Doneer nu!
Word onze vriend

NWCSS

Archief -

Schooluniformen & schoenen

Uitgevoerd

Oktober 2023

Wat is het probleem?

Kleine kinderen worden groot en je kunt niet eindeloos kleren doorgeven aan jongere meiden. De meiden van het weeshuis waren uit hun schooluniformen en schoenen gegroeid.

Wat is de oplossing?

Het laten maken van nieuwe schooluniformen en schoenen.

Wat is het resultaat?

Iedereen begint weer in het nieuw aan een nieuw schooljaar. Niemand valt op omdat ze oude, versleten uniformen en schoenen dragen.

Archive -

Schooluniforms & shoes

Work done

October 2023

What is the problem?

Small children grow up and you can’t endlessly pass on clothes to younger girls. The girls at the orphanage had outgrown their school uniforms and shoes.

What is the solution?

Having new school uniforms and shoes made.

What is the result?

Everyone starts a new school year fresh. No one stands out because they are wearing old, worn-out uniforms and shoes

Archief -

Upgrade keuken

Uitgevoerd

September 2023

Wat is het probleem?

De keuken van het weeshuis wordt intensief gebruik door veel mensen. Behalve de daarmee samenhangende slijtage is er ook een gebruik aan opbergruimte; voorraden liggen in een kamer een verdieping later. Niet erg praktisch.

Wat is de oplossing?

Bouw van een aantal maatwerk kasten, zodat er meer voorraad in de keuken zelf kan worden bewaard. Omdat voorraad en spullen achter stolt en grendel kunnen worden opgeborgen gaat er minder kapot en raakt er minder kwijt.

Wat is het resultaat?

Een mooie, opgefriste keuken met veel bergruimte die veel beter past bij de dagelijkse praktijk van het weeshuis.

Archive -

Upgrade kitchen

Work done

September 2023

What is the problem?

The kitchen of the orphanage is used intensively by many people. In addition to the associated wear and tear, there is also a not enough storage space; supplies are in a room one floor down. Not very practical.

What is the solution?

Construction of a number of custom cabinets, so that more supplies can be stored in the kitchen itself. Because supplies and items can be stored in locked cabinets, fewer utensils get broken or lost.

What is the result?

A nice, refreshed kitchen with plenty of storage space that fits much better with the daily practice of the orphanage.

Archief -

Klokken & Spiegels

Uitgevoerd

September 2023

Wat is het probleem?

In het weeshuis vol meisjes en jonge dames was er maar 1 klein spiegeltje 😳 en geen klokken.

Wat is de oplossing?

Aanschaf van een aantal spiegels en klokken.

Wat is het resultaat?

Dat de meiden en dames zichzelf kunnen bekijken in de spiegel, wat onmisbaar is voor jonge dames. Ook kunnen ze nu beter de tijd in de gaten houden en dus beter op tijd naar school gaan.

Archive -

Clocks & Mirrors

Work done

September 2023

What is the problem?

In the orphanage for girls and young ladies there was only 1 small mirror 😳 and no clocks.

What is the solution?

Purchase of a number of mirrors and clocks.

What is the result?

That the girls and young ladies can look at themselves in the mirror, which is indispensable for them. They can also keep an eye on the time better and therefore go to school on time.

Archief -

Dagje uitje

Uitgevoerd

Augustus 2023

Wat is het probleem?

De kinderen van het weeshuis hebben zelden of nooit een uitje; al helemaal niet met z’n allen.

Wat is de oplossing?

We hebben alle kinderen en staf van het weeshuis meegenomen voor een dagje uit.

Wat is het resultaat?

Een hele hoop pret en plezier voor iedereen die er bij was; een onvergetelijke middag met dito herinneringen voor kinderen die dat echt verdienen.

Archive -

Day out

Work done

August 2023

What is the problem?

The children of the orphanage rarely or never have an outing; certainly not all together.

What is the solution?

We took all the children and staff from the orphanage for a day out.

What is the result?

A lot of fun and enjoyment for everyone who was there; an unforgettable afternoon with ditto memories for children who really deserve it.

Archief -

Eetgerei & Keukenspullen

Uitgevoerd

Juli 2023

Wat is het probleem?

Het eetgerei en de keukenspullen van het weeshuis zijn, incompleet en/of kapot en er is geen geld voor reparatie en/of vernieuwing.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces gaat reparatie en vernieuwing mogelijk maken. We kopen 36 lepels, 36 kommetjes, 36 borden, 36 bekers, 5 snijplanken, een hoge drukpan, een waterkoker, 3 hotcases (warmhoud pannen), 7 snijmessen, 10 opscheplepels, 3 deegrollers en 3 grote bakken om gerechten in te husselen.

Wat is het resultaat?

Het eetgerei en de keukenspullen zijn weer in orde; de kinderen en de kokkin zijn blij. Alleen aI omdat ze niet langer hoeven te drinken van hun bord.

Archive -

Kitchen & eating utensils

Work done

July 2023

What is the problem?

The orphanage’s eating utensils and kitchen supplies are incomplete and/or broken and there is no money for repair and/or renewal.

What is the solution?

4 Smiling Faces will make repair and innovation possible. We buy 36 spoons, 36 bowls, 36 plates, 36 cups, 5 cutting boards, a pressure cooker, a kettle, 3 hot cases, 7 cutting knives, 10 serving spoons, 3 rolling pins, and 3 large containers for mixing/preparing food.

What is the result?

The kitchen and eating utensils are in order again; the children and the cook are happy. If only because they no longer have to drink from their plates.

Archive -

Nepali Woman & Children Service Society Orphanage

The Nepali Woman and Children Service Society (NWCSS) orphanage is a home for up to 30 (half) orphans, former street children, foundlings, and children who live in adversity due to extreme poverty and/or from single-parent families. They have to deal with various health problems and issues such as addiction, abuse, neglect, or a combination of these problems.

In 2002 a group of women started the Nepalese Women and Children Service Society (NWCSS). Their goal was (and is) to help and support women and children in difficult situations. Their biggest project was starting and running a children’s home in Jorpati in Kathmandu. They started the NWCSS orphanage.

Since then the home moved to another location elsewhere in the neighborhood: at the time no more than a shell of a building. Thanks to the efforts of all involved and outside help it is increasingly becoming the safe haven it should be.

SDG’s

With our support of the NWCSS orphanage, 4 Smiling Faces contributes to realizing the United Nations (UN) SDGs (Sustainable Development Goals).

Archief -

Corona noodhulp

Wanneer?

Mei 2020

Wat is het probleem?

Zoals vaak zijn vooral de armste en meest kwetsbare grote en kleine mensen de dupe van crises. Zeker van dergelijk ongekende grote crises als die rond Corona. Velen van de volwassenen in Nepal zijn dagloner, hebben hun baan verloren en verdienen niets meer. Zij leven vaak met velen in een hele kleine ruimte en hebben geen reserves. Zoals de kinderen van het NWCSS Weeshuis. Zij hebben niemand om op terug te vallen en staan er helemaal alleen voor. Nepal heeft geen ondersteuningsregelingen zoals bij ons.

Met veel kunst en vliegwerk proberen de vrijwilligers van de opvang de kinderen toch te ondersteunen. Ze voorzien hen waar mogelijk van voedsel en allerlei andere noodzakelijke goederen, die ze nog wel kunnen krijgen. Ook zijn ze gestart met de verbouw van eigen groenten en fruit, maar dat levert uiteraard niet meteen morgen voldoende op. De middelen van de vrijwilligers zijn echter zeer beperkt en ze hebben nu dringend hulp nodig om de kinderen de broodnodige ondersteuning te blijven geven.

Wat is de oplossing?

De oplossing is dat 4SmilingFaces geld overmaakt waarmee de vrijwilligers voedsel, noodzakelijke materialen, zaden en groentenplantjes kan aanschaffen.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat de vrijwilligers de kinderen van het NWCSS weeshuis verder kunnen helpen met voedsel en andere noodzakelijke materialen.

Archive -

Corona emergency support

When?

May 2020

What’s the problem?

Often, the poorest and most vulnerable people of all ages are victims of crisis in Nepal. Especially one as big as the Corona crisis. Many of the adults are day laborers, have lost their jobs, and earn nothing. Many of them live in very small spaces and have no reserves at all. Such as the children of the NWCSS Orphanage. They have no one to fall back on and are completely left to their own devices. Nepal has no support measures like ours.

With a lot of improvisation, the NWCSS volunteers still try to support the children. Where possible, they provide them with food and all kinds of other necessary goods, that they can still get. They have also started growing their own fruit and vegetables, but that does not immediately yield enough tomorrow. Furthermore, the resources of the volunteers are very limited, and they now urgently need help to continue to provide much-needed support to the children.

What is the solution?

The solution is that 4 Smiling Faces transfers money with which the volunteers can purchase food, necessary materials, seeds, and vegetable plants.

What is the result?

The result is that the volunteers can help the children of NWCSS Orphanage with food and other necessary materials.

Archive -

Food for the Naanis

When?

November 17, 2018

In close cooperation with Food for the Naanis we provided the children of the NWCSS orphanage with a nice and nutritious breakfast.

Archief -

Food for the Naanis

Wanneer?

17 november 2018

In nauwe samenwerking met Food for the Naanis hebben we de kinderen van het NWCSS weeshuis een lekker en voedzaam ontbijt aangeboden.