Donate now!
Become our friend

Blog

Archive -

Waiting

Yippee, this summer we are going to Nepal again. To see how things are going and what we can do to help the children get a better future. So looking forward to it. ❤️ I can’t wait.

As a Dutch citizen, you must have a visa to enter Nepal. You can arrange this upon arrival at Kathmandu airport, but I would always advise you to go to the Nepalese consulate in Amsterdam. This is faster and simpler: at Kathmandu airport, you have to wait in line with the rest of the travelers from your and probably other flights. And it’s not fast. At the consulate, things go a lot smoother.

In itself, getting the visa for Nepal in the Netherlands is a formality: just go to Amsterdam. Do bring cash, because debit cards are not accepted at the Nepalese consulate, wait a minute, and submit the form with a passport photo. Then you will receive a sticker and a few stamps in your passport, you pay, and voilà. You are ready for your journey.

On the other hand, waiting is the real beginning of the whole Nepal experience. And waiting is a profession in its own right that has almost developed into a higher art in Nepal, among other places. As a traveler too and in Nepal, you better learn to wait well, otherwise you will experience an uncomfortable journey. Because in Nepal you can wait for anything, at any time, and for any length of time.

The waiting already starts at the consulate itself. Because you can only go there on working days between 10.30 and 13.00. Nice and easy 😉 for people from further away who have to work. You have to take a day off or combine it with a day in the capital.

Once you are inside the consulate, the waiting is actually quite fun, because there are more people going to Nepal. They all have their own stories. Then you hear things: great stories, tips, and suggestions.

Waiting is an art you can learn. As a right-minded impatient person, I should know. The secret of good waiting – like so many things in life – lies in good preparation. As an experienced traveler to and in Nepal, I had to learn that through trial and error.

In those unprepared cases, within five minutes boredom, thirst, annoyance, and other non-conducive feelings hit hard and inexorably. And then the penny dropped. Because, what do they say again? ‘When in Rome, do as the Romans do’. That saying works elsewhere in the world as well.

After the first, less pleasant waiting experience, I copied the art from the local population. In Nepal, you never go out without a bottle of water, something to read, something to eat, music, a pen, paper and/or possibly a pack of playing cards. If you unexpectedly have to wait indefinitely, you can go in all directions: eat, drink, read, listen to music, write, and perhaps a game of cards with fellow sufferers. That works every time.

In this way, waiting suddenly becomes a completely different experience. Watching people together, having whole conversations, thinking about the meaning of life, and/or cleaning the photo camera. Almost nervously soothing.

That’s not to say I’m a fan of waiting now, just that I’m more adept at it. Since I mastered the fine art of waiting, I have only had nice waiting experiences. And that is very important for a pleasant stay in a country like Nepal.

So I can wait to go to Nepal again. 😇 Before you know it, it will be summer!

Archief -

Wachten

Joepie, van de zomer gaan we weer naar Nepal. Om te kijken hoe het daar gaat en wat we allemaal kunnen doen om de kinderen daar verder te helpen. Zoveel zin in. ❤️ Kan niet wachten.

Als Nederlander moet je een visum hebben om Nepal in te komen. Dat kun je bij aankomst op het vliegveld van Kathmandu regelen, maar ik zou je altijd aanraden om even naar het Nepalese consulaat in Amsterdam te gaan. Dat is sneller en simpeler: op het vliegveld van Kathmandu moet je namelijk wachten met de rest van de reizigers van jouw vlucht en vermoedelijk ook reizigers van andere vluchten. En snel gaat het niet. Op het consulaat gaat dat een stuk soepeler.

Op zich is het halen van het visum voor Nepal in Nederland een formaliteit: even naar Amsterdam. Wel contant geld meenemen, want pinnen kan niet op het Nepalese consulaat. Even wachten, formuliertje inleveren met pasfoto. Dan krijg je een sticker en een paar stempels in je paspoort, betalen en voilà. Je bent klaar voor je reis.

Aan de andere kant is wachten het echte begin van de hele Nepal ervaring. En wachten is een vak apart dat zich onder andere in Nepal haast tot hogere kunst heeft ontwikkeld. Als reiziger naar en in Nepal kun je maar beter goed leren wachten, omdat je anders een ongemakkelijke reis beleeft. Want in Nepal kun je overal voor wachten, op ieder moment en voor elke lengte van tijd.

Het wachten begint al bij het consulaat zelf. Want daar kun je alleen terecht op werkdagen tussen 10.30 en 13.00 uur. Lekker makkelijk 😉 voor mensen van verder weg die gewoon moeten werken. Je moet er een vrije dag voor nemen of het combineren met een dagje hoofdstad.

Eenmaal binnen in het consulaat is wachten eigenlijk best leuk, want er zijn meer mensen die naar Nepal gaan. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal. Dan hoor je nog eens wat. Mooie verhalen, tips en suggesties.

Wachten is een kunst die je kunt leren. Als rechtgeaard stuk ongeduld kan ik dat weten. Het geheim van goed wachten zit – zoals zoveel zaken in het leven – in een goede voorbereiding. Dat heb ik, als inmiddels ervaren reiziger naar en in Nepal, door schade en schande geleerd.

In die onvoorbereide gevallen sloeg binnen vijf minuten de verveling, de dorst, de ergernis en meer van dat soort weinig opbouwende gevoelens hard en onverbiddelijk toe. En toen viel het kwartje. Want, wat zeggen ze ook weer? ‘When in Rome, do as the Romans do’. Dat gezegde werkt ergens anders in de wereld ook.

Na de eerste, minder leuke, wacht-ervaringen heb ik de kunst van de lokale bevolking afgekeken. In Nepal ga je nooit op stap zonder een flesje water, wat te lezen, wat te eten, muziek, pen en papier en/of eventueel een pak speelkaarten. Mocht je dan onverwacht voor onbepaalde tijd moeten wachten, kun je alle kanten op: eten, drinken, lezen, muziek luisteren, schrijven en misschien wel met lotgenoten een spelletje kaart spelen. Dat werkt iedere keer weer.

Op die manier wordt wachten opeens een heel andere ervaring. Samen mensen kijken, hele gesprekken voeren, nadenken over de zin van het leven, foto camera schoonmaken. Bijna zenuwachtig rustgevend.

Dat wil niet zeggen dat ik nu een fan ben van wachten, maar wel dat ik er meer bedreven in ben. Sinds ik mijzelf de schone kunst van wachten eigen heb gemaakt, heb ik eigenlijk alleen maar leuke wacht-ervaringen gehad. En dat is voor een aangenaam verblijf in een land als Nepal erg belangrijk.

Ik kan dus weldegelijk wachten om weer naar Nepal te gaan. 😇 Voor je het weet is het zomer!

Archief -

Bijzonder

Iedereen die Nepal wel eens heeft bezocht kan bevestigen dat het een bijzondere bestemming is. Niet in de laatste plaats omdat tien van ’s werelds hoogste bergen binnen de landsgrenzen liggen. De omschrijving ‘het dak van de wereld’ is dan ook geheel verdiend. 

Maar er zijn veel meer facetten die Nepal in mijn ogen heel bijzonder maken. Daarom presenteer ik hier een willekeurige, niet wetenschappelijk onderbouwde lijst met wetenswaardigheden over Nepal. Zaken die leuk en/of handig zijn om te weten en die helpen om te begrijpen hoe het land werkt en waarom het er gaat zoals het gaat.

 • Nepal is nooit bezet geweest door welke buitenlandse macht dan ook en viert daarom nooit onafhankelijkheidsdag.
 • Nepal is het oudste land in zuid Azië.
 • Elkaar groeten in Nepal doe je zo: plaats je handpalmen tegen elkaar ter hoogte van je borst, maak een lichte buiging met het hoofd en zeg ‘Namaste’. Dat betekent ‘Ik groet het goddelijke in jou’…
 • Ondanks dat Nepal en India veel lengtegraden delen is er toch een kwartier tijdsverschil tussen beiden. Vanuit Nederland bezien is het in India drie/vier uur later en in Nepal drie/vier uur en driekwartier. Nepal wil namelijk niet over één kam worden geschoren met het grote buurland.
 • Momo’s vormen een populair en betaalbaar fast food in Nepal. Het zijn heerlijke dumplings van bloem en water, met verschillende vullingen, al dan niet vegetarisch, en een dipsaus. 
 • Nepal was tot 2001 een Hindoe koninkrijk en na de moord op de totale koninklijke familie is het de Federale Democratische Republiek Nepal en zijn er vrije verkiezingen.
 • 90% van de Nepalese bevolking is Hindoe.
 • Kathmandu heette ooit Kantipur, wat ‘City of glory’ betekent.
 • Nepal heeft de hoogste concentratie van Wereld Erfgoederen binnen de landsgrenzen. In de Kathmandu valley alleen zijn er al 7 Culturele Wereld Erfgoederen in een straal van 15 kilometer.
 • Nepal grenst alleen aan andere landen en heeft geen centimeter zeegrens.
 • Het grondgebied van Nepal is 147.181 vierkante kilometer en daarmee is Nepal het op 92 na grootste land ter wereld. Als je kijkt naar omvang van de bevolking, staat Nepal op nummer 41.
 • Bij de volkstelling van 2010 had Nepal 29.331.000 inwoners.
 • Het nationale dier van Nepal is de koe; bovendien heilig voor Hindoes. Een koe doden voor consumptie is in Nepal strafbaar.
 • Veel mensen in Nepal hebben een mobiele telefoon of doen alsof. Er zit namelijk lang niet altijd een simkaart in.
 • Little Princes geschreven door Conor Grennan gaat over kinderhandel in Nepal en heeft geleid tot de oprichting van de charitatieve instelling Next Generation Nepal. Deze instelling herenigt kinderen met hun families en ondersteunt agrarische gemeenschappen. Een boek dat je gelezen moet hebben en waarvan een deel van de opbrengst direct wordt besteed aan de bestrijding van kinderhandel.
 • Kathmandu ligt als het ware in een kom tussen de heuvels, waardoor de vele uitlaatgassen en dampen van houtvuren en kerosine branders (nog steeds veelgebruikt) moeilijk weg kunnen. Daardoor ontstaat smog en is deze stad bepaald geen feest voor mensen met luchtwegproblemen.
 • Nepalezen noemen Mount Everest Sagarmatha ofwel ‘godin van de hemel’.
 • Met 8848 meter is de Mount Everest de hoogste berg van Nepal en de hele wereld.
 • Acht van ’s werelds hoogste bergen zijn te vinden in Nepal: Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Lhotse, Mount Makalu, Mount Cho Oyu (shared by Nepal and Tibet), Mount DhaulagiriI, Mount Manaslu en Mount Annapurna.
 • Sherpa’s zijn een etnische groep uit het berggebied in het oosten van Nepal. Velen van hen zijn werkzaam als trackers en dragers van bergklim expedities omdat ze door hun genetische eigenschappen en opvoeding veel minder of zelfs helemaal geen last hebben van hoogteziekte zoals de meeste andere mensen.
 • De grote en aanbeden Gautam Boeddha is geboren in Lumbini, Nepal.
 • Het Dashain- en Tihar-festival zijn de belangrijkste Hindoe festivals in Nepal. Deze worden jaarlijks uitbundig gevierd.
Archive -

Special

Anyone who has ever visited Nepal can confirm that it is a special destination. Not least because ten of the world’s highest mountains lie within the country’s borders. The description ’the roof of the world’ is therefore fully deserved.  

But there are many more facets that make Nepal special in my eyes. Therefore, a random, non-scientifically substantiated list of things worth knowing about Nepal. Things that are useful and/or fun and help to understand how the country works and why things go the way they go. 

 • Nepal was never occupied by any foreign power and therefore has never celebrated Independence Day.
 • Nepal is the oldest country in south Asia.
 • Greeting each other in Nepal is done like this: place the palms of your hands together at the height of your chest, make a slight bow with your head and say ‘Namaste’. That means “I salute the godliness in you ‘…
 • Although Nepal and India share many latitudes, there is still fifteen minutes time difference between them. In India, it is three/four and a half hours later than in the Netherlands and in Nepal and three/four hours and three quarters. Nepal doesn’t want to be the same as its big neighbour.
 • A popular and affordable fast food in Nepal are momo’s. Delicious dumplings of flour and water, with different fillings, whether vegetarian or not and always with dipping sauce. Yam
 • Nepal was a Hindu kingdom until 2001, and after the murder of the entire royal family has changed into the Federal Democratic Republic of Nepal and holds free elections.
 • 90% of the Nepalese people are Hindu.
 • Kathmandu was once called Kantipur, that means ‘city of glory’.
 • Nepal has the highest concentration of World Heritage sites within its borders. In the Kathmandu Valley alone, there are seven Cultural World Heritage sites in a radius of 15 kilometres.
 • Nepal is completely landlocked, doesn’t have one centimetre of sea border.
 • The territory of Nepal is 147,181 square kilometres, and thus it is number 92 on the list of largest countries in the world. Considering population size, Nepal stands at number 41.
 • At the census of 2010 Nepal had 29.331.000 inhabitants.
 • The national animal of Nepal is the cow, which is also sacred for hindu. Killing a cow for consumption is a punishable by law
 • Many people in Nepal have a mobile phone, or at least pretend to have one. In many cases, there is no sim card in there.
 • The book ‘Little Princes’ written by Conor Grennan is about child training in Nepal and has led to the establishment of NGO Next Generation Nepal, which works towards reuniting victims with their families and supports rural communities. It is a must-read of which part of the proceeds go towards charity and the fight against child trafficking.
 • Kathmandu is situated in a kind of bowl between the surrounding hills/mountains. Because of that exhaust fumes and fumes of the wood and kerosene burners (still widely used) can’t get away easily. That is why there is smog and why Kathmandu is not a good place for people with airway problems.
 • Nepalese call Mount Everest Sagarmatha or ‘goddess of the sky’.
 • With 8848 meter Everest is the highest mountain of Nepal and the world.
 • Eight of the world’s highest mountains are in Nepal: Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Lhotse, Mount Makalu, Mount Cho Oyu (shared by Nepal and Tibet), Mount DhaulagiriI, Mount Manaslu and Mount Annapurna
 • Sherpa’s are an ethnic group from the mountain regions in the east of Nepal. Many of them work as truckers, carriers, guides of mountain climbing expeditions. Because of their unique genetic make-up and background they seem to have no problem with altitude sickness like most other people.
 • The big and worshipped Gautam Buddha is born in Lumbini, Nepal.
 • The Dashain and Tihar festivals are the most important religious Hindu festivals in Nepal.