Doneer nu!
Ons boek

Lotus Family Foundation

Archief -

Lotus Family Foundation

De Lotus Family is een pleegfamilie met ruimte voor maximaal 14 kinderen: (half)wezen, voormalige straatkinderen en vondelingen met een speciale focus op ex-lijmsnuivers, een extra kwetsbare groep. De drijvende krachten zijn Iman en Bini Lama, die ook in het tehuis wonen. Het tehuis wordt gerund als een grote, blije familie.

De Lotus Family Foundation Nepal is officieel geregistreerd bij het District Administration Office, Kathmandu, Nepal onder nummer 335. De Lotus Family Foundation Nepal is:

  • non profit
  • non gouvernementeel
  • met een speciale focus op de lijmsnuivende kinderen, die het meest kwetsbaar zijn.

De 2015 aardbevingen hebben het gebouw van de Lotus Family Foundation Nepal niet beschadigd. Het is een stevig pand dat ooit door een Duitser is gebouwd. Maar dat betekent niet dat de organisatie zonder hulp kan. De Lotus Family Foundation Nepal kan z’n goede werken alleen doen met hulp van buitenstaanders. Vanaf 2015 is 4 Smiling Faces een van hen.

SDG’s

Met onze ondersteuning van de Lotus Family Foundation werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archive -

Lotus Family Foundation

The Lotus Family is a home for a maximum of 14 children: (half) orphans, former street children, and foundlings with a special focus on ex-glue sniffers, an extra vulnerable group. The driving forces behind the family are Iman and Bini Lama, who also live in the home. The home is run like a big, happy family.

The Lotus Family Foundation Nepal is officially registered with the District Administration Office, Kathmandu, Nepal under number 335. The Lotus Family Foundation Nepal is:

  • non profit
  • non gouvernement
  • with a special focus on the glue-sniffing children, who are the most vulnerable.

The 2015 earthquakes have not damaged the Lotus Family Foundation Nepal building. It is a sturdy building that was once built by a German. But that does not mean that the organization can do without help. The Lotus Family Foundation Nepal can only do its good works with the help of outsiders. As of 2015, 4 Smiling Faces is one of them.

SDG’s

With our support of the Lotus Family Foundation, 4 Smiling Faces contributes to the realization of the United Nations (UN) SDGs (Sustainable Development Goals).