Donate now!
Become our friend

SHCOP

Archive -

Running costs

When?

November 2022

What is the problem?

The monthly costs of the Second Home Child Outreach Program  (SHCOP) are mainly funded by valued sponsors from Canada. Due to economic conditions, they are temporarily unable to raise sufficient funds to cover the running costs of the program.

What is the solution?

The solution is that 4SmilingFaces will pay part of the monthly costs for the next six months. We do this because otherwise the program would have to refuse children, send them away or – worse – stop altogether. In view of the difficult situation the children are in, that is not an option, because they literally and figuratively have nowhere else to turn to.

What is the result?

The result is that SHCOP can continue with its beautiful work for children who really deserve it.

Archief -

Lopende kosten

Wanneer?

November 2022

Wat is het probleem?

De maandelijkse kosten van het Second Home Child Outreach Program (SHCOP) worden vooral gefinancierd door gewaardeerde sponsoren uit Canada. Als gevolg van de economische omstandigheden zijn ze even niet in staat om voldoende geld in te zamelen om de lopende kosten van het programma te financieren.

Wat is de oplossing?

De oplossing is dat 4SmilingFaces voor de komende zes maanden een deel van de maandlasten betaald. We doen dit om dat het programma anders kinderen moet weigeren, wegsturen of  – erger nog – helemaal moet stoppen. Gezien de moeilijke situatie waarin de kinderen zitten is dat geen optie, want zij hebben letterlijk en figuurlijk nergens anders waar ze terecht kunnen.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat het SHCOP verder kan met haar mooie werk voor kinderen die dat echt verdienen.

Archive -

Dashain: new clothes

Work done

September 2022

What is the problem?

The most important Hindu festival of Nepal is approaching: Dashain. Traditionally, on this occasion, children in Nepal receive new clothes from their family. This is not possible for the children of the SHCOP after-school program, because there is no money for that. And the program has no money for extras.

What is the solution?

4 Smiling Faces makes it possible to honor this important tradition for these deserving children.

What is het result?

All children are fitted with new clothes and shoes. For many of them it is the first time that they get something completely new and they are very impressed. 4 Smiling Faces does this not only because it is tradition, but also because they really need it. It goes without saying that growing children regularly need new clothes and if we honor an important tradition that is a nice bonus.

Archief -

Dashain: nieuwe kleren

Uitgevoerd

September 2022

Wat is het probleem?

Het belangrijkste Hindoe festival van Nepal nadert: Dashain. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal bij die gelegenheid nieuwe kleren van hun familie. Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang SHCOP is dat niet mogelijk, omdat daarvoor geen geld is. En ook de opvang heeft geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen worden in het nieuw gestoken en krijgen kleren en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

Rooftop veggarden

When?

April/may 2022

What is the problem?

During the corona pandemic, fruits and vegetables in Nepal became increasingly scarce, more expensive and of lower quality. Border closures and other restrictions did not help. Asha and Devendra from the after-school care are not giving up. On the contrary: with everything that was available, they started a vegetable garden on the roof terrace.

The high-altitude vegetable garden was a great success: enough fresh, unsprayed vegetables were grown to provide for the 25 children (and their immediate families). And that was badly needed, because these families are very poor and had/have no reserves; they were completely dependent on aid to survive the pandemic, which they did not receive from the government.

After two years of intensive use, the vegetable garden is due for an upgrade, so that much more yield is generated and thus more children (and their immediate families) can be helped. This saves the recipients a lot of costs and is healthy too.

In addition, the vegetable garden is used to teach the children and their parents to grow vegetables themselves. Even if you have limited space, you can grow some vegetables yourself. #every bit helps.

What is the solution?

Financing various materials needed to take the rooftop vegetable garden to the next level: planting bags; racks for twice the space for growing, potting soil, tools, seeds and plants.

What is the result?

More produce = more healthy vegetables for more children and their immediate families. That is cheaper and above all healthier for the recipients.

Practical education how to grow your own vegetables = paying it forward.

State of affairs april 202
State of affairs mei 2022
Archief -

Dakmoestuin

Wanneer?

April/mei 2022

Wat is het probleem?

Tijdens de corona pandemie werden groenten en fruit in Nepal steeds schaarser, duurder en minder van kwaliteit. Grenssluitingen en andere beperkingen hielpen niet. Asha en Devendra van de buitenschoolse opvang zijn niet bij de pakken neer gaat zitten. In tegendeel: met alles wat voorhanden was zijn zij een moestuin begonnen op het dakterras.

De hooggelegen moestuin werd een groot succes: er werden genoeg verse, onbespoten groenten gekweekt om de 25 kinderen (en hun directe families) te voorzien. En dat was hard nodig, want deze gezinnen zijn straat arm en hadden/hebben geen reserves; ze waren voor het overleven van de pandemie volledig afhankelijk van hulp en die kregen zij niet van overheidswege.

Na twee jaar intensief gebruik, is de moestuin toe aan een upgrade, zodat er veel meer opbrengst wordt gegenereerd en daarmee meer kinderen (en hun directe families) kunnen worden geholpen. Dat bespaart de ontvangers veel kosten en is nog gezond ook.

Daarnaast wordt de moestuin gebruikt om de kinderen en hun ouders te leren om zelf groenten te verbouwen. Ook als je maar beperkt ruimte hebt, kun je een beetje groente zelf verbouwen. #allekleinebeetjeshelpen.

Wat is de oplossing?

Financiering van diverse materialen die nodig zijn om de dakmoestuin naar een hoger plan te trekken: an plantzakken; rekken voor tweemaal zoveel ruimte om te kweken, potgrond, gereedschap, zaden en planten.

Wat is het resultaat?

Meer opbrengst = meer gezonden groenten voor meer kinderen en hun directe familie. Goedkoper en vooral gezonder voor de ontvangers.
Praktijkonderwijs hoe je je eigen groenten kan kweken = paying it forward.

Stand van zaken april 2022
Stand van zaken 12 mei 20221
Stand van zaken 23 juni 2022
Archive -

Christmas dinner

Work done
December 2021

What is the problem?
There was some money left over from previous activities and we wanted to spend it on the children.

What is the solution?
4 Smiling Faces wants to spend the money on ‘something fun’ for the children.

What is het result?
All children and volunteers of the SHCOP enjoyed a festive Christmas dinner with all kinds of extra delicacies.

Archief -

Kerstdiner

Uitgevoerd
December 2021

Wat is het probleem?
Er was nog wat geld over van eerdere activiteiten en dat wilden we graag opmaken door het aan de kinderen te besteden. 

Wat is de oplossing?
4 Smiling Faces wil het geld besteden aan ‘iets leuks’ voor de kinderen.

Wat is het resultaat?
Alle kinderen en vrijwilligers van het SHCOP hebben genoten van een feestelijk Kerstdiner met allerlei extra lekkernijen.

Archive -

Dashain clothes

When?

October 2021

What is the problem?

It’s that time of year again: the main Hindu festival Dashain starts soon. Traditionally at Dashain children in Nepal get new clothes. For the after school program SHCOP it is impossible to honor the expectations of the children. There is no money for things like that.

What is the solution?

4 Smiling Faces will honor this important tradition

What is the result?

All the kids have new clothes and shoes: for many of them it is the first time that they ever get something new and they are suitably impressed. 4 Smiling Faces does this not only because it is tradition, but especially because they really need them. It goes without saying that growing children need new clothes regularly and if by doing that we also honor an important tradition: Great

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Uitgevoerd

Oktober 2021

Wat is het probleem?

Het is weer die tijd van het jaar: het belangrijkste Hindoe festival Dashain gaat beginnen. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor buitenschoolse opvang SHCOP is het onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen in het nieuw: kleren en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

Corona foodmoney

As the corona pandemic continues, this year we again support the children (and their families) of the SHCOP after-school program with money for food, including travel, oil, beans, and flour. Without our help, they would be starving.

Archief -

Corona voedselgeld

Omdat de coronapandemie voortduurt, ondersteunen we ook dit jaar de kinderen (en hun families) van de buitenschoolse opvang SHCOP met geld voor voedsel, zoals rijst, olie, bonen en meel. Zonder onze hulp zouden ze honger lijden.

Archive -

3 computers

For 25 kids whoes parents could never afford that.
Very much a necessity in times of Corona and online education.

Archive -

Panting walls

The walls of the SHCOP spaces could really do with a fresh coat of paint, that is easy to clean

Archive -

Books for reading

The wish is to start a small library.