Doneer nu!
Word onze vriend

Studiebeurzen

Archief -

Laptop Gita

Wanneer?

April 2024

Wat is het probleem?

Gita is in 2024 met de masteropleiding Business Studies, gespecialiseerd in accountancy. Om de opleiding goed te kunnen volgen is een laptop noodzakelijk.

Wat is de oplossing?

Aanschaf van een laptop die voldoet aan de opleidingseisen.

Wat is het resultaat?

Gita heeft de juiste middelen om de masteropleiding succesvol te doorlopen.

Archive -

Laptop Gita

When?

April 2024

What is the problem?

Gita will graduate with a master’s degree in Business Studies in 2024, specializing in accountancy. A laptop is necessary to properly follow the training.

What is the solution?

Purchase of a laptop that meets the training requirements.

What is the result?

Gita has the right resources to successfully complete the master’s program.

Archive -

Our alumni

Thanks to a scholarship from 4 Smiling Faces, the following young people have completed their education, are working, building their own independent lives and making their own choices. We are very proud of these beautiful people who make Nepal a better place!

Fudoma is a former resident of the DRC. She has been a PCL-certified nurse since 2018. She is currently working in the neonatal intensive care unit of Nepal’s largest teaching hospital, the Nepal Medical College in Kathmandu.
Read more here
See more here

Kabita is a former resident of the NWCSS orphanage. She has been a PCL-certified nurse since 2018. She worked as a surgical assistant for a few years at, among others, the OM Hospital and Research Center in Kathmandu. In 2023, she was given the opportunity to continue her studies in Japan from another source.

Maya is a former resident of the DRC. She completed the then-existing extended school program Plus 2 Management in 2019. Since then, she has worked as a secretary. She has now married the man of her own choice, and they run their own business together in Kathmandu.

Tshering is a former resident of the DRC. She has been a PCL-certified nurse since 2020. She is worked n the intensive care unit of the OM Hospital and Research Center in Kathmandu for a few years. Now she is in the United Kingdom to work in the National Health Service.
See more here
(She received a study grant from another source; we paid costs not covered by that party.)

Lhamu is a former resident of the DRC. She has been a PCL-certified nurse since 2020. Since 2023, she has been living near her father and his family in Kuwait. She works there in a large hospital and is making plans to further her career in another country.


Ellie is a former resident of the DRC. She has been a PCL-certified nurse since 2020. She is currently working in the general surgical department of OM Hospital and Research Center in Kathmandu.
See more here

Tashi is a former resident of the DRC. He has a Bachelor’s degree in Hotel Management since 2023. He completed his final internship in a 5-star hotel in Dubai, where he is currently still working. He is making plans for the next step of his career in another country.

Passang was in the DRC’s outpatient program. She completed the PCL Medical Laboratory Technology course in the summer of 2023 and now works in a recognized laboratory in Kathmandu, building her own independent future.


In addition, there are three young people who we have temporarily supported with a scholarship. They have now received/found another personal sponsor. In most cases, these are former foreign volunteers who have spent some time in the orphanage in the past with and with the children, who finance the education of their favourite child.

Archive -

Our scholars

Thanks to the scholarship from 4 Smiling Faces, these young people are busy with their further education, doing an internships, gaining work experience and thus taking steps towards their own, independent life.

Gita is a highly valued volunteer at the after-school program SHCOP. She has a Bachelor’s degree in Business Studies since 2020, specializing in accounting. Due to Covid 19, she was unable to apply for a job for a long time and she continues to learn. She has now obtained her teaching qualification and will started her master’s degree in January 2024.
See more here

We know Dispashmi through the outpatient program of the NWCSS orphanage and she and her family were severely effected by the earthquakes of 2015. She will do her entrance exam in august 2024 and – when she passes, will start the 3-year PCL-course Nursing in 2023.

Rashmi is a former resident of the DRC. She is a PCL-certified Civil Engineer since spring of 2023 and is now working in a company in Kathmandu to gain work experience. After one or two years she will continue her studies for the Bachelor’s degree in Civil Engineering.
See more here

Suddha is a former resident of the NWCSS Orphanage. In 2019, she completed the extended school program Plus2 science with a scholarship from us. She then started teaching, but that stopped due to corona. She started the 4-year Bachelor’s degree in Computer Applications in 2021.

Mangala is a former resident of the NWCSS orphanage. She started the 4-year Bachelor degree in Political Science and Rural Development in 2022. She receives a scholarship from 4 Smiling Faces starting in 2023. Her ultimate goal is to become attorney and help people like her.
See more here

Sachina is a former visitor and now a valued volunteer of the after-school program SHCOP. She started the 3-year PCL-course Nursing in 2023.
See more here

Sabina is a former visitor and now a valued volunteer of the after-school program SHCOP. She started the 4-year Bachelor’s degree in Computer Applications in 2023.
See more here

We know Anusha through the outpatient program of the NWCSS orphanage and she and her family were severely effected by the earthquakes of 2015. She started the 3-year PCL Computer Science course in 2020.

We know Nisha through the outpatient program of the NWCSS orphanage and she and her family were severely effected by the earthquakes of 2015. She started the 4-year Bachelor’s degree in Business Studies in 2023.


We also help two exceptions to the rule; a brother and sister orphaned by the 2015 earthquakes. They are alone in the world. They were allowed to go to a free school, very far from the house where they live. There was no money for a better school, closer to home. This has been funded by 4 Smiling Faces since 2016, so that they too can just be children. 

Brother and sister Ushtav and Ushika have been regular visitors to the SHCOP after-school program for years. They are still in high school. Both are very smart and hard working. Ushtav skipt a class and wants to become a doctor and Ushika has – without a doubt – a bright future too.

Archief -

Onze alumni

Deze jonge mensen hebben dankzij een beurs van 4 Smiling Faces hun opleiding afgerond, zijn aan het werk, bouwen aan hun eigen, onafhankelijke leven en maken hun eigen keuzes. Wij zijn erg trots op deze mooie mensen die Nepal mooier maken!

Fudoma is voormalig bewoner van de DRC. Sinds 2018 is zij PCL gediplomeerd verpleegkundige. Ze werkt op de neonatale intensive care van Nepals grootste academische ziekenhuis, het Nepal Medical College in Kathmandu.
Lees hier meer
Zie hier meer

Kabita is voormalig bewoner van het NWCSS weeshuis. Sinds 2018 is ze PCL gediplomeerd verpleegkundige. Ze heeft een aantal jaren gewerkt als operatieassistente in onder andere het OM Hospital and Research Center in Kathmandu. In 2023 kreeg ze vanuit een andere bron de mogelijkheid om verder te studeren in Japan.

Maya is voormalig bewoner van de DRC. Ze heeft in 2019 het toen nog bestaande verlengde schoolprogramma Plus 2 Management afgerond. Sindsdien heeft ze gewerkt als secretaresse. Inmiddels is ze getrouwd met de man van haar eigen keuze en runnen ze samen hun eigen bedrijfje in Kathmandu.

Tshering is voormalig bewoner van de DRC. Ze is sinds 2020 PCL gediplomeerd verpleegkundige. Ze werkte enkele jaren op de intensive care van het OM Hospital and Research Center in Kathmandu. Nu is ze in het Verenigd Koninkrijk om daar te werken in de National Health Service.
Zie hier meer
(Zij ontving een beurs van een andere bron; wij betaalden de kosten die niet door die partij werden gedekt.)

Lhamu is voormalig bewoner van de DRC. Ze is sinds 2020 PCL gediplomeerd verpleegkundige. Sinds 2023 woont ze in de buurt bij haar vader en zijn gezin in Koeweit. Ze werkt op de eerste hulp van een ziekenhuis en maakt plannen voor een volgende stap in haar carrière in een ander land.


Ellie is voormalig bewoner van de DRC. Ze is sinds 2020 PCL gediplomeerd verpleegkundige. Ze werkt op de algemene chirurgische afdeling van het OM Hospital and Research Center in Kathmandu.
Zie hier meer

Tashi is voormalig bewoner van de DRC. Hij is sinds 2023 Bachelor in Hotelmanagement. Hij heeft zijn eindstage gelopen in een 5-sterrenhotel in Dubai, waar hij na zijn afstuderen nog steeds werkt. Hij maakt plannen voor een volgende stap in haar carrière in een ander land.

Passang kennen we van het ambulante programma van de DRC. Ze heeft in het voorjaar van 2023 de PCL-opleiding Medische Laboratoriumtechniek afgerond en werkt nu in een erkend laboratorium in Kathmandu en werkt zo aan haar eigen, zelfstandige toekomst. 


Daarnaast zijn er nog drie jongeren die we tijdelijk hebben ondersteund met een beurs. Zij hebben inmiddels een andere, persoonlijke sponsor gekregen/gevonden. Dit zijn in de meeste gevallen voormalige, buitenlandse vrijwilligers die in het verleden enige tijd in het weeshuis hebben doorgebracht met en bij de kinderen, die de opleiding van hun favoriete kind financieren. 

Archief -

Bijles

Wanneer?

Maart/April 2024

Wat is het probleem?

Drie Lotus-kinderen doen voorjaar 2024 examen en kunnen in aanloop daar naar toe wel wat extra ondersteuning gebruiken.

Wat is de oplossing?

2 maanden bijles richting het examen.

Wat is het resultaat?

De drie Lotus-kinderen komen goed beslagen ten ijs tijdens de examens.

Archive -

Tutor

When?

March/April 2024

What is the problem?

Three Lotus children will take their exams in the spring of 2024 and could use some extra support in the run-up.

What is the solution?

2 months of tutoring towards the exam.

What is the result?

The three Lotus children are well-prepared during the exams.

Archief -

Laptop Suddha

Wanneer?

Januari 2024

Wat is het probleem?

Suddha volgt sinds 2021 de Bacheloropleiding Computer Applicaties. Daarvoor is goede laptop noodzakelijk en die kreeg ze van ons. Bij de start van haar derde jaar in 2023 is een betere laptop noodzakelijk.

Wat is de oplossing?

Aanschaf van een nieuwe, betere laptop die voldoet aan de opleidingseisen.

Wat is het resultaat?

Suddha heeft de juiste middelen om de laatste twee jaar van haar opleiding succesvol te doorlopen. (De oude laptop is over gegaan naar Sabina, die in 2023 aan dezelfde opleiding is begonnen.)

Archive -

Laptop Suddha

When?

January 2024

What is the problem?

Suddha has been following the Bachelor’s program in Computer Applications since 2021. This requires a good laptop and she got it from us. A better laptop is necessary at the start of her third year in 2023.

What is the solution?

Purchase of a new, better laptop that meets the training requirements.

What is the result?

Suddha has the right resources to successfully complete the last two years of her training (The old laptop was transferred to Sabina, who started the same course in 2023.)

Archive -

Tshering, Fudoma & Ellie

(Recorded August 2023)

Tshering, Fudoma and Ellie grew up together in the DRC Nepal. Thanks to a scholarship from 4 Smiling Faces, they are now certified nurses. They tell themselves what that means for them.

Fudoma
Tshering
Ellie
Archief -

Tshering, Fudoma & Ellie

(Opgenomen in augustus 2023)

Tshering, Fudoma en Ellie zijn samen opgegroeid in de DRC Nepal. Dankzij een beurs van 4 Smiling Faces zijn ze inmiddels gediplomeerde verpleegkundige. Ze vertellen zelf wat dat voor hen betekent.

Fudoma
Tshering
Ellie
Archief -

Onze beursontvangers

Deze jonge mensen zijn dankzij een beurs van 4 Smiling Faces druk bezig met hun opleiding, lopen stage, doen werkervaring op en zetten zo stappen op weg naar hun eigen, onafhankelijke leven.

Gita is een zeer gewaardeerd vrijwilliger van de buitenschoolse opvang SHCOP. Ze is sinds 2020 Bachelor in Business Studies met als specialiteit accountactie. Door Covid 19 kon ze lang niet solliciteren en leert ze verder. Ze heeft inmiddels haar onderwijskwalificatie behaald en is begin 2024 gestart de mastersopleiding.
Zie hier meer

Dispashmi kennen we via het ambulante programma van het NWCSS weeshuis en zij en haar familie zijn zwaar getroffen door de aardbevingen van 2015. Ze gaat in augustus op voor het entree examen voor de 3-jarige PCL-opleiding Verpleegkunde.

Rashmi is voormalig bewoner van de DRC. Ze heeft in het voorjaar van 2023 de PCL-opleiding Civiele Techniek afgerond en werkt nu in een bedrijf in Kathmandu om werkervaring op te doen. Na een of twee jaar gaat ze door voor haar Bachelor in Civiele Techniek.
Zie hier meer

Suddha is voormalig bewoner van het NWCSS-weeshuis. In 2019 heeft ze met een beurs van ons het verlengde schoolprogramma Plus2 science afgrond. Daarna is ze les gaan geven, maar dat hield op door corona. Ze is in 2021 gestart met de 4-jarige opleiding Bachelor in Computer Applicaties.

Mangala is voormalig bewoner van het NWCSS weeshuis. Ze is in 2022 gestart met de 4-jarige opleiding Bachelor in Politicologie en Rurale Ontwikkeling. Ze krijgt met ingang 2023 een beurs van 4 Smiling Faces.
Zie hier meer

Sachina is voormalig bezoeker en inmiddels gewaardeerd vrijwilliger van de buitenschoolse opvang SHCOP. Ze is in 2023 gestart met de 3-jarige PCL-opleiding Verpleegkunde.
Zie hier meer

Sabina is voormalig bezoeker en inmiddels gewaardeerd vrijwilliger van de buitenschoolse opvang SHCOP. Ze is in 2023 gestart met de 4-jarige opleiding Bachelor in Computer Applicaties.
Zie hier meer

Anusha kennen we via het ambulante programma van het NWCSS weeshuis en zij en haar familie zijn zwaar getroffen door de aardbevingen van 2015. Ze is in 2020 gestart met de 3-jarige PCL-opleiding Computertechnologie.

Nisha kennen we via het ambulante programma van het NWCSS weeshuis en zij en haar familie zijn zwaar getroffen door de aardbevingen van 2015.. Ze is in 2023 gestart met de 4-jarige opleiding Bachelor in Business Studies.


Daarnaast helpen wij ook twee uitzonderingen op de regel; een broer en zus die door de aardbevingen van 2015 zijn verweesd. Ze zijn alleen op de wereld. Ze mochten naar een gratis school, heel ver van het huis waar ze wonen. Er was geen geld voor een betere school, dichter bij huis. Die wordt sinds 2016 bekostigd door 4 Smiling Faces, zodat ook zij gewoon kind kunnen zijn.  

Broer en zus Ushika en Ushtav zijn al jaren vaste bezoekers van de buitenschoolse opvang SHCOP. Ze zitten nog op de middelbare school. Beiden zijn enorm slim en werken hard.
Ushtav heeft een klas overgeslagen wil dokter worden. Ushika gaat zonder twijfel ook een mooie toekomst tegemoet.

Archive -

Mangala

(Recorded in August 2023)

Since the summer of 2023 Mangala receives a scholarship from 4 Smiling Faces. She introduces herself.

She wants to become a lawyer and explains why.

Mangala would like to continue part of her education abroad and she already knows exactly where she would like to go.

She is very happy with the help and support she gets form 4 Smiling Faces.

Mangala thanks everyone who makes it possible for her to make her dreams come true.

Mangala looks forward to a bright future.

Archief -

Onze wachtlijst: Lotus kinderen

De kinderen van de Lotus familie willen allemaal doorstuderen na hun middelbare school; sommigen hebben al duidelijke plannen, anderen nog niet zo ver omdat ze nog jong zijn. Wij willen hen allemaal helpen om hun dromen te verwezenlijken. Daarvoor is heel veel geld nodig. Helpt u mee? Daarmee geven we hen een ongelooflijk cadeau: een onafhankelijke toekomst die ze zelf vorm geven en waarin ze hun eigen keuzes maken.

Voor deze jongens is hun toekomst al begonnen. Ze zijn klaar met de middelbare school en gaan door met hun vervolgopleiding. Daarvoor is dringend nog veel meer geld nodig.

Manish is bezig met jaar 12 van 12 van de middelbare school. Hij wil door met de Bacheloropleiding in Fijne kunsten.  

Binod is bezig met jaar 12 van 12 van de middelbare school. Hij wil door met de Bacheloropleiding in Muziek.

Aakash is bezig met jaar 12 van 12 van de middelbare school. Hij wil door met de Bacheloropleiding is in Business Studies.

Voor de rest van de kinderen hebben we gelukkig iets meer tijd om een beurs bij elkaar te sparen; neemt niet weg dat ook voor hun toekomst alle bijdragen meer dan welkom zijn.

Kabir is bezig met jaar 11 van 12 van de middelbare school. Hij wil door met de Bacheloropleiding in Hotelmanagement.

Prakash is bezig met jaar 10 van 12 van de middelbare school. Hij wil door met de Bacheloropleiding in Hotelmanagement

Karishma is bezig met jaar 10 van 12 van de middelbare school. Hij wil door met de Bacheloropleiding in Natuurkunde.

Dawa is bezig met jaar 10 van 12 van de middelbare school. Hij wil door met de Bacheloropleiding in Hotelmanagement.

Abhi is bezig met jaar 8 van 12 van de middelbare school. Hij wil door met de Bacheloropleiding Computer Applicaties.

Kristina is bezig met jaar 6 van 12 van de middelbare school. Ze weet nog niet wat ze daarna wil doen, maar heeft daarvoor ook nog even de tijd.

Ivan is bezig met jaar 6 van 12 van de middelbare school. Hij weet nog niet wat ze daarna wil doen, maar heeft daarvoor ook nog even de tijd.

Ashmita is bezig met jaar 6 van 12 van de middelbare school. Ze weet nog niet wat ze daarna wil doen, maar heeft daarvoor ook nog even de tijd.

Archive -

Our waiting list: Lotus children

The children of the Lotus family all want to continue their studies after they finish high school; some already have clear plans, others don’t yet because they are still young. We want to help them all realize their dreams. That requires a lot of money. Will you help? In doing so, we give them an incredible gift: an independent future that they shape themselves and make their own choices.

For these boys, their future starts this year. They have almost finished high school and want to continue their further education. Money is urgently needed for this.

Manish is in year 12 of 12 of high school. He wants to continue with the Bachelor’s degree in Fine Arts.

Binod is in year 12 of 12 of high school. He wants to continue with the Bachelor’s degree in Music.

Aakash is in year 12 of 12 of high school. He wants to continue with the Bachelor’s degree in Business Studies.

Fortunately, we have a little more time to save up scholarships for the rest of the children; however, this does not alter the fact that all contributions towards their future are more than welcome.

Kabir is in year 11 of 12 of high school. He wants to continue with the Bachelor’s degree in Hotel Management.

Prakash is in year 10 of 12 of high school. He wants to continue with the Bachelor’s degree in Hotel Management.

Karishma is in year 10 of 12 of high school. She wants to continue with the Bachelor’s degree in Science.

Dawa is in year 10 of 12 of high school. He wants to continue with the Bachelor’s degree in Hotel Management.

Abhi is in year 8 of 12 of high school. He wants to continue with the Bachelor’s degree in Computer Applications.

Kristina is in year 6 of 12 of high school. She doesn’t know yet what she wants to do next, but she still has time to decide.

Ivan is in year 6 of 12 of high school. He doesn’t know yet what she wants to do next, but she still has time to decide.

Ashmita is in year 6 of 12 of high school. She doesn’t know yet what she wants to do next, but she still has time to decide.