Donate now!
Become our friend

Hoofdbeschrijving

Archive -

Scholarships

The 4 Smiling Faces Foundation helps young people who have to leave the children’s homes we support (DRC Nepal and NWCSS orphanage) because:

 • they reach 18 years of age and are legally adults,
 • finished high school,
 • may have a physical handicap or illness.

Our help consists of a scholarship (for school fees, uniforms, shoes, books, school materials, and tiffin) and if necessary the rent for a safe place to live. We only help those who can’t rely on family (which is the norm in Nepal) and have no safety net to support them towards an independent life.

Even though Nepal is one of the worlds poorest countries, getting a further education after your School Leaving Certificate is not cheap. Especially considering the very low wages. We think this is the only way to help these youngsters get a good start in life.

4 Smiling Faces wants to do everything in its power to give these young people a chance for a better life, prevent forced marriages; forced labour, and (sexual) slavery. These are all real dangers in Nepal.

The only way out is a good education, so the youngsters can build their own lives, make their own choices and so doing, break the circle of poverty and despair. This goes especially for kids that are ill, have a handicap, and/or any other difficulties (like poverty, abandonment, addiction, etc).

Recipients can’t apply for our help; thanks to inside connections, we know exactly who needs our help. We have a system in place for monitoring their progress. Also, no money goes to either the recipients and/or their families: all money-related matters are dealt with by our very trusted volunteers, with whom we have been working from the start.

Why do we do this?

It’s very simple: if we don’t do it, nobody will!

Please help us help them!

SDG’s

With our support of the SHCOP, 4 Smiling Faces contributes to the realization of the United Nations (UN) SDG’s (Sustainable Development Goals).

Archive -

Emergency Assistance

Because of its geographical location, Nepal has to deal with natural disasters such as earthquakes and floods on a regular basis. The most recent examples of large-scale natural disasters are the 2015 earthquakes. As one of the poorest countries in the world, Nepal is sensitive to international crises such as the 2020 Corona pandemic. In these times, 4 Smiling Faces is ready to help the people in Nepal. We send emergency aid in the form of money to our valued volunteers, who use it to help the children and staff of our homes through difficult times.

SDG’s

With our emergency assistance, 4 Smiling Faces contributes to the realization of the United Nations (UN) SDG’s (Sustainable Development Goals).

Archive -

Nepali Woman & Children Service Society Orphanage

The Nepali Woman and Children Service Society (NWCSS) orphanage is a home for up to 30 (half) orphans, former street children, foundlings, and children who live in adversity due to extreme poverty and/or from single-parent families. They have to deal with various health problems and issues such as addiction, abuse, neglect, or a combination of these problems.

In 2002 a group of women started the Nepalese Women and Children Service Society (NWCSS). Their goal was (and is) to help and support women and children in difficult situations. Their biggest project was starting and running a children’s home in Jorpati in Kathmandu. They started the NWCSS orphanage.

Since then the home moved to another location elsewhere in the neighborhood: at the time no more than a shell of a building. Thanks to the efforts of all involved and outside help it is increasingly becoming the safe haven it should be.

SDG’s

With our support of the NWCSS orphanage, 4 Smiling Faces contributes to realizing the United Nations (UN) SDGs (Sustainable Development Goals).

Archief -

Noodhulp

Nepal heeft door zijn geografische ligging geregeld te maken met natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen. De meest recente voorbeelden van grootschalig en ingrijpend natuurgeweld zijn de aardbevingen van 2015. Als een van de armste landen ter wereld is Nepal bovendien erg gevoelig voor een internationale crisis, zoals de Coronapandemie van 2020/1/2. Ook in deze tijden staat 4 Smiling Faces klaar om de mensen in Nepal te helpen. Dan gaat er noodhulp in de vorm van geld naar onze gewaardeerde vrijwilligers, die dat inzetten om de kinderen en staf van onze tehuizen door de moeilijke tijd heen te helpen.

SDG’s

Met onze noodhulp werkt 4 Smiling Faces mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archief -

Studiebeurzen

 • ze 18 jaar zijn en daarmee officieel volwassen
 • ze klaar zijn met de middelbare school

Stichting 4 Smiling Faces helpt jongeren die de kindertehuizen die wij steunen (DRC Nepal en het NWCSS weeshuis) moeten verlaten. Ze moeten deze tehuizen verlaten omdat:

Onze hulp bestaat uit een studiebeurs (voor schoolgeld, uniformen, schoenen, boeken, leermaterialen en lunch) en als het nodig is de huur voor een veilige woonplek. We helpen alleen hen die niet kunnen terugvallen op familie (wat normaal is in Nepal) en die geen enkel vangnet hebben dat hen kan ondersteunen op weg naar een zelfstandig leven. Sommige van deze jongeren hebben bovendien een lichamelijke handicap of ziekte en hebben onze steun extra hard nodig.

Ondanks dat Nepal een van de armste landen ter wereld is, is verder leren na de middelbare school niet goedkoop. Zeker in relatie tot de gemiddeld zeer lage lonen. In onze visie is het de enige manier om deze zeer gemotiveerde jongelui verder te helpen.

4 Smiling Faces doet alles om deze jongeren de kans te geven op een beter leven en daarmee gedwongen huwelijken, gedwongen werk en (seksuele) slavernij te voorkomen. Want dat zijn allemaal reĂ«le gevaren in Nepal. De enige manier om daaraan te ontkomen is een goede opleiding, zodat de jongeren hun eigen weg gaan, hun eigen keuzes maken en zodoende de cirkel van armoede en wanhoop doorbreken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met een ziekte of handicap of kinderen die anderszins leven in tegenwind (armoede, verlating/verstoting, verslavingsproblemen etc.)

Ontvangers kunnen geen steun bij ons aanvragen: dankzij goede relaties weten we precies wie hulp nodig heeft. We hebben een systeem waarmee we de voortgang van de ontvangers goed monitoren. Bovendien gaat er geen geld naar de ontvangers en/of hun familie: alle geldzaken worden afgehandeld door onze onvolprezen vrijwilligers met wie wij al jaren werken.

Over de studiekosten

Een vervolgopleiding na de middelbare school is in Nepal niet goedkoop. Gemiddeld gaat het om circa 2500 euro per jongere per jaar. Het grootste deel daarvan (circa 1450 euro) betreft school/collegegeld voor opleidingen van enige kwaliteit. Daarnaast is er geld nodig voor verplichte schooluniformen en schoeisel (circa 150 euro), boeken en lesmateriaal (circa 150 euro), vervoer (circa 75 euro), verplichte schoollunch (circa 75 euro) en een veilige plek om te leven (circa 600 euro). School/collegegeld en kamerprijzen stijgen sinds de aardbevingen van 2015. Bovendien kunnen jongeren met een handicap niet overal wonen: zo is een kamer op de derde etage niet toegankelijk wanneer je in een rolstoel zit. Liften zijn hier immers een zeldzaamheid.

Waarom doen wij dit? 

Het is heel simpel: als wij hen niet helpen, helpt niemand hen!
Help ons alstublieft hen te helpen!

SDG’s

Met de studiebeurzen werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archief -

Lotus Family Foundation

De Lotus Family is een pleegfamilie/gezinshuis met ruimte voor 11: (half)wezen, voormalige straatkinderen en vondelingen met een speciale focus op ex-lijmsnuivers, een extra kwetsbare groep. De drijvende krachten zijn Iman en Bini Lama, die ook in het tehuis wonen. Het tehuis wordt gerund als een grote, blije familie.

De Lotus Family Foundation Nepal is officieel geregistreerd bij het District Administration Office, Kathmandu, Nepal onder nummer 335. De Lotus Family Foundation Nepal is:

 • non profit
 • non gouvernementeel
 • met een speciale focus op de lijmsnuivende kinderen, die het meest kwetsbaar zijn.

De 2015-aardbevingen hebben het gebouw van de Lotus Family Foundation Nepal niet beschadigd. Het is een stevig pand dat ooit door een Duitser is gebouwd. Maar dat betekent niet dat de organisatie zonder hulp kan. De Lotus Family Foundation Nepal kan z’n goede werken alleen doen met hulp van buitenstaanders. Vanaf 2015 is 4 Smiling Faces een van hen.

SDG’s

Met onze ondersteuning van de Lotus Family Foundation werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archive -

Lotus Family Foundation

The Lotus Family is a home for a 11 children: (half) orphans, former street children, and foundlings with a special focus on ex-glue sniffers, an extra vulnerable group. The driving forces behind the family are Iman and Bini Lama, who also live in the home. The home is run like a big, happy family.

The Lotus Family Foundation Nepal is officially registered with the District Administration Office, Kathmandu, Nepal under number 335. The Lotus Family Foundation Nepal is:

 • nonprofit
 • non-gouvernement
 • with a special focus on the glue-sniffing children, who are the most vulnerable.

The 2015 earthquakes have not damaged the Lotus Family Foundation Nepal building. It is a sturdy building that a German once built. But that does not mean that the organization can do without help. The Lotus Family Foundation Nepal can only do its good works with the help of outsiders. As of 2015, 4 Smiling Faces is one of them.

SDG’s

With our support of the Lotus Family Foundation, 4 Smiling Faces contributes to realizing the United Nations (UN) SDGs (Sustainable Development Goals).

Archief -

(bso) Second Home Child Outreach Program

Het Second Home Child Outreach Program (SHCOP) die 26 kansarme kinderen in hun eigen buurt opvangt na school. Kinderen die leven in tegenwind door onder andere extreme armoede, eenouder gezinnen (waarvoor in Nepal geen extra ondersteuning is), of die te maken hebben met allerlei gezondheidsproblemen en sociale problemen zoals verslaving, mishandeling, verwaarlozing of een combinatie van deze tegenslagen. Deze kinderen zijn bijna allemaal direct geraakt door de aardbevingen van 2015.

Asha en Devendra Aryal zijn sinds de start in 2008 een integraal onderdeel van 4 Smiling Faces. Zonder hun hulp zou de stichting nooit hebben kunnen doen wat ze heeft gedaan en nog doet. Zij zijn onze ogen en oren in Nepal en niet alleen dat. Ze doen al het grondwerk. Asha en Devendra zijn bijzondere mensen met een gouden hart.

Het is al lang de wens van beiden om iets te doen voor kansarme kinderen in hun gemeenschap. Want daar zijn veel kinderen met problemen die je niemand toewenst. Ze hebben te maken met zaken als afwezige ouders die hun kinderen de hele dag alleen moeten laten omdat ze moeten werken, of nog erger: kinderen die helemaal zijn verlaten/verstoten. Velen moeten leven in extreme armoede, hebben te maken met allerlei gezondheidsproblemen en dingen zoals verslaving of een combinatie van een of meer van deze uitdagingen. Op welke manier je er ook naar kijkt, deze kinderen verdienen zo veel beter. En sinds de aardbevingen van 2015 is de nood alleen maar groter geworden omdat er meer kinderen vanuit de zwaar getroffen omgeving naar de stad zijn gekomen.

Aan het begin van 2016 is de droom van Asha en Devendra werkelijkheid geworden met de start van het Second Home Child Outreach Program, dat mogelijk is gemaakt door een grote donatie van collega-vrijwilliger Kelly Davio uit Canada. Fantastisch gedaan Kelly!

De start van deze buitenschoolse opvang is een directe reactie op de aardbevingen en inmiddels meer dan 1000 naschokken. Door deze aardbevingen en de maandenlange grensblokkade door India (augustus 2015 t/m begin 2016) zijn meer en meer gezinnen onder de armoedegrens terecht gekomen. Anderen zijn (half)wees geworden, ontheemd, aan hun lot overgelaten. Daardoor is de behoefte aan dagelijkse ondersteuning van kansarme kinderen in Jorpati enorm toegenomen. Het Outreach programma voorziet daarin.

Het Second Home Child Outreach Program werkt vanuit Asha en Devendra’s homestay Asha Home Nepal. Maar niet alleen dat, Asha werkt direct met de kinderen en haar pleegdochters zijn blij om als vrijwilligers bij te springen.  Het is een echte familieaangelegenheid.

Het Second Home Child Outreach Program biedt:

 • voedingssupplementen
 • onderwijsondersteuning
 • gezondheidsonderwijs (mondhygiĂ«ne, handhygiĂ«ne, voeding onderwijs)
 • dringende medische hulp
 • veilige ruimte voor kinderen en emotionele ondersteuning tijdens moeilijke tijden
 • samenwerking met gezinnen zodat in de behoeften van de kinderen wordt voorzien en verbetering van de familie dynamiek wordt bewerkstelligd.

Het programma is gericht op:

 • Jongens en meisjes uit arme gezinnen (die flink hebben geleden tijdens de aardbevingen in 2015)
 • Kinderen uit de leeftijden 3-11
 • Kinderen die zijn geĂŻdentificeerd als behorend tot risicogroepen omdat hun basisbehoeften niet worden voorzien door de gemeenschap

Op dit moment zijn er 25+ kinderen ingeschreven in het programma, maar de hoop is dat dit er meer worden als er meer geld beschikbaar komt. Er zijn namelijk meer kinderen die ondersteuning door dit programma nodig hebben.

Momenteel loopt het programma 6 dagen per week van 15: 30-17: 30 uur. De kinderen krijgen eten en alle benodigde hygiĂ«nische materialen. Het kost z’n 260 per maand om 15 kinderen op deze manier te ondersteunen.

4 Smiling Faces is ontzettend blij om mee te helpen en te zorgen voor alles wat nodig is om deze kinderen die het echt nodig hebben een steun in de rug te geven. Een beetje van onze hulp helpt hen een heel stuk verder.

SDG’s

Met onze ondersteuning van het SHCOP werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archive -

(asp) Second Home Child Outreach Program

The Second Home Child Outreach Program (SHCOP) is an afterschool program (asp) that takes care of 26 underprivileged children in their own neighbourhood. Children who live in adversity due to extreme poverty, single-parent families (who don’t get any extra support in Nepal), or who have to deal with all kinds of health problems and problems such as addiction, abuse, neglect, or a combination of these setbacks. These children were almost all directly affected by the earthquakes of 2015.

Asha and Devendra Aryal have been an integral part of 4 Smiling Faces from the start in 2008. Without their help, the foundation could never have done and realized what it has done so far and will keep doing in the future. They are our eyes and ears in Nepal and not only that. They do all the groundwork. Asha and Devendra are special people with a heart of gold.

It’s been a longstanding wish of both of them to do something for disadvantaged children in their community. There are many kids that have all kinds of problems you wouldn’t wish on everybody, let alone on kids. They have to deal with things like having absent parents who have to leave them all day to go to work; or they have abandoned altogether, some deal with extreme poverty, all kinds of health issues and things like addictions or a combination of one or more of the above. Whichever way you look at it, they deserve so much better. The necessity has only grown since the earthquakes of 2015. Ever since then, many more children from the severely stricken surrounding area have come to the city.

The start of this after-school program is a direct result of the earthquakes and now more than 1,000 aftershocks. Because of this and the months-long border blockade by India (August 2015 t/m in early 2016), more and more families are living below the poverty line. Others are (half) orphaned, displaced, and left to their own devices. Hence, the need for daily support for underprivileged children in Jorpati has increased enormously. The Outreach program provides just that.

The Second Home Child Outreach Program runs from Asha and Devendra’s homestay, Asha Home Nepal. But not only that, Asha works with the children directly and her foster daughters are happy to volunteer. It’s a real family affair.

This Second Home Child Outreach Program offers:

 • nutritional supplementation
 • educational support
 • health teaching (dental hygiene, hand hygiene, nutrition education)
 • emergency medical assistance
 • a safe space for children to receive emotional support during times of difficulty
 • a partnership with families to ensure their children’s needs are met and improve family dynamics

The program is aimed at:

 • Boys and girls from impoverished families (some who suffered during the 2015 earthquakes)
 • Ages 3-11
 • Have been identified as at risk for not having basic needs met in the community

Currently, the program caters to 25+ at risk children and the hope is to expand if and when the funds become available.

Currently, the program runs from 3:30-5:30 pm 6 days per week. Food and hygiene supplies will be provided to each child. It costs 260 euros per month to provide for 15 at-risk children. Please donate whatever you can!

4 Smiling Faces is extremely happy to get involved and provide anything needed to help these well-deserving kids. A little bit of our help will go a really long way in Nepal.

SDG’s

With our support of the SHCOP, 4 Smiling Faces contributes to the realization of the United Nations (UN) SDG’s (Sustainable Development Goals).

Archief -

Nepali Woman & Children Service Society weeshuis

Het Nepali Woman and Children Service Society (NWCSS) weeshuis is een tehuis voor maximaal 30 (half)wezen, voormalige straatkinderen, vondelingen en andere kinderen die leven in tegenwind door onder andere extreme armoede en/of afhankelijkheid van eenouder gezinnen. Zij hebben te maken met allerlei gezondheidsproblemen en zaken zoals verslaving, mishandeling, verwaarlozing of een combinatie van deze problemen.

In 2002 heeft een groep vrouwen de Nepali Woman & Children Service Society (NWCSS) opgericht. Hun doel was (en is) hulp en ondersteuning van vrouwen en kinderen in moeilijke situaties. Hun grootste project was het starten en runnen van een eigen kindertehuis in Jorpati in Kathmandu. Dat werd het NWCSS weeshuis.

In 2010 is het tehuis verhuisd naar een ander pand elders in de buurt: destijds niet meer dan een casco. Dankzij de inzet van alle betrokkenen en hulp van buitenaf wordt dat sindsdien steeds meer de veilige haven die het moet zijn.

SDG’s

Met onze ondersteuning van het NWCSS Weeshuis werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archief -

Disabled Rehabilitation Center Nepal

Het Disabled Rehabilitation Center Nepal (DRC Nepal) is een tehuis voor 35 kinderen*) met een ziekte en/of een lichamelijke en soms ook verstandelijke beperking en/of levend in afgelegen gebieden zonder voorzieningen. Het tehuis staat in Kathmandu’s buitenwijk Gorkana. Het DRC complex ligt aan de voet van een heuvel en aan de oever van de Bagmati Rivier.

In de DRC wonen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Zeventig procent van de kinderen heeft een lichamelijke beperking of ziekte, ook zijn er enkele met (ook) een verstandelijke beperking. De rest van hen heeft een achtergrond van armoede en/of moeilijke sociale omstandigheden. Integratie is het sleutelwoord.

De DRC is opgericht in 2002. Het is een non-profit, non-governmental humanitaire organisatie die is geregistreerd bij het District Administration Office in Kathmandu, Nepal (Registratie nummer: 856/2000) en is verbonden met de Social Welfare Council en de National Federation of Disabled Nepal.

*) Voor corona waren er 55 kinderen in de DRC; de vermindering van het aantal is in eerste instantie door de overheid opgelegd in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Nadien zijn de regels voor en het toezicht op kindertehuizen verscherpt en verbeterd (en dat is een hele goede zaak), waardoor er nog minder kinderen dan voorheen kunnen worden opgevangen. Momenteel werkt DRC aan de realisatie van nieuwbouwplannen waarin ruimte en voorzieningen zijn voor 55 tot 60 kinderen met een ziekte of handicap.

Accommodatie

Dit is wat er is in de DRC:

 • Er zijn 3 toiletten en 2 warme douches (dankzij het zonne-energie systeem dat 4 Smiling Faces heeft gerealiseerd) voor 55 kinderen en vier medewerkers.
 • Er zijn 3 slaapruimten.
 • Op de begane grond is een grote overdekte veranda die tevens zomer en winter dienst doet als klaslokaal, hang plek, tv kijk ruimte.
 • Op de begane grond is ook de oefen- annex studieruimte (gerealiseerd door 4 Smiling Faces).
 • Er is een aangepaste badkamer die veilig is voor gebruik door kinderen met uiteenlopende handicaps (gerealiseerd door 4 Smiling Faces).
 • Er is een aangepaste keuken waar iedereen veilig kan leren koken (gerealiseerd door 4 Smiling Faces).
 • In de slaapruimten is niet genoeg ruimte voor een eigen bed voor iedereen. Dus velen delen een bed, wat overigens heel gewoon is in Nepal.
 • De meeste kinderen hebben een tas of een klein kistje voor privĂ© spulletjes.
 • De DRC is een enkel steens gebouw zonder verwarming.

Filosofie

De filosofie van het centrum is integratie. Door samen te leven leren kinderen met en zonder beperkingen dat iedereen gelijk is. Dat is een noodzakelijke les in Nepal, waar mensen met een beperking vaak niet goed worden behandeld of gesteund.

De kinderen zonder beperkingen in de DRC hebben een moeilijke achtergrond door armoede, sociale omstandigheden (bijvoorbeeld eenouder gezinnen, verwaarlozing, verslaving) of komen uit zeer afgelegen gebieden. Hun families zijn niet in staat om goed voor hen te zorgen. De meeste kinderen gaan eens per jaar naar huis, maar sommigen zijn vanwege hun beperking verstoten door hun familie en in enkele gevallen is de familie onbekend en dus onvindbaar.

Het is opmerkelijk om te zien hoe zelfredzaam de kinderen zijn. Ze kunnen praktisch alles zelf doen en als dat niet gaat, helpen ze elkaar. Zonder te klagen.

Vrije tijd

De DRC-kinderen spenderen hun vrije tijd meestal kletsend, studerend en/of spelend op hun bed, op de veranda, op de speelplaats of een verderop gelegen veld. Prima als het lekker weer is. Maar tijdens de koude winters of natte moessons is het minder leuk om buiten te spelen.

SDG’s

Met onze ondersteuning van de DRC werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archive -

Disabled Rehabilitation Center Nepal

The Disabled Rehabilitation Center Nepal (DRC Nepal) is a home for 26 children*) with an illness and/or physical and sometimes intellectual disability and/or living in remote areas without facilities. The home is located in Kathmandu’s suburb of Gorkana at the foot of a hill and on the banks of the Bagmati River.

The DRC Nepal is home to children aged 4 to 17 years. Seventy percent of the children have a physical disability and there are also some with (also) a mental disability. The rest of them have a background of poverty and/or difficult social conditions. Integration is the key.

Established in 2002, the Disabled Rehabilitation Centre Nepal is a non-profit, non-governmental humanitarian organization registered with the District Administration Office in Kathmandu, Nepal (Registration No: 856/2000) and affiliated with the Social Welfare Council and National Federation of Disabled Nepal.

*) Before corona there were 55 children in the DRC; the reduction in the number was initially imposed by the government in the context of the fight against the coronavirus. Since then, the rules for and supervision of children’s homes have been tightened and improved (which is a really good thing), as a result of which even fewer children can be cared for than before. DRC is currently working on the realization of new construction plans with space and facilities for 55 to 60 children with an illness or disability.

Accommodation

This is what there is in the DRC:

 • There are 3 toilets and 2 hot showers (thanks to the solar system 4 Smiling Faces realised) for 55 children and four staff
 • There are 4 sleeping rooms
 • On the ground floor, there is a big veranda that also serves as a classroom, hang-out space, and tv room during summer and winter
 • On the ground floor, there is also the exercise/study room (realized by 4 Smiling Faces)
 • There is a fully adapted bathroom that is safe to use for children with all kinds of disabilities (realized by 4 Smiling Faces)
 • There is a fully adapted kitchen where everybody can learn how to cook (realized by 4 Smiling Faces)
 • In the sleeping quarters, there is not enough space for separate beds for everyone. So many share, which is common practice in Nepal
 • Most children have a bag or a small box for their personal stuff
 • The DRC Nepal is a single brick building with no heating

Philosophy

The philosophy of the center is integration. Both children with and without physical disabilities learn that all men are equal. This is a necessary lesson to teach in Nepalese society, where people with disabilities, in general, are not treated/supported well. It is therefore important that both groups live together so they can see and experience this for themselves.

The non-disabled children in the DRC have a difficult background of poverty, social conditions (for example one-parent families, neglect), or come from very remote areas. Their families are not able to take proper care of them. Most children go home once a year, but some children have been disowned by their families because of their disabilities.

It is remarkable to see how self-reliant the children are. They can practically do everything themselves and if that does not work, they help each other. Without complaining.

Leisure time

The DRC children spend most of their free time chatting, studying, and/or playing on their beds, on the veranda, or on a nearby field. That’s fine when the weather is nice. But when it is cold in winter or during the monsoon, it is less fun. There is no heating in the DRC.

SDG’s

With our support of the DRC, 4 Smiling Faces contributes to the realization of the United Nations (UN) SDGs (Sustainable Development Goals).