Donate now!
Become our friend

2014

Archive -

2014 In word & image

Archief -

2014 In woord & beeld

Archive -

2014 Traveling

Archief -

2014 Op reis

Archief -

Oefen/studieruimte

DRC Nepal is gehuisvest in een buitenwijk van Kathmandu. Het gebouw waarin het tehuis is gevestigd, is nooit gebouwd voor de huisvesting van mensen met een handicap. Het pand heeft bovendien monumentale waarde en mag daarom niet zo maar worden verbouwd ten behoeve van de kinderen die er nu leven. Zo heeft het pand een levensgevaarlijke trap naar de eerste etage, waar valide mensen al moeite mee hebben. Maar helaas mag deze niet worden aangepast. Dat is ook een belangrijke reden waarom op de achtergrond hard wordt gewerkt aan de nieuwbouw van de DRC. Maar dat gaat nog jaren duren.

De oefen/fysiotherapie ruimte was altijd gevestigd op de eerste etage van de DRC. Het kamertje was echter veel te klein en voldeed voor geen meter. Dus kregen de kinderen die het nodig hebben niet voldoende oefening.

Voor een belangrijk deel van de kinderen die er moeten komen, was de ruimte niet zelfstandig te bereiken. Zij moesten worden gedragen, wat gezien de gevaarlijke trap zeker niet zonder risico’s is was drager en gedragene. Een oefenruimte op de begane grond is dan ook geen overbodige luxe.

Daar is er genoeg ruimte om een deel van de speelplaats dat niet werd gebruikt te overkappen en verbouwen tot grote binnenruimte: multifunctioneel te gebruiken als oefen/fysiotherapie en studie ruimte. Want studeren deden de kinderen voorheen zomer en winter buiten op de veranda. In de zomer wordt het daar echter bloedheet en in de herfst/winter/voorjaar is dat natuurlijk steen koud.

4 Smiling Faces heeft deze lang gekoesterde droom kunnen verwezenlijken. De bouw van de oefen/fysiotherapie en studie ruimte is eind februari 2014 gestart. De feestelijke ingebruikname was op 14 april 2014.

Sindsdien komt er iedere ochtend een fysiotherapeut om met de kinderen die dat nodig hebben oefeningen te doen. Dat helpt enorm met hun mobiliteit, pijnbeheersing en zelfredzaamheid.

Archive -

Exercise/studyroom

DRC Nepal is housed on the outskirts of Kathmandu. The building was never built as an accommodation for people with disabilities. Also, the building has historical value and therefore cannot be renovated to fit the needs of the children now living there. For instance, the building has a dead scary staircase to the first floor that is even problematic for able-bodied people. Unfortunately, the staircase cannot be changed. This is one of the main reasons why in the background they work very hard to realise a complete new build of the DRC. But this will take years.

The exercise/physiotherapy room was always housed on the first floor of the DRC. However, the room is too small and doesn’t meet any of the requirements. Most children, who needed to use the room, couldn’t and didn’t get enough exercise. They have to be carried there, which isn’t without risk to the one who is doing the carrying and the one who is being carried. An exercise room on the ground floor, therefore, is not a luxury but a necessity.

On the ground floor, there is enough space to build a new room on part of the playground that is not being used at the moment. The space can be a multifunctional room for exercise and physical therapy and as a study area. Because of summer and winter, the children now study outside on the porch. In the summer, however, it is very hot and in the fall/winter/spring is obviously stone-cold.

4SmilingFaces has realized this dream. The construction of the exercise/study room started end of February 2014 and the room was officially and festively inaugurated on April 14, 2014.

Since then it has been in full use: every morning there are sessions for the kids who need it with the physiotherapist. Their mobility is a lot better because of the regular training, and so is their pain management and their self-reliance.

Archief -

Footwear

Nieuwe slippers klinkt niet als een belangrijk iets, maar in een land waar het meestal warm is en je honderden keren per dag je schoenen aan en uit doet (omdat men binnen geen schoenen draagt die buiten zijn gebruikt) zijn ze heel belangrijk. En kindervoeten groeien nu eenmaal en dus zijn er geregeld nieuwe slippers nodig.

Zorg voor voeten en huid zijn hier sowieso erg belangrijk. Mensen (en vooral kinderen) zijn hier veel buiten, de wegen zijn vaak ongeplaveid and vol met obstakels, kuilen en puin. Heel gemakkelijk dus om voeten en huid te beschadigen. Daarom wordt zeer gehamerd om niet op blote voeten te lopen, ook binnen niet. Een paar goede slippers zijn een kleinigheid om te helpen in de strijd voor gezonde voeten.

Dit jaar gaat kwaliteit voor looks: We kiezen voor een steviger soort slippers in de hoop dat deze langer meegaan en dus langer hun beschermende werk doen.

Archive -

Footwear

New slippers don’t sound very important, but in a country where it’s warm most days and where you take off and put on your shoes hundreds of times per day (because you don’t wear your outside shoes inside), they are very important. And children’s feet do grow, so new slippers are necessary on a regular basis.

Skin and foot care over here is very important. People (and especially children) spend a lot of time outside, the roads are mostly unpaved, rough, and full of obstacles, holes, and stones. So it’s very easy to damage your skin and feet. Therefore, they really hammer on the fact you should not walk barefeet, either inside or outside. A pair of good slippers is a small thing to do in support of the battle for healthy feet.

This year, quality goes for looks: We chose a firmer kind of slippers in the hope that these last longer and thus protect better/longer.