Donate now!
Become our friend

Lotus Family Foundation

Archive -

New kitchen

The kitchen of the Lotus Family is used intensively, has many defects, is outdated and no longer meets the requirements of the time. A complete renovation is necessary.

Archief -

Nieuwe keuken

De keuken van het de Lotus Familie wordt intensief gebruikt, heeft veel gebreken is verouderd en voldoet niet langer aan de eisen van de tijd. Een complete renovatie is noodzakelijk.

Archief -

Stofzuiger

Wanneer?

Oktober 2023

Wat is het probleem?

De Lotus familie bestaat uit 11 kinderen en 3 volwassenen. Een vol huis dus, dat goed schoongehouden moet worden. Tot op heden was er geen stofzuiger en werden de ruimten met de hand geborsteld. Dat is niet alleen zwaar werk, maar ook tijdrovend. Tijd die er eigenlijk niet is.

Wat is de oplossing?

De oplossing is aanschaf van een grote, stevige stofzuiger die tegen een stootje kan.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is in minder tijd een schoner huis en dat is winst voor iedereen.

Archive -

Vacuum cleaner

When?

October 2023

What is the problem?

The Lotus family consists of 11 children and 3 adults. A full house that needs to be kept clean. Until now there was no vacuum cleaner and the rooms were brushed by hand. That is not only hard work, but also time-consuming. Time that actually isn’t there.

What is the solution?

The solution is to purchase a large, sturdy vacuum cleaner that can take a beating.

What is the result?

The result is a cleaner house in less time and that is a win for everyone.

Archief -

Uiteten

Wanneer?

16 augustus 2023….

Wat is het probleem?

De kinderen van de Lotus familie gaan zelden uiteten (voor sommige was het meer dan 5 jaar geleden) en wij wilden op een passende wijze afscheid nemen.

Wat is de oplossing?

Met z’n allen uiteten en genieten.

Wat is het resultaat?

Een mooi afscheid aan het einde van een bijzondere reis en levenslange herinneringen voor alle betrokkenen.

Archive -

Dinning out

Work done

August the 16th 2023

What is the problem?

The children of the Lotus family rarely go out for dinner (for some it was more than 5 years ago) and we wanted to say ‘see you later’ in a festive way.

What is the solution?

Going out for dinner with everyone and have a great time doing it.

What is the result?

A beautiful farewell at the end of a special journey and lifelong memories for everyone involved.

Archief -

Nieuwe buitenkant dak

Uitgevoerd

December 2022 t/m voorjaar 2023

Wat is het probleem?

Het dak van het huis van de Lotus Family is zo lek als een mandje. De familie is continu bezig met het plaatsen en legen van emmers onder het lekkende dak.

Wat is de oplossing?

Na jaren van reparaties en dweilen met de kraan open, is het tijd voor meer drastische maatregelen; het dak wordt compleet vernieuwd. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste is complete vervanging van de doorgeroeste buitenkant van het metalen dak. Daarmee is het gebouw in ieder geval waterdicht en mogen de (moesson)regens komen.

Fase twee is de vervanging van de plafonds en andere waterschade binnen, want die zijn door de jarenlange lekkages ook niet meer te redden. Deze fase staat gepland voor eind 2023.

Wat is het resultaat?

De familie zit er droog bij, wat de moesson ook brengen mogen.

Archive -

New outside roof

Work done

December 2022 and spring 2023

What is the problem?

The roof of the Lotus Family’s house is as leaky as a basket. The family is constantly placing and emptying buckets under the leaking roof.

What is the solution?

After years of repairs and mopping with the tap open, it is time for more drastic measures; the roof will be completely renewed. The work is being done in two phases. The first is the complete replacement of the rusted exterior of the metal roof. This means that the building is at least watertight and the (monsoon) rains can come.

Phase two is the replacement of the ceilings and other damage inside because they can no longer be saved due to years of leaks. This phase is planned for March/April 2023.

What is the result?

The family is dry, whatever the monsoon may bring.

Archive -

New Dashain clothes

Work done

September 2022

What is the problem?

Nepal’s most important Hindu festival is approaching: Dashain. Traditionally, children in Nepal get new clothes with Dashain. This year it is impossible for the Lotus Family to meet the expectations of the children without help. There is no money for extras.

What is the solution?

4 Smiling Faces makes it possible to honor this important tradition for these children.

What is the result?

All the children in the new: clothes and shoes. The whole family is happy. 4 Smiling Faces does this not only because it is tradition, but also because they need it. Growing children regularly need new clothes and if we honor an important tradition that is a nice bonus.

Archief -

Nieuwe Dashain kleren

Uitgevoerd

September 2022

Wat is het probleem?

Het belangrijkste Hindoe festival van Nepal nadert: Dashain. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor de Lotus Familie is het dit jaar onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen in het nieuw: kleren en schoenen. De hele familie blij. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee ook nog een belangrijke traditie ere houden, dan is dat mooi meegenomen.

Archief -

Wasmachine

Wanneer?

April 2022

Wat is het probleem?

Een huishouden met 13 kinderen en 3 volwassenen leeft al 8 maanden zonder wasmachine. De vorige heeft het na verschillende reparaties uiteindelijk opgegeven. Sindsdien wordt de was met de hand gedaan. Dat kost veel tijd, die je beter aan andere dingen kunt besteden.

Wat is de oplossing?

Aanschaf en plaatsing van een nieuwe wasmachine; hoe groter hoe beter.

Wat is het resultaat?

Schone was, geen handwas meer en veel meer tijd voor andere, belangrijkere dingen.

Archive -

Washing machine

When?

April 2022

What is the problem?

A household with 13 children and 3 adults has been living without a washing machine for 8 months. The previous one has finally given up after several repairs. Ever since then, the laundry has been done by hand. That takes a lot of time, which could be better spent on other things.

What is the solution?

Purchase and installation of a new washing machine; the bigger the better.

What is the result?

Clean laundry, no more handwashing, and way more time for other, more important things.

Archive -

Goodbye Sylviya

When?

December 2020/January 2021.

What?

At the end of 2020, Lotus Family member Sylviya passed away at the age of 16 after a year and a half of serious health problems. In Nepal, saying goodbye to the deceased loved one involves many rituals over a longer period of time. There are costs involved. Saying goodbye to a loved one is always important, especially when children are involved. That is why we have ensured that the Lotus Family was able to say goodbye to their beloved Sylviya appropriately.

Archief -

Afscheid Sylviya

Wanneer

December 2020/Januari 2021

Wat?

Eind 2020 is Lotus Family-member Sylviya op 16-jarige leeftijd overleden na anderhalf jaar gezondheidsproblemen. In Nepal gaat afscheid nemen van overledenen gepaard met vele rituelen over een langere periode van tijd. Daar zijn kosten aan verbonden. Goed afscheid nemen van een dierbare is altijd belangrijk, maar zeker als er kinderen bij zijn betrokken. Daarom hebben wij er voor gezorgd dat de Lotus Family op een gepaste wijze afscheid heeft kunnen nemen van hun geliefde Sylviya.

Archief -

Planken & opbergkisten

Wanneer?

November 2018

Wat is het probleem?

Een huis waar 14 kinderen en twee volwassenen leven heeft bijna per definitie te kort aan opbergruimte. Zo ook de Hope Foundation, vooral in de kinderkamers. Naast de stapelbedden wordt veel vloeroppervlakte ingenomen door kasten en blijven andere ruimten – zoals onder de bedden – juist onbenut.

Wat is de oplossing?

De oplossing is om planken aan de muren te bevestigen en opbergkisten onder de bedden te plaatsen. Op die manier kunnen de kasten uit de kamers.

Wat is het resultaat?

Meer vrij te gebruiken vloeroppervlak, meer opbergruimte, meer eenheid in inrichting en daardoor rust.