Donate now!
Become our friend

Testimonial

Archive -

Rashmi

Rashmi is one of our scholarship recipients who choose a special path for Nepalese standards; she is studying to be a civil engineer, and that is not normal for girls in her country….

Rashmi about her background and why she needs our scholarship so much.

About what would have become of her if she hadn’t received a scholarship from 4 Smiling Faces and help from Asha & Devendra…

Rashmi about her plans for the future and the importance of being independent.

Note 4 Smiling Faces: The Nepalese culture is clearly completely different from the Dutch. The basic attitude of the average (Hindu) Nepalese is one of accepting fate, ‘don’t give up’ and ‘make the best of it’. That makes it extra important to listen and read between the lines in personal stories to hear what is not being said.

Archief -

Rashmi

Rashmi is een van onze beursontvangers die een voor Nepalese begrippen bijzondere weg kiest; ze studeert voor civiel ingenieur en dat is in haar land niet normaal voor meisjes….

Rashmi over haar achtergrond en waarom ze onze beurs zo hard nodig heeft.

Over wat er van haar was geworden als ze geen beurs van 4 Smiling Faces en geen hulp van Asha & Devendra had gekregen…

Rashmi over haar toekomstplannen en het belang van onafhankelijk zijn

Opmerking 4 Smiling Faces: de Nepalese cultuur is overduidelijk volledig anders dan de Nederlandse. De basishouding van de gemiddelde (Hindoe) Nepalees er een van lotsaanvaarding, ‘niet bij de pakken neerzitten’ en ‘er het beste van maken’. Dat maakt het extra belangrijk om bij persoonlijke verhalen tussen de regels door te luisteren en te lezen om ook te horen wat er niet wordt gezegd.

Archive -

Sabina & Sachina

Sabina (in a striped shirt) and Sachina are studying thanks to scholarships from 4 Smiling Faces. They introduce themselves…

The sisters tell more about their background and what their lives would be like without our help and that of Asha & Devendra, our trusted volunteers in Nepal. They live together in a room on the ground floor of their house, because their own house is too small for everyone. But luckily there is good daily contact with the family, who literally live around the corner.

Note 4 Smiling Faces: The Nepalese culture is clearly completely different from the Dutch. The basic attitude of the average (Hindu) Nepalese is one of accepting fate, ‘don’t give up’ and ‘make the best of it’. That makes it extra important to listen and read between the lines in personal stories to hear what is not being said.

Archief -

Sachina & Sabina

Sabina (in streepjesshirt) en Sachina studeren dankzij een beurs van 4 Smiling Faces. Ze stellen zich voor …

De zusjes vertellen meer over hun achtergrond en hoe hun leven eruit zien zonder onze hulp en die van Asha & Devendra, onze gewaardeerde vrijwilligers in Nepal. Zij wonen samen in een kamer op de begane grond van hun huis, omdat hun eigen huis te klein is voor 5 personen. Maar gelukkig is er dagelijks goed contact met de familie, die letterlijk om de hoek wonen.

Opmerking 4 Smiling Faces: de Nepalese cultuur is overduidelijk volledig anders dan de Nederlandse. De basishouding van de gemiddelde (Hindoe) Nepalees er een van lotsaanvaarding, ‘niet bij de pakken neerzitten’ en ‘er het beste van maken’. Dat maakt het extra belangrijk om bij persoonlijke verhalen tussen de regels door te luisteren en te lezen om ook te horen wat er niet wordt gezegd.

Archive -

Gita

Gita is one of the young ladies who received a scholarship from 4 Smiling Faces. She introduces herself and talks about her dream job and plans for the future.

Gita is a textbook example of a young lady who grew up in a headwind and does everything she can to make her life better.

What if Gita had not been helped by Asha & Devendra and had not received a scholarship from 4 Smiling Faces?

Note 4 Smiling Faces: The Nepalese culture is clearly completely different from the Dutch. The basic attitude of the average (Hindu) Nepalese is one of accepting fate, ‘don’t give up’ and ‘make the best of it’. That makes it extra important to listen and read between the lines in personal stories to hear what is not being said.

Archief -

Gita

Gita is een van de jongedames die een studiebeurs heeft ontvangen van 4 Smiling Faces. Ze stelt zichzelf voor en vertelt over haar droombaan en toekomstplannen.

Gita is een schoolvoorbeeld van een jongedame die in tegenwind is opgegroeid en er alles aan doet om iets moois van haar leven te maken.

Wat nou als Gita niet was geholpen door Asha & Devendra en geen beurs had ontvangen van 4 Smiling Faces?

Opmerking 4 Smiling Faces: de Nepalese cultuur is overduidelijk volledig anders dan de Nederlandse. De basishouding van de gemiddelde (Hindoe) Nepalees er een van lotsaanvaarding, ‘niet bij de pakken neerzitten’ en ‘er het beste van maken’. Dat maakt het extra belangrijk om bij persoonlijke verhalen tussen de regels door te luisteren en te lezen om ook te horen wat er niet wordt gezegd.