. As a right-minded impatient person, I should know. The secret of good waiting – like so many things in life – lies in good preparation. As an experienced traveler to and in Nepal, I had to learn that through trial and error.

In those unprepared cases, within five minutes boredom, thirst, annoyance, and other non-conducive feelings hit hard and inexorably. And then the penny dropped. Because, what do they say again? ‘When in Rome, do as the Romans do’. That saying works elsewhere in the world as well.

After the first, less pleasant waiting experience, I copied the art from the local population. In Nepal, you never go out without a bottle of water, something to read, something to eat, music, a pen, paper and/or possibly a pack of playing cards. If you unexpectedly have to wait indefinitely, you can go in all directions: eat, drink, read, listen to music, write, and perhaps a game of cards with fellow sufferers. That works every time.

In this way, waiting suddenly becomes a completely different experience. Watching people together, having whole conversations, thinking about the meaning of life, and/or cleaning the photo camera. Almost nervously soothing.

That’s not to say I’m a fan of waiting now, just that I’m more adept at it. Since I mastered the fine art of waiting, I have only had nice waiting experiences. And that is very important for a pleasant stay in a country like Nepal.

So I can wait to go to Nepal again. 😇 Before you know it, it will be summer!

Archief -

Wachten

Joepie, van de zomer gaan we weer naar Nepal. Om te kijken hoe het daar gaat en wat we allemaal kunnen doen om de kinderen daar verder te helpen. Zoveel zin in. ❤️ Kan niet wachten.

Als Nederlander moet je een visum hebben om Nepal in te komen. Dat kun je bij aankomst op het vliegveld van Kathmandu regelen, maar ik zou je altijd aanraden om even naar het Nepalese consulaat in Amsterdam te gaan. Dat is sneller en simpeler: op het vliegveld van Kathmandu moet je namelijk wachten met de rest van de reizigers van jouw vlucht en vermoedelijk ook reizigers van andere vluchten. En snel gaat het niet. Op het consulaat gaat dat een stuk soepeler.

Op zich is het halen van het visum voor Nepal in Nederland een formaliteit: even naar Amsterdam. Wel contant geld meenemen, want pinnen kan niet op het Nepalese consulaat. Even wachten, formuliertje inleveren met pasfoto. Dan krijg je een sticker en een paar stempels in je paspoort, betalen en voilà. Je bent klaar voor je reis.

Aan de andere kant is wachten het echte begin van de hele Nepal ervaring. En wachten is een vak apart dat zich onder andere in Nepal haast tot hogere kunst heeft ontwikkeld. Als reiziger naar en in Nepal kun je maar beter goed leren wachten, omdat je anders een ongemakkelijke reis beleeft. Want in Nepal kun je overal voor wachten, op ieder moment en voor elke lengte van tijd.

Het wachten begint al bij het consulaat zelf. Want daar kun je alleen terecht op werkdagen tussen 10.30 en 13.00 uur. Lekker makkelijk 😉 voor mensen van verder weg die gewoon moeten werken. Je moet er een vrije dag voor nemen of het combineren met een dagje hoofdstad.

Eenmaal binnen in het consulaat is wachten eigenlijk best leuk, want er zijn meer mensen die naar Nepal gaan. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal. Dan hoor je nog eens wat. Mooie verhalen, tips en suggesties.

Wachten is een kunst die je kunt leren. Als rechtgeaard stuk ongeduld kan ik dat weten. Het geheim van goed wachten zit – zoals zoveel zaken in het leven – in een goede voorbereiding. Dat heb ik, als inmiddels ervaren reiziger naar en in Nepal, door schade en schande geleerd.

In die onvoorbereide gevallen sloeg binnen vijf minuten de verveling, de dorst, de ergernis en meer van dat soort weinig opbouwende gevoelens hard en onverbiddelijk toe. En toen viel het kwartje. Want, wat zeggen ze ook weer? ‘When in Rome, do as the Romans do’. Dat gezegde werkt ergens anders in de wereld ook.

Na de eerste, minder leuke, wacht-ervaringen heb ik de kunst van de lokale bevolking afgekeken. In Nepal ga je nooit op stap zonder een flesje water, wat te lezen, wat te eten, muziek, pen en papier en/of eventueel een pak speelkaarten. Mocht je dan onverwacht voor onbepaalde tijd moeten wachten, kun je alle kanten op: eten, drinken, lezen, muziek luisteren, schrijven en misschien wel met lotgenoten een spelletje kaart spelen. Dat werkt iedere keer weer.

Op die manier wordt wachten opeens een heel andere ervaring. Samen mensen kijken, hele gesprekken voeren, nadenken over de zin van het leven, foto camera schoonmaken. Bijna zenuwachtig rustgevend.

Dat wil niet zeggen dat ik nu een fan ben van wachten, maar wel dat ik er meer bedreven in ben. Sinds ik mijzelf de schone kunst van wachten eigen heb gemaakt, heb ik eigenlijk alleen maar leuke wacht-ervaringen gehad. En dat is voor een aangenaam verblijf in een land als Nepal erg belangrijk.

Ik kan dus weldegelijk wachten om weer naar Nepal te gaan. 😇 Voor je het weet is het zomer!

Archief -

Bijzonder

Iedereen die Nepal wel eens heeft bezocht kan bevestigen dat het een bijzondere bestemming is. Niet in de laatste plaats omdat tien van ’s werelds hoogste bergen binnen de landsgrenzen liggen. De omschrijving ‘het dak van de wereld’ is dan ook geheel verdiend. 

Maar er zijn veel meer facetten die Nepal in mijn ogen heel bijzonder maken. Daarom presenteer ik hier een willekeurige, niet wetenschappelijk onderbouwde lijst met wetenswaardigheden over Nepal. Zaken die leuk en/of handig zijn om te weten en die helpen om te begrijpen hoe het land werkt en waarom het er gaat zoals het gaat.

 • Nepal is nooit bezet geweest door welke buitenlandse macht dan ook en viert daarom nooit onafhankelijkheidsdag.
 • Nepal is het oudste land in zuid Azië.
 • Elkaar groeten in Nepal doe je zo: plaats je handpalmen tegen elkaar ter hoogte van je borst, maak een lichte buiging met het hoofd en zeg ‘Namaste’. Dat betekent ‘Ik groet het goddelijke in jou’…
 • Ondanks dat Nepal en India veel lengtegraden delen is er toch een kwartier tijdsverschil tussen beiden. Vanuit Nederland bezien is het in India drie/vier uur later en in Nepal drie/vier uur en driekwartier. Nepal wil namelijk niet over één kam worden geschoren met het grote buurland.
 • Momo’s vormen een populair en betaalbaar fast food in Nepal. Het zijn heerlijke dumplings van bloem en water, met verschillende vullingen, al dan niet vegetarisch, en een dipsaus. 
 • Nepal was tot 2001 een Hindoe koninkrijk en na de moord op de totale koninklijke familie is het de Federale Democratische Republiek Nepal en zijn er vrije verkiezingen.
 • 90% van de Nepalese bevolking is Hindoe.
 • Kathmandu heette ooit Kantipur, wat ‘City of glory’ betekent.
 • Nepal heeft de hoogste concentratie van Wereld Erfgoederen binnen de landsgrenzen. In de Kathmandu valley alleen zijn er al 7 Culturele Wereld Erfgoederen in een straal van 15 kilometer.
 • Nepal grenst alleen aan andere landen en heeft geen centimeter zeegrens.
 • Het grondgebied van Nepal is 147.181 vierkante kilometer en daarmee is Nepal het op 92 na grootste land ter wereld. Als je kijkt naar omvang van de bevolking, staat Nepal op nummer 41.
 • Bij de volkstelling van 2010 had Nepal 29.331.000 inwoners.
 • Het nationale dier van Nepal is de koe; bovendien heilig voor Hindoes. Een koe doden voor consumptie is in Nepal strafbaar.
 • Veel mensen in Nepal hebben een mobiele telefoon of doen alsof. Er zit namelijk lang niet altijd een simkaart in.
 • Little Princes geschreven door Conor Grennan gaat over kinderhandel in Nepal en heeft geleid tot de oprichting van de charitatieve instelling Next Generation Nepal. Deze instelling herenigt kinderen met hun families en ondersteunt agrarische gemeenschappen. Een boek dat je gelezen moet hebben en waarvan een deel van de opbrengst direct wordt besteed aan de bestrijding van kinderhandel.
 • Kathmandu ligt als het ware in een kom tussen de heuvels, waardoor de vele uitlaatgassen en dampen van houtvuren en kerosine branders (nog steeds veelgebruikt) moeilijk weg kunnen. Daardoor ontstaat smog en is deze stad bepaald geen feest voor mensen met luchtwegproblemen.
 • Nepalezen noemen Mount Everest Sagarmatha ofwel ‘godin van de hemel’.
 • Met 8848 meter is de Mount Everest de hoogste berg van Nepal en de hele wereld.
 • Acht van ’s werelds hoogste bergen zijn te vinden in Nepal: Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Lhotse, Mount Makalu, Mount Cho Oyu (shared by Nepal and Tibet), Mount DhaulagiriI, Mount Manaslu en Mount Annapurna.
 • Sherpa’s zijn een etnische groep uit het berggebied in het oosten van Nepal. Velen van hen zijn werkzaam als trackers en dragers van bergklim expedities omdat ze door hun genetische eigenschappen en opvoeding veel minder of zelfs helemaal geen last hebben van hoogteziekte zoals de meeste andere mensen.
 • De grote en aanbeden Gautam Boeddha is geboren in Lumbini, Nepal.
 • Het Dashain- en Tihar-festival zijn de belangrijkste Hindoe festivals in Nepal. Deze worden jaarlijks uitbundig gevierd.
Archive -

Special

Anyone who has ever visited Nepal can confirm that it is a special destination. Not least because ten of the world’s highest mountains lie within the country’s borders. The description ’the roof of the world’ is therefore fully deserved.  

But there are many more facets that make Nepal special in my eyes. Therefore, a random, non-scientifically substantiated list of things worth knowing about Nepal. Things that are useful and/or fun and help to understand how the country works and why things go the way they go. 

 • Nepal was never occupied by any foreign power and therefore has never celebrated Independence Day.
 • Nepal is the oldest country in south Asia.
 • Greeting each other in Nepal is done like this: place the palms of your hands together at the height of your chest, make a slight bow with your head and say ‘Namaste’. That means “I salute the godliness in you ‘…
 • Although Nepal and India share many latitudes, there is still fifteen minutes time difference between them. In India, it is three/four and a half hours later than in the Netherlands and in Nepal and three/four hours and three quarters. Nepal doesn’t want to be the same as its big neighbour.
 • A popular and affordable fast food in Nepal are momo’s. Delicious dumplings of flour and water, with different fillings, whether vegetarian or not and always with dipping sauce. Yam
 • Nepal was a Hindu kingdom until 2001, and after the murder of the entire royal family has changed into the Federal Democratic Republic of Nepal and holds free elections.
 • 90% of the Nepalese people are Hindu.
 • Kathmandu was once called Kantipur, that means ‘city of glory’.
 • Nepal has the highest concentration of World Heritage sites within its borders. In the Kathmandu Valley alone, there are seven Cultural World Heritage sites in a radius of 15 kilometres.
 • Nepal is completely landlocked, doesn’t have one centimetre of sea border.
 • The territory of Nepal is 147,181 square kilometres, and thus it is number 92 on the list of largest countries in the world. Considering population size, Nepal stands at number 41.
 • At the census of 2010 Nepal had 29.331.000 inhabitants.
 • The national animal of Nepal is the cow, which is also sacred for hindu. Killing a cow for consumption is a punishable by law
 • Many people in Nepal have a mobile phone, or at least pretend to have one. In many cases, there is no sim card in there.
 • The book ‘Little Princes’ written by Conor Grennan is about child training in Nepal and has led to the establishment of NGO Next Generation Nepal, which works towards reuniting victims with their families and supports rural communities. It is a must-read of which part of the proceeds go towards charity and the fight against child trafficking.
 • Kathmandu is situated in a kind of bowl between the surrounding hills/mountains. Because of that exhaust fumes and fumes of the wood and kerosene burners (still widely used) can’t get away easily. That is why there is smog and why Kathmandu is not a good place for people with airway problems.
 • Nepalese call Mount Everest Sagarmatha or ‘goddess of the sky’.
 • With 8848 meter Everest is the highest mountain of Nepal and the world.
 • Eight of the world’s highest mountains are in Nepal: Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Lhotse, Mount Makalu, Mount Cho Oyu (shared by Nepal and Tibet), Mount DhaulagiriI, Mount Manaslu and Mount Annapurna
 • Sherpa’s are an ethnic group from the mountain regions in the east of Nepal. Many of them work as truckers, carriers, guides of mountain climbing expeditions. Because of their unique genetic make-up and background they seem to have no problem with altitude sickness like most other people.
 • The big and worshipped Gautam Buddha is born in Lumbini, Nepal.
 • The Dashain and Tihar festivals are the most important religious Hindu festivals in Nepal.
Archive -

Challenge

Birthday? An anniversary? Something else to celebrate and do you already have everything you could ever want? Then ask for donations for 4 Smiling Faces. That wil make us and especially the children we work for incredibly happy and thankfull.

Archief -

Uitdaging

Jarig? Een jubileum? Iets anders te vieren en heb je alles al? Vraag dan donaties voor 4 Smiling Faces. Daar maak je ons en vooral de kinderen waarvoor wij werken ongeloofelijk blij en dankbaar.

Archive -

Sabina & Sachina

In 2021, we asked for special attention in our fundraising applications for Sabina, a promising pupil of the after-school program SHCOP. She could and would very much like to continue her studies, but her family was unable to finance it. Fortunately, we succeeded in raising sufficient funds and Sabina could do the extended school program Plus 2 Business Management. This year she will start studying for her bachelors degree. 

Sabina
Sachina

After that, her younger sister Sachina took center stage in our fundraising applications. Both symbolize many more girls and boys whom we already help with a scholarship or whom we would very much like to help. The sisters have been regular visitors to the after-school-program we support for years. They are now mainly active there as very enthusiastic volunteers.

The girls came to the SHCOP because the village where they grew up was completely destroyed during the earthquakes of 2015. As if by a miracle, they, their mother and little brother survived. Unfortunately, their father did not. They fled to Kathmandu, where life was and is not easy for them. The family is poor and in Nepal there is no support for single parents.

Fortunately, there was room for the children at the after-school-program, where they received the necessary support (care, nutrition, attention, homework assistance). Partly because of this, Sabina was able to finish her high school education in a glorious way. Sachina follows suit this spring. This despite the extra challenges of corona, with online education and no internet at home.

Sabina and Sachina are both very smart girls who enjoy learning. They are therefore very happy to continue their studies. Not only for themselves, but especially to support their mother and brother and to improve all of their lives. Sabina will work towards the bachelor’s degree in computer applications and Sachina wants to become a nurse. When they finish studying, they will go to work and want to contribute to their brother’s further education and make their mother’s life a little easier. Pay it forward!

Archief -

Nieuw dak

Het dak van het huis van de Lotus Family is zo lek als een mandje. Na jaren van reparaties en dweilen met de kraan open, is het tijd voor meer drastische maatregelen; het dank wordt compleet vernieuwd. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd.

De eerste is complete vervanging van de doorgeroeste buitenkant van het metalen dak. Daarmee is het gebouw in ieder geval waterdicht en mogen de (moesson)regens komen.

Fase twee is de vervanging van de plafonds en andere waterschade binnen, want die zijn door de jarenlange lekkages ook niet meer te redden. Deze fase staat voor gepland voor maart/april 2023.

Archief -

Sabina & Sachina

In 2021 vroegen we in onze fondsaanvragen speciale aandacht voor Sabina, een veelbelovende pupil van de buitenschoolse opvang SHCOP. Ze kon en wilde dolgraag verder studeren, maar haar familie kon dat onmogelijk financieren. Gelukkig zijn we er in geslaagd om voldoende fondsen te werven en kon Sabina het verlengde schoolprogramma Plus 2 Business Management volgen. Dit jaar start ze met haar vervolgopleiding.

Sabina
Sachina

Daarna stond haar jongere zusje Sachina centraal in onze fondsaanvragen. Beiden staan symbool voor veel meer meisjes en jongens die we nu al helpen met een beurs of die we heel graag zouden willen helpen. De zusjes zijn al jaren vaste bezoekers van de buitenschoolse opvang SHCOP, die we ondersteunen. Inmiddels zijn ze daar vooral actief als enthousiaste vrijwilligers.

De meiden kwamen indertijd naar de opvang omdat het dorp waar ze zijn opgegroeid tijdens de aardbevingen van 2015 volledig is vernietigd. Als door een wonder hebben zij, hun moeder en broertje dat overleeft. Hun vader helaas niet. Ze zijn gevlucht naar Kathmandu, waar het leven voor hen niet gemakkelijk was en is. Het gezin is arm en in Nepal is er geen ondersteuning voor alleenstaande ouders. 

Gelukkig was er plaats voor de zusjes en hun broertje bij de buitenschoolse opvang waar ze de nodige ondersteuning (opvang, voeding, aandacht, huiswerkbegeleiding) kregen. Mede daarom heeft Sabina haar middelbare schoolopleiding op glorieuze wijze kunnen afronden. Sachina volgt dat voorbeeld dit voorjaar. Dit ondanks de extra uitdagingen van corona, met onlineonderwijs en geen internet thuis. 

Sabina en Sachina zijn hele slimme meiden die leren leuk vinden. Ze gaan dan dan ook heel graag verder studeren. Niet alleen voor hen zelf, maar vooral ook om hun moeder en broertje te ondersteunen en hun leven te verbeteren. Sabina gaat de bachelor opleiding computer applications doen en Sachina wordt verpleegster. Als ze klaar zijn met studeren, gaan ze aan het werk en willen ze bijdragen aan de vervolgopleiding van hun broertje en het leven van hun moeder wat makkelijker maken. Paying it forward!

Archive -

New roof

The roof of the Lotus Family’s house is leaking like crazy. After years of repairs and mopping with an open tap, it is time for more drastic measures; the roof needs complete renewal. The work is being carried out in two phases.

The first is complete replacement of the rusted exterior of the metal roof. This means that the building is at least watertight and the (monsoon) rains can come.

Phase two is the replacement of the ceilings and other damage inside, because they can no longer be saved due to years of leaks. This phase is planned for March/April 2023.

Archive -

Wishes

We wish for everyone that 2023 will be better and above all peaceful. Together let’s make it much more worthwhile. We could all use that.

Archief -

Wensen

We wensen voor iedereen dat 2023 beter en vooral vreedzaam zal zijn. Laten we er gezamenlijk iets veel mooiers van maken. Dat kunnen we allemaal goed gebruiken.

Archive -

Christmas

Happy, healthy and peacefull Christmas for everyone. May the light always be with all of you.