Donate now!
Become our friend

BOAI

Archive -

2012 Bo’ai Daycare

Bo’ai Daycare for Bo’ai Daycare for children with a mental disability is located in Xi’an, Shaanxi, China. (Contact with Bo’ai is very difficult because nobody there is able to communicate in English. That is why our activities here are very limited.)

These are the projects we did in Bo’ai daycare

Bo’ai Day care for children with intellectual disabilities has been created to provide these children with appropriate forms of education. The daycare helps 31 children aged 6 to 15 years. The children are cared for five days a week and spend the rest of the time at home with their parents.

The centre is located in Xi’an, Shaanxi province in China.

Bo’ai doesn’t have a website
Bo’ai means ‘Love for all’
The centre was founded on September 1, 2001.

The vision behind Bo’ai Daycare is that all children are entitled to a good and appropriate education. With appropriate education, the children learn to be the best they can be. The sisters that work with the children help with their behaviour, dealing with feelings and all kinds of life skills. That way, they want to improve the quality of their life. The 10 sisters working at Bo’ai are specially trained for that task.

They spend a considerable part of their lives caring for these forgotten children.

The children at Bo’ai are there 5 days a week. Mornings start with exercise. By moving and performing certain tasks, the children work on their physical condition while their brains are stimulated.

Then the children go into three different classes. During the lessons the focus is on basic issues such as name, age, date, composition of the family, etc. After that, there is time for songs and dancing.

Around noon is time for lunch, which is followed by an afternoon nap. At 3 o’clock is time for more exercise, followed by more classes. At the end of the afternoon, their parents pick up the children.

Communication with Bo’ai is difficult because no one in or around the centre is able to communicate in English.

Archief -

2012 Bo’ai dagopvang

Bo’ai Dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is gevestigd in Xi’an, Shaanxi, China. Contact met Bo’ai is niet of nauwelijks mogelijk vanwege het ontbreken van een Engelstalige contactpersoon.

Dit zijn de gedane projecten.

Bo’ai Dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is opgericht om deze kinderen speciaal onderwijs te bieden. Bo’ai biedt hulp aan 31 kinderen in de leeftijd 6 t/m 15 jaar. De kinderen worden er vijf dagen per week opgevangen. De rest van de tijd verblijven de kinderen thuis bij hun ouders.

Bo’ai Dagopvang is gevestigd in Xi’an, in de Shaanxi provincie van China. Bo’ai heeft geen website

Xi’an Bo’ai, ‘Liefde voor allen’.
Xi’an Bo’ai centrum werd 1 september 2001 opgericht.

De visie achter Bo’ai Dagopvang is dat alle kinderen recht hebben op goed en passend onderwijs. Met passend onderwijs kunnen kinderen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf halen. De zusters helpen de kinderen bij hun handelen, het omgaan met gevoelens en andere vaardigheden. Zo willen ze de kwaliteit van hun leven verbeteren. De 10 zusters die de Bo’ai kinderen helpen zijn speciaal voor die taak geschoold.

Ze stellen een aanzienlijk deel van hun leven in het teken van deze ‘vergeten’ kinderen.

De kinderen worden 5 dagen per week opgevangen. ’s Ochtends begint met ‘ochtendgymnastiek’. Door het in beweging zijn en het uitvoeren van bepaalde opdrachten wordt er gewerkt aan de conditie van de kinderen en het stimuleren van hun hersenactiviteit.

Daarna gaan de kinderen uiteen in drie verschillende klassen. Tijdens de lessen is er aandacht voor basis zaken zoals naam, leeftijd, datum, samenstelling van de familie etc. Verder worden er veel liedjes gezongen met bijbehorende dansjes.

Tussen de middag is er lunch met daarna een middag slaapje. Rond 3 uur zijn er opnieuw bewegingsoefeningen, gevolgd door lessen. Aan het einde van de middag worden de kinderen opgehaald door hun ouders.

Contact met Bo’ai is moeilijk om dat er niemand in de buurt is die in het Engels kan communiceren.

Archive -

2012 Washing machine

Since we had no English-speaking contact person at Bo’ai, we had no contact with the centre for a long time. To our great sorrow. But recently, friends of friends were in Xi’an in China and the visited Bo’ai on our behave. So finally there is contact and we once again can do something for them.

The friends of friends have visited the center extensively and let us know what is needed. In the short run, they need a new washing machine. For exercising the muscles of the children they also need  beads and a type ‘lego’. They are still looking at the options of also buying a new outdoor climbing frame.

Archief -

2012 Wasmachine

Omdat er geen Engels sprekende contactpersoon is, hebben we lange tijd noodgedwongen geen contact gehad met Bo’ai Dagopvang. Tot ons groot verdriet.Maar onlangs zijn vrienden van vrienden in Xi’an in China geweest en hebben een bezoek gebracht aan Bo’ai. Eindelijk is er dus contact en kunnen we weer wat voor hen betekenen.

De vrienden van vrienden hebben het centrum uitgebreid bezocht en doorgegeven wat er nodig is. Op korte termijn is dat een nieuwe wasmachine. Voor het trainen van de spieren van de kinderen zijn bovendien kralen en een soort ‘lego’ nodig. Ze bekijken nog de mogelijkheden om ook een klimrek voor buiten aan te schaffen.

Archief -

2008 Verwarming

Het kan erg koud zijn in Xi’an China. Goede verwarming is geen overbodige luxe. Dankzij steun van familie, vrienden en de inzameling van het Stanislas College hebben we twee verwarmingsinstallaties kunnen aanschaffen, zodat Bo’ai ook in de winter een prettige en warme plek is voor de kinderen om onderwijs te volgen.

Archive -

2008 Heating system

It can be very cold in Xi’an China. A good heating system is not a luxury. Thanks to the support from family, friends and the fundraiser at the Stanislas College, we were able to place heating systems, so even in winter Bo’ai is a warm and pleasant place for children to be educated in.

Archief -

2008 Onderwijs

Dankzij steun van familie, vrienden en de inzameling van het Stanislas College hebben we een donatie kunnen doen, zodat de zusters/docenten “speciaal” onderwijs konden volgen, gericht op het begeleiden van kinderen met een verstandelijke beperking.

Archive -

2008 Education

Thanks to the support from family, friends and the fundraiser at the Stanislas College we could make a donation, so the nurses/teachers could get lessons focused on helping children with disabilities.

Archief -

2008 Speelgoed

De familie Crama heeft zich enorm ingespannen om dozen vol speelgoed vanuit Nederland naar China te sturen. Voor de kinderen van Bo’ai was het een feest om die te ontvangen….

Archive -

2008 Toys

The Crama family left no stone unturned to get boxes full of toys send from the Netherlands to China. For the children of Bo’ai it was a great joy when they arrived.

Archief -

2008 Spelmateriaal

Dankzij steun van familie, vrienden en de inzameling van het Stanislas College hebben we verantwoorde speelmaterialen kunnen aanschaffen voor de kinderen. Dat konden Bo’ai en kinderen die er dagelijks komen goed gebruiken. Ze waren er maar wat blij mee…

Archive -

2008 Play equipment

Thanks to the support from family, friends and a fundraiser at the Stanislas College we were able to buy much needed play equipment for the kids. Bo’ai and children who com they’re daily could really use that. They were very happy with it…