Donate now!
Become our friend

Nieuws

Archive -

Anonymous

As a charity, 4 Smiling Faces regularly receives large and small donations from unknown donors who wish to remain anonymous. Therefore, here is a public thank you to all anonymous and unknown donors. We are very happy and grateful for your generosity. With your donations, we can offer even more children and young people in Nepal a promising future. They (and we) are extremely grateful to you for that. 🙏🏽

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Anoniem

Als goed doel krijgt 4 Smiling Faces geregeld grote en kleine giften van onbekende gevers die anoniem willen blijven. Daarom op deze plaats een openbaar dankjewel aan alle anonieme en onbekende gevers. We zijn heel blij met en dankbaar voor jullie vrijgevigheid. Met jullie giften kunnen we nog meer kinderen en jonge mensen in Nepal een kansrijke toekomst bieden. Daarvoor zijn zij (en wij) jullie bijzonder dankbaar voor. 🙏🏽

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk

Archief -

Onderwijs

VN Internationale Dag van het Onderwijs. Onderwijs is de sleutel naar een kansrijke toekomst en opgroeien tot de zelfstandige, productieve jonge mensen die Nepal heel hard nodig heeft. Daarom geven wij studiebeurzen aan jonge mensen die de tehuizen waar zij zijn opgegroeid moeten verlaten en er helemaal alleen voor staan.

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk

Archive -

Education

UN International Day of Education. Education is the key to a promising future and growing up to become the independent, productive young people that Nepal desperately needs. That is why we provide scholarships to young people who have to leave the homes where they grew up and are completely alone.

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk voor 4 Smiling Faces. Wij zorgen goed voor onszelf, onze kinderen en vrienden in Nepal en onze omgeving. Hier en nu, daar en later. Wij zijn CO2-neutraal dankzij Plant N Boom en draagt zo bij aan een betere wereld.

Archive -

Sustainability

Sustainability is important to 4 Smiling Faces. We take good care of ourselves, our children and friends in Nepal and our surroundings. Here and now, there and later. We are CO2 neutral thanks to Plant N Boom and thus contribute to a better world.

Archive -

Publicity

In the context of ‘every little bit helps’, our founder’s private car will now advertise 4 Smiling Faces. Nice.

Archief -

Reclame

Met de naderende 15de verjaardag (9 maart 2024) van 4 Smiling Faces in het zicht, is het tijd voor een bijzonder gebaar. De prive auto van onze founder is bestickerd en heeft nu een 4 Smiling Faces-jasje gekregen.

Archive -

Old & New

Voor iedereen het allerbeste voor 2024. Laten we het veel beter, mooier, fijner, vriendelijker maken. Onze wens voor iedereen is geluk, gezondheid, verbinding, blijdschap en positiviteit.

Wij hopen dat jullie allen ons werk voor de kinderen in Nepal blijven steunen.

Dank!

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Oud & Nieuw

Voor iedereen het allerbeste voor 2024. Laten we het veel beter, mooier, fijner, vriendelijker maken. Onze wens voor iedereen is geluk, gezondheid, verbinding, blijdschap en positiviteit.

Wij hopen dat jullie allen ons werk voor de kinderen in Nepal blijven steunen.

Dank!

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk

Archive -

Christmas

Beautifull Christmas for everyone. May the light be with you all and shine over your. Will you make Christmas even better for our children in Nepal?

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Kerstmis

Mooie Kerstdagen voor iedereen. Moge het licht bij jullie zijn en over jullie schijnen. Dat gunnen wij iedereen. Maak jij kerst voor onze kinderen in Nepal ook een beetje mooier?

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk

Archive -

Worldlightsday

Human Rights Day and World Light Day on the same day. Especially this year – with all the horrors happening in today’s world – a very important day to take a moment to reflect.
Let’s stay together. Let’s stay inclusive. Let’s remain tolerant. Let’s stick together. Let’s keep listening. Let’s keep talking. Let’s not be silent.
Above all, DO NOT remain silent. Especially DO NOT shout. Especially DO NOT swear. Above all, DO NOT exclude anyone. Above all, DO NOT divide.
Only together can we move forward

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Wereldlichtjesdag

Dag van de Rechten van de Mens en Wereldlichtjesdag op een en dezelfde dag. Zeker dit jaar – met alle verschrikkingen die er gebeuren in de wereld van vandaag – een hele belangrijke dag om even stil te staan.
Laten we samen blijven. Laten we inclusief blijven. Laten we tolerant blijven. Laten we bij elkaar blijven. Laten we blijven luisteren. Laten we blijven praten. Laten we niet zwijgen. Vooral NIET zwijgen. Vooral NIET schreeuwen. Vooral NIET schelden. Vooral NIET uitsluiten. Vooral NIET verdelen.
Alleen samen komen we verder

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk

Archive -

Challenge

Living with a disability is a challenge, always and everywhere. Especially in a country like Nepal where for so long having a disability or illness meant exclusion in all kinds of areas of live. Developments are moving in the right direction now that the rights of people with an illness or disability are officially recognized, but much remains to be done. That is why we continue to support children with a disability or illness in Nepal, so that they too can have a bright future. Will you help us help them?

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun