Donate now!
Wilco climbs

SHCOP

Archive -

Christmas dinner

Work done
December 2021

What is the problem?
There was some money left over from previous activities and we wanted to spend it on the children.

What is the solution?
4 Smiling Faces wants to spend the money on ‘something fun’ for the children.

What is het result?
All children and volunteers of the SHCOP enjoyed a festive Christmas dinner with all kinds of extra delicacies.

Archief -

Kerstdiner

Uitgevoerd
December 2021

Wat is het probleem?
Er was nog wat geld over van eerdere activiteiten en dat wilden we graag opmaken door het aan de kinderen te besteden. 

Wat is de oplossing?
4 Smiling Faces wil het geld besteden aan ‘iets leuks’ voor de kinderen.

Wat is het resultaat?
Alle kinderen en vrijwilligers van het SHCOP hebben genoten van een feestelijk Kerstdiner met allerlei extra lekkernijen.

Archive -

Dashain clothes

When?

October 2021

What is the problem?

It’s that time of year again: the main Hindu festival Dashain starts soon. Traditionally at Dashain children in Nepal get new clothes. For the after school program SHCOP it is impossible to honor the expectations of the children. There is no money for things like that.

What is the solution?

4 Smiling Faces will honor this important tradition

What is the result?

All the kids have new clothes and shoes: for many of them it is the first time that they ever get something new and they are suitably impressed. 4 Smiling Faces does this not only because it is tradition, but especially because they really need them. It goes without saying that growing children need new clothes regularly and if by doing that we also honor an important tradition: Great

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Uitgevoerd

Oktober 2021

Wat is het probleem?

Het is weer die tijd van het jaar: het belangrijkste Hindoe festival Dashain gaat beginnen. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor buitenschoolse opvang SHCOP is het onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen in het nieuw: kleren en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

Corona foodmoney

As the corona pandemic continues, this year we again support the children (and their families) of the SHCOP after-school program with money for food, including travel, oil, beans, and flour. Without our help, they would be starving.

Archief -

Corona voedselgeld

Omdat de coronapandemie voortduurt, ondersteunen we ook dit jaar de kinderen (en hun families) van de buitenschoolse opvang SHCOP met geld voor voedsel, zoals rijst, olie, bonen en meel. Zonder onze hulp zouden ze honger lijden.

Archive -

3 computers

For 25 kids whoes parents could never afford that.
Very much a necessity in times of Corona and online education.

Archive -

Panting walls

The walls of the SHCOP spaces could really do with a fresh coat of paint, that is easy to clean

Archive -

Books for reading

The wish is to start a small library.

Archive -

Tuition

Annual Schooltuition fees, stationary and books.
Total for all 25 children together

Archive -

Wool blankets

The building that houses the SHCOP has no heating system (common in Nepal) and it gets really cold during autumn, winter and early spring. Wollen blankets are needed to keep the kids warm.

Archive -

Girlstuff

Anual supply of hygiene materials, panties, bra’s, asperines and other girl things, so that they never ever have to do without.

Archive -

Vacuum cleaner

One-off

Archive -

Games

Per month
Various

Archive -

Playing materials

Per month
Bals, hoops, skipping ropes etc