Donate now!
Wilco climbs

Projecten

Archive -

Rooftop veggarden

When?

April/may 2022

What is the problem?

During the corona pandemic, fruits and vegetables in Nepal became increasingly scarce, more expensive and of lower quality. Border closures and other restrictions did not help. Asha and Devendra from the after-school care are not giving up. On the contrary: with everything that was available, they started a vegetable garden on the roof terrace.

The high-altitude vegetable garden was a great success: enough fresh, unsprayed vegetables were grown to provide for the 25 children (and their immediate families). And that was badly needed, because these families are very poor and had/have no reserves; they were completely dependent on aid to survive the pandemic, which they did not receive from the government.

After two years of intensive use, the vegetable garden is due for an upgrade, so that much more yield is generated and thus more children (and their immediate families) can be helped. This saves the recipients a lot of costs and is healthy too.

In addition, the vegetable garden is used to teach the children and their parents to grow vegetables themselves. Even if you have limited space, you can grow some vegetables yourself. #every bit helps.

What is the solution?

Financing various materials needed to take the rooftop vegetable garden to the next level: planting bags; racks for twice the space for growing, potting soil, tools, seeds and plants.

What is the result?

More produce = more healthy vegetables for more children and their immediate families. That is cheaper and above all healthier for the recipients.

Practical education how to grow your own vegetables = paying it forward.

State of affairs april 202
State of affairs mei 2022
Archief -

Dakmoestuin

Wanneer?

April/mei 2022

Wat is het probleem?

Tijdens de corona pandemie werden groenten en fruit in Nepal steeds schaarser, duurder en minder van kwaliteit. Grenssluitingen en andere beperkingen hielpen niet. Asha en Devendra van de buitenschoolse opvang zijn niet bij de pakken neer gaat zitten. In tegendeel: met alles wat voorhanden was zijn zij een moestuin begonnen op het dakterras.

De hooggelegen moestuin werd een groot succes: er werden genoeg verse, onbespoten groenten gekweekt om de 25 kinderen (en hun directe families) te voorzien. En dat was hard nodig, want deze gezinnen zijn straat arm en hadden/hebben geen reserves; ze waren voor het overleven van de pandemie volledig afhankelijk van hulp en die kregen zij niet van overheidswege.

Na twee jaar intensief gebruik, is de moestuin toe aan een upgrade, zodat er veel meer opbrengst wordt gegenereerd en daarmee meer kinderen (en hun directe families) kunnen worden geholpen. Dat bespaart de ontvangers veel kosten en is nog gezond ook.

Daarnaast wordt de moestuin gebruikt om de kinderen en hun ouders te leren om zelf groenten te verbouwen. Ook als je maar beperkt ruimte hebt, kun je een beetje groente zelf verbouwen. #allekleinebeetjeshelpen.

Wat is de oplossing?

Financiering van diverse materialen die nodig zijn om de dakmoestuin naar een hoger plan te trekken: an plantzakken; rekken voor tweemaal zoveel ruimte om te kweken, potgrond, gereedschap, zaden en planten.

Wat is het resultaat?

Meer opbrengst = meer gezonden groenten voor meer kinderen en hun directe familie. Goedkoper en vooral gezonder voor de ontvangers.
Praktijkonderwijs hoe je je eigen groenten kan kweken = paying it forward.

Stand van zaken april 2022
Stand van zaken mei 2022
Archief -

Wasmachine

Wanneer?

April 2022

Wat is het probleem?

Een huishouden met 13 kinderen en 3 volwassenen leeft al 8 maanden zonder wasmachine. De vorige heeft het na verschillende reparaties uiteindelijk opgegeven. Sindsdien wordt de was met de hand gedaan. Dat kost veel tijd, die je beter aan andere dingen kunt besteden.

Wat is de oplossing?

Aanschaf en plaatsing van een nieuwe wasmachine; hoe groter hoe beter.

Wat is het resultaat?

Schone was, geen handwas meer en veel meer tijd voor andere, meer belangrijkere dingen.

Archive -

Washing machine

When?

April 2022

What is the problem?

A household with 13 children and 3 adults has been living without a washing machine for 8 months. The previous one has finally given up after several repairs. Ever since then, the laundry has been done by hand. That takes a lot of time, which could be better spent on other things.

What is the solution?

Purchase and installation of a new washing machine; the bigger the better.

What is the result?

Clean laundry, no more handwashing and way more time for other, more important things.

Archive -

New beginning

In 2021 we requested special attention for Sabina in our fundraising applications. She is a promising pupil of the after-school program SHCOP. She was eager to continue studying, but her family was unable to finance that. Fortunately, we succeeded in raising sufficient funds and Sabina has now started the extended school program Plus 2 Business Management. Good luck Sabina.

Archief -

Nieuw begin

In 2021 vroegen wij in onze fondsaanvragen speciale aandacht voor Sabina, een veelbelovende pupil van de buitenschoolse opvang SHCOP. Zij kon en wilde dolgraag verder studeren maar haar familie kon dat onmogelijk financieren. Gelukkig zijn wij er in geslaagd om voldoende fondsen te werven en Sabina is inmiddels gestart met het verlengde schoolprogramma Plus 2 Business Management.

Veel succes Sabina.

Archive -

Graduates 2021

Gita
Nisha

This year, two of our scholarship recipients graduated: Gita and Nisha. Gita is now Bachelor of Business Studies and is looking for a job as an accountant. Nischa has finished the extended school program Plus2 Management and is now looking for work as a secretary. The job search is currently difficult – if not impossible – due to Covid 19. In the meantime, both do all kinds of volunteer work.
💪🏼
We are proud of you.

Update at the start of 2022: both ladies are working, earning their own income and making their own choices.

Archief -

Afgestudeerden 2021

Gita
Nisha

Dit jaar zijn twee van onze beursontvangers afgestudeerd: Gita en Nisha. Gita is nu Bachelor of Busines Studies en zoekt een baan als accountant. Nischa is klaar met het verlengde schoolprogramm Plus2 Management en zoekt nu werk als secretaresse. De zoektocht naar werk is op het ogenblik er moeilijk – zo niet onmogelijk – door Covid 19. In de tussentijd doen beiden allerhande vrijwilligerswerk.
💪🏼
Wij zijn trots op jullie.

Update begin 2022: beide dames zijn aan het werk, verdienen hun eigen geld en maken hun eigen keuzes.

Archive -

Christmas dinner

Work done
December 2021

What is the problem?
There was some money left over from previous activities and we wanted to spend it on the children.

What is the solution?
4 Smiling Faces wants to spend the money on ‘something fun’ for the children.

What is het result?
All children and volunteers of the SHCOP enjoyed a festive Christmas dinner with all kinds of extra delicacies.

Archief -

Kerstdiner

Uitgevoerd
December 2021

Wat is het probleem?
Er was nog wat geld over van eerdere activiteiten en dat wilden we graag opmaken door het aan de kinderen te besteden. 

Wat is de oplossing?
4 Smiling Faces wil het geld besteden aan ‘iets leuks’ voor de kinderen.

Wat is het resultaat?
Alle kinderen en vrijwilligers van het SHCOP hebben genoten van een feestelijk Kerstdiner met allerlei extra lekkernijen.

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Uitgevoerd

Oktober 2021

Wat is het probleem?

Het is weer die tijd van het jaar: het belangrijkste Hindoe festival Dashain gaat beginnen. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor buitenschoolse opvang SHCOP is het onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen in het nieuw: kleren en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

Back to school

Suddha completed the extended school program Plus 2 Science in 2019. She recieved one of our scholarships for that. She then started working as a science teacher at a secondary school. She did that not only because she liked it, but also because she wanted to support her mother financially.

In the spring of 2020, the world changed completely when Covid 19 hit Nepal hard and inexorably. Suddha lost her job and could no longer support herself or her mother. However, she decided not to give up and asked us if we could help her realize her dream. She wanted to go back to school and is now studying for her bachelordegree in computer applications.

We are happy to give her this opportunity. Good luck Suddha.

Archief -

Terug naar school

Suddha

Suddha heeft in 2019 het verlengde school programma Plus 2 Science afgerond. Dat deed ze met een van onze studiebeurzen. Daarna is ze op een middelbare school aan de slag gegaan als science-docent. Ze deed dat niet alleen omdat ze het leuk vond, maar vooral ook omdat ze haar moeder wilde financieel wilde ondersteunen.

In het voorjaar van 2020 werd de wereld compleet op z’n kop gezet toen Covid 19 ook in Nepal hard en onverbiddelijk toesloeg. Suddha verloor haar baan en kon niet langer voor zichzelf en haar moeder zorgen. Ze besloot echter om niet bij de pakken neer te zitten. Ze vroeg ons of wij haar wilden helpen om alsnog haar droom te verwezenlijken. Ze wilde terug naar school en volgt nu de opleiding tot bachelor in computer applications.

We zijn blij dat we haar deze kans kunnen geven. Veel geluk Suddha.

Archief -

Andere sponsor 2020

Sita
Sameer
Sinita

Tot 2020 hebben we hun opleiding betaald; dat is sindsdien ‘overgenomen’ door hun persoonlijke sponsors of ze zijn opgenomen in het sponsorprogramma van de charityschool waar ze op hebben gezeten.
Persoonlijke sponsoren zijn in de meeste gevallen voormalige, buitenlandse vrijwilligers die in het verleden enige tijd in het weeshuis hebben doorgebracht met en bij de kinderen, die de opleiding van hun favoriete kind financieren. Charityscholen bieden scholings/opleidingskansen aan kinderen die op een andere manier nooit goed onderwijs zouden krijgen.

Archief -

Afgestudeerden 2020

Tshering
Lhamu
Ali

Dit jaar zijn drie van onze beursontvangers afgestudeerd: Tshering, Lhamu en Ali. Alledrie zijn ze nu volledig gediplomeerde verpleegkundigen. Zij zijn aan het werk, verdienen hun eigen inkomen en maken hun eigen keuzes.
💪🏼
Wij zijn trots op jullie.