Donate now!
Buy our book

Projecten

Archive -

Gas stove

When?

October 2022

What is the problem?

The DRC kitchen has been feeding 55+ children and their carers every day for years. The very tasty and nutritious food is prepared on a 2-burner stove. After years of loyal service, it can no longer be repaired and needs to be replaced.

What is the solution?

The solution is to purchase and install a new three-burner stove and the construction of the necessary chimney.

What is the result?

A new, safe stove with an extra burner that makes cooking faster and better for even more people.

Archive -

Running costs

When?

November 2022

What is the problem?

The monthly costs of the Second Home Child Outreach Program  (SHCOP) are mainly funded by valued sponsors from Canada. Due to economic conditions, they are temporarily unable to raise sufficient funds to cover the running costs of the program.

What is the solution?

The solution is that 4SmilingFaces will pay part of the monthly costs for the next six months. We do this because otherwise the program would have to refuse children, send them away or – worse – stop altogether. In view of the difficult situation the children are in, that is not an option, because they literally and figuratively have nowhere else to turn to.

What is the result?

The result is that SHCOP can continue with its beautiful work for children who really deserve it.

Archief -

Lopende kosten

Wanneer?

November 2022

Wat is het probleem?

De maandelijkse kosten van het Second Home Child Outreach Program (SHCOP) worden vooral gefinancierd door gewaardeerde sponsoren uit Canada. Als gevolg van de economische omstandigheden zijn ze even niet in staat om voldoende geld in te zamelen om de lopende kosten van het programma te financieren.

Wat is de oplossing?

De oplossing is dat 4SmilingFaces voor de komende zes maanden een deel van de maandlasten betaald. We doen dit om dat het programma anders kinderen moet weigeren, wegsturen of  – erger nog – helemaal moet stoppen. Gezien de moeilijke situatie waarin de kinderen zitten is dat geen optie, want zij hebben letterlijk en figuurlijk nergens anders waar ze terecht kunnen.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat het SHCOP verder kan met haar mooie werk voor kinderen die dat echt verdienen.

Archief -

Gasfornuis

Wanneer?

Oktober 2022

Wat is het probleem?

De DRC-keuken voed al jaren dagelijks 55+ kinderen en hun begeleiders. Het zeer smakelijke en voedzame eten wordt klaargemaakt op een 2pitsfornuis. Na jaren trouwe dienst is dat niet meer te repareren en aan vervanging toe.

Wat is de oplossing?

De oplossing is aanschaf en installatie van een nieuw fornuis met drie pitten en de aanleg van de daarvoor noodzakelijke schoorsteen.

Wat is het resultaat?

Een nieuw, veilig fornuis met een extra pit waardoor er sneller en beter kan worden gekookt voor nog meer mensen.

Archive -

Dashain: new clothes

Work done

September 2022

What is the problem?

The most important Hindu festival of Nepal is approaching: Dashain. Traditionally, on this occasion, children in Nepal receive new clothes from their family. This is not possible for the children of the SHCOP after-school program, because there is no money for that. And the program has no money for extras.

What is the solution?

4 Smiling Faces makes it possible to honor this important tradition for these deserving children.

What is het result?

All children are fitted with new clothes and shoes. For many of them it is the first time that they get something completely new and they are very impressed. 4 Smiling Faces does this not only because it is tradition, but also because they really need it. It goes without saying that growing children regularly need new clothes and if we honor an important tradition that is a nice bonus.

Archief -

Dashain: nieuwe kleren

Uitgevoerd

September 2022

Wat is het probleem?

Het belangrijkste Hindoe festival van Nepal nadert: Dashain. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal bij die gelegenheid nieuwe kleren van hun familie. Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang SHCOP is dat niet mogelijk, omdat daarvoor geen geld is. En ook de opvang heeft geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen worden in het nieuw gestoken en krijgen kleren en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

New Dashain clothes

Work done

September 2022

What is the problem?

Het belangrijkste Hindoe festival van Nepal nadert: Dashain. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor de Lotus Familie is het dit jaar onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

What is the solution?

4 Smiling Faces makes it possible to honor this important tradition for these children.

What is the result?

All children in the new: clothes and shoes. The whole family happy. 4 Smiling Faces does this not only because it is tradition, but also because they really need it. It goes without saying that growing children regularly need new clothes and if we honor an important tradition that is a nice bonus.

Archief -

Nieuwe Dashain kleren

Uitgevoerd

September 2022

Wat is het probleem?

Het belangrijkste Hindoe festival van Nepal nadert: Dashain. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor de Lotus Familie is het dit jaar onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen in het nieuw: kleren en schoenen. De hele familie blij. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

Repairing solar system

When?

July 2022

What is the problem?

In 2018, as one of our first projects in the DRC we installed a solar system for the hot water supply; the children no longer had to take a cold showers. Since then, repairs and maintenance have been carried out, and damage from the 2015 earthquakes was repaired. In 2022 the system no longer functioned properly, the children were taking cold showers again.

What is the solution?

The solution is carrying out major maintenance and repairs.

What is the result?

The solar system is working as it should again and the hot water supply has been restored. No more cold showers. 

Archief -

Zonne-energie systeem

Wanneer?

Juli 2022

Wat is het probleem?

In 2008 hebben we (als een van onze eerste projecten) een zonne-energie systeem aangelegd in de DRC, zodat de kinderen voortaan een warme douche konden nemen. Na de aardbevingen van 2015 hebben we het systeem laten repareren. Anno 2022 zijn enkele van de buizen kapot en daardoor werkt het systeem niet goed meer. De kinderen staan dus weer onder een koude douche.

Wat is de oplossing?

De oplossing is aanbrengen van enkele nieuwe buizen en nog wat kleine reparaties en upgrades.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat het solar systeem weer werkt zoals het hoort en de kinderen weer een warme douche kunnen nemen.

Archief -

Vochtwerend pleisterwerk

Wanneer?

Juni 2022

Wat is het probleem?

Het pleisterwerk in de kinderkamer van de DRC is verouderd, vervallen, lelijk en onvoldoende. Behalve dat het er niet uitziet en de indruk geeft van gebrek aan zorg, is het ook onveilig: vocht komt door de muren naar binnen. Dat is niet alleen oncomfortabel, maar veroorzaakt ook een slechte atmosfeer met vocht, muffigheid en schimmel. Altijd ongezond, maar zeker als het om kwetsbare kinderen gaat.

Voor het pleisterwerk werd aangebracht zag het er zo uit.

Wat is de oplossing?

De oplossing is het aanbrengen van vochtwerend pleisterwerk aan de binnen- en buitenkant.

Stand van zaken 10 juni 2022
Stand van zaken 18 juni 2022.
Tijdens het drogen van het pleisterwerk wordt de electra geüpdatet en weggewerkt.
Stand van zaken 15 juli; eerste laag schilderwerk.

Wat is het resultaat?

Het nieuwe pleisterwerk zorgt voor verdwijning van het vochtprobleem in de kinderkamers, de muffe lucht, schimmel en bedompte atmosfeer. Een algehele verbetering van het binnenklimaat in de kinderkamers en daar vaart iedereen wel bij.

Archive -

Moisture resistant plasterwork

When?

June 2022

What is the problem?

The plasterwork in the children’s rooms of the DRC is outdated, dilapidated, ugly and inadequate. In addition to looking unsightly and giving the impression of lack of care, it is also unsafe: moisture enters through the walls. This is not only uncomfortable, but also creates a bad atmosphere with damp, musty air and mould. Always unhealthy, but especially when it is a space for vulnerable children.

This is how it looked before the plasterwork was done.

What is the solution?

The solution is to apply moisture-resistant plaster on the inside and out.

State of affairs June 10th 2022
State of affairs June 18th 2022
After drying, everything will be painted.

What is the result?

The new plasterwork removes the moisture problem from the children’s rooms, the stale air, mold and stuffy atmosphere. An overall improvement of the indoor climate in the children’s rooms and from that, everyone benefits.

Archive -

Rooftop veggarden

When?

April/may 2022

What is the problem?

During the corona pandemic, fruits and vegetables in Nepal became increasingly scarce, more expensive and of lower quality. Border closures and other restrictions did not help. Asha and Devendra from the after-school care are not giving up. On the contrary: with everything that was available, they started a vegetable garden on the roof terrace.

The high-altitude vegetable garden was a great success: enough fresh, unsprayed vegetables were grown to provide for the 25 children (and their immediate families). And that was badly needed, because these families are very poor and had/have no reserves; they were completely dependent on aid to survive the pandemic, which they did not receive from the government.

After two years of intensive use, the vegetable garden is due for an upgrade, so that much more yield is generated and thus more children (and their immediate families) can be helped. This saves the recipients a lot of costs and is healthy too.

In addition, the vegetable garden is used to teach the children and their parents to grow vegetables themselves. Even if you have limited space, you can grow some vegetables yourself. #every bit helps.

What is the solution?

Financing various materials needed to take the rooftop vegetable garden to the next level: planting bags; racks for twice the space for growing, potting soil, tools, seeds and plants.

What is the result?

More produce = more healthy vegetables for more children and their immediate families. That is cheaper and above all healthier for the recipients.

Practical education how to grow your own vegetables = paying it forward.

State of affairs april 202
State of affairs mei 2022
Archief -

Dakmoestuin

Wanneer?

April/mei 2022

Wat is het probleem?

Tijdens de corona pandemie werden groenten en fruit in Nepal steeds schaarser, duurder en minder van kwaliteit. Grenssluitingen en andere beperkingen hielpen niet. Asha en Devendra van de buitenschoolse opvang zijn niet bij de pakken neer gaat zitten. In tegendeel: met alles wat voorhanden was zijn zij een moestuin begonnen op het dakterras.

De hooggelegen moestuin werd een groot succes: er werden genoeg verse, onbespoten groenten gekweekt om de 25 kinderen (en hun directe families) te voorzien. En dat was hard nodig, want deze gezinnen zijn straat arm en hadden/hebben geen reserves; ze waren voor het overleven van de pandemie volledig afhankelijk van hulp en die kregen zij niet van overheidswege.

Na twee jaar intensief gebruik, is de moestuin toe aan een upgrade, zodat er veel meer opbrengst wordt gegenereerd en daarmee meer kinderen (en hun directe families) kunnen worden geholpen. Dat bespaart de ontvangers veel kosten en is nog gezond ook.

Daarnaast wordt de moestuin gebruikt om de kinderen en hun ouders te leren om zelf groenten te verbouwen. Ook als je maar beperkt ruimte hebt, kun je een beetje groente zelf verbouwen. #allekleinebeetjeshelpen.

Wat is de oplossing?

Financiering van diverse materialen die nodig zijn om de dakmoestuin naar een hoger plan te trekken: an plantzakken; rekken voor tweemaal zoveel ruimte om te kweken, potgrond, gereedschap, zaden en planten.

Wat is het resultaat?

Meer opbrengst = meer gezonden groenten voor meer kinderen en hun directe familie. Goedkoper en vooral gezonder voor de ontvangers.
Praktijkonderwijs hoe je je eigen groenten kan kweken = paying it forward.

Stand van zaken april 2022
Stand van zaken 12 mei 20221
Stand van zaken 23 juni 2022
Archief -

Wasmachine

Wanneer?

April 2022

Wat is het probleem?

Een huishouden met 13 kinderen en 3 volwassenen leeft al 8 maanden zonder wasmachine. De vorige heeft het na verschillende reparaties uiteindelijk opgegeven. Sindsdien wordt de was met de hand gedaan. Dat kost veel tijd, die je beter aan andere dingen kunt besteden.

Wat is de oplossing?

Aanschaf en plaatsing van een nieuwe wasmachine; hoe groter hoe beter.

Wat is het resultaat?

Schone was, geen handwas meer en veel meer tijd voor andere, meer belangrijkere dingen.