Doneer nu!
Word onze vriend

Noodhulp

Archief -

Noodhulp

Nepal heeft door zijn geografische ligging geregeld te maken met natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen. De meest recente voorbeelden van grootschalig en ingrijpend natuurgeweld zijn de aardbevingen van 2015. Als een van de armste landen ter wereld is Nepal bovendien erg gevoelig voor een internationale crisis, zoals de Coronapandemie van 2020/1/2. Ook in deze tijden staat 4 Smiling Faces klaar om de mensen in Nepal te helpen. Dan gaat er noodhulp in de vorm van geld naar onze gewaardeerde vrijwilligers, die dat inzetten om de kinderen en staf van onze tehuizen door de moeilijke tijd heen te helpen.

SDG’s

Met onze noodhulp werkt 4 Smiling Faces mee aan de realisatie van de SDG’s¬†(Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archive -

Earthquakes

On April 25, 2015, Nepal was hit by a massive earthquake of 7.8. The epicentre was about 34 kilometres southeast of Lamjung. Nearly 10,000 people died and more than 15,000 were injured. Villages and cities have been wiped out, and many people have lost their homes and communities. Most of the victims fell in Nepal, but there were also victims in India, China, and Bangladesh.

This quake was the start of a whole series of thousands of violent aftershocks, which have caused even more deaths, injuries, and damage. Until the second big blow on May 12, 2015. That was 7.4 on the Richter scale. The epicentre was near the border with China.

Archief -

Aardbevingen

Op 25 april 2015 is Nepal zwaar getroffen door een enorme aardbeving van 7,8. Het epicentrum lag niet ver van Kathmandu. Bij deze aardbeving zijn bijna 10.000 mensen omgekomen en ruim 15.000 gewond geraakt. Dorpen en steden zijn weggevaagd en vele mensen zijn hun huis en hun gemeenschap kwijtgeraakt. De meeste slachtoffers vielen in Nepal, maar daarnaast vielen ook slachtoffers in India, China en Bangladesh.

Deze beving was het begin van een hele serie van duizenden heftige naschokken, die nog meer doden, gewonden en schade hebben veroorzaakt. Tot de tweede grote klap op 12 mei 2015. Die was 7,4. Het ¬†epicentrum lag nabij de grens met China. De¬†¬†gevolgen van de aardbevingen zijn tot op de dag van vandaag zicht- en voelbaar in Nepal. Je hoeft niet ver te kijken om geru√Įneerde gebouwen te zien die door de aardbevingen/naschokken zijn ontstaan. Maar ook de niet zichtbare trauma’s liggen nog kort onder de oppervlakte.