Donate now!
Become our friend

Brieven

Archive -

Dear Fudoma

(written in March 2024)

I am writing you a public letter because I want you and the world to know that I am extremely proud of you. You are a fantastic young lady who makes her dreams come true, you are independent, and make your own choices. That is exactly what we at 4 Smiling Faces have always wanted for you and all our scholarship recipients. 

At the time, you were our first recipient of our very first scholarship. I received a message from you saying that your live was not going to turn out the way you always hoped that it would. At that moment, you were just 17 years old and had just finished high school. You were supposed to start working and earning a salary as soon as possible. Maybe even go abroad to find work as a made in the UAE. Whatever it was going to be, it was totally not your dream.

You simply had to accept it and make the best of it. The cold hard truth was, that you very hardworking father didn’t earn enough to support you any longer, let alone pay for your further education. Specially knowing that your brother and sister would be finishing high school in the following years.

I was so shocked to hear this because I didn’t know any better than that you wanted to become a nurse. You told me that your father would love to make your dream of becoming a nurse come true, but that he simply couldn’t afford to make it happen. That is the sad truth for many young people in Nepal that don’t have the financial means and/or safety net necessary.  

My brain immediately went into overdrive, because I knew one thing for sure: this couldn’t happen if you didn’t want it to. I have known you since your 8th birthday as a helpful, socially committed, friendly, beautiful, smart, and hardworking young lady with a clear goal in life: since the death of your mother, you wanted to become a nurse and help other people. The idea that you were forced to go on a different path just didn’t sit well with me.

The solution came to me totally out of the blue: earlier that morning, I had just received my holiday pay, and that was it. With that money, I could pay for the first year of your higher education, and you didn’t have to get a job. That year, I would start raising funds like crazy to pay for the rest of your education. And so it happened.

But everything always turns out differently, and so did this whole thing. Because during that year, it turned out that there were more girls like you. They also wanted to continue their education but had no means or safety net to fall back on. So, we at 4 Smiling Faces quickly set up our professional fundraising system so that we could help anyone who needed it with a scholarship. But you are and always will be the first recipient, and that makes you special.

Thanks to our scholarship, you were given the opportunity to pursue your passion, and you grabbed it with both hands. Now you are successfully working as a nurse, earning your own income, and making your own choices. You live your life the way you want. You can be very proud of that!

I am also deeply impressed by the fact that you not only achieved your own dream but also offered a helping hand to your father, who worked hard all his life for you, your sister, and your brother. It is a wonderful example of gratitude and love to now be able to give something back to the one who has always cared for and supported you. Paying it forward.❤️💪🏼

4 Smiling Faces is very proud of you because you are proof that what we want to do with our scholarship program is realistic and gets results. You prove that it works, and we are very happy with that because it allows us to help more young people like you in this way. We think this is the only way to definitively break the cycle of poverty and despair.

It is admirable how you have shown determination and perseverance to achieve your goal. Not only have you successfully completed your studies, but you have also had the courage to enter the world of healthcare and help others in times of need. You have chosen a valuable profession that is of great importance in society.

I hope you go to work every day with pride and satisfaction, knowing that you are making a difference in the lives of others. It’s wonderful to see how you’ve turned your passion into a career where you can mean so much to patients, colleagues, family, friends and the community as a whole.

Now that you earn your own income and can make your own choices, many challenges and opportunities will undoubtedly come your way. Stay true to yourself, keep learning and growing, and keep striving for the best for yourself and the people around you.

I believe you have a bright future and will touch many life’s with your care, empathy, and dedication. Continue to follow your passion and never be afraid to dream, because you have proven that dreams can become reality.

I wish you incredible success with everything you do and will do. Enjoy every moment with your family, friends, at work and in life in general.

Lots of love,

Tjitske

PS Thank you for being my bodyguard all through the years. 💪🏼😉


Fudoma’s response

“Dear Tjitske and 4 Smiling Faces family,
Thank you so much for helping me out when I really needed it. 
I am forever grateful for your enormously generous support and continued friendship. 😇❤️”

Archief -

Lieve Fudoma

(geschreven in maart 2024)

Ik schrijf je een openbare brief omdat ik jou en de wereld wil laten weten dat ik mega trots op je ben. Je bent een fantastische jonge dame die haar dromen werkelijkheid maakt, onafhankelijk en zelfstandig leeft en je eigen keuzes maakt. Dat is precies wat wij van 4 Smiling Faces voor jou en al onze beursontvangers willen.  

Destijds was jij de eerste ontvanger van onze allereerste studiebeurs. Ik ontving een bericht van je waarin stond dat je leven niet zou verlopen zoals je altijd had gehoopt. Op dat moment was je net 17 jaar oud en net klaar met de middelbare school. Het was de bedoeling dat je zo snel mogelijk zou gaan werken en een salaris zou verdienen. Misschien zou je zelfs naar het buitenland gaan om werk te vinden als huishoudelijke hulp in de Verenigde Arabische Emiraten. Wat het ook zou worden, het was totaal niet jouw droom.

Je moest het gewoon accepteren en er het beste van maken. De harde waarheid was dat jouw zeer hardwerkende vader niet genoeg verdiende om je nog langer te onderhouden, laat staan om je verdere opleiding te betalen. Vooral wetende dat ook je broer en zus de komende jaren de middelbare school zouden afmaken.

Ik was zo geschokt toen ik dit hoorde, omdat ik niet beter wist dan dat je verpleegster wilde worden. Je vertelde me dat je vader graag jouw droom om verpleegster te worden waar wilde maken, maar dat hij het zich eenvoudigweg niet kon veroorloven om die wens te vervullen. Dat is de trieste waarheid voor veel jonge mensen in Nepal die niet over de benodigde financiële middelen en/of vangnet beschikken.

Mijn hersenen gingen meteen in overdrive, want ik wist één ding zeker: dit kon niet gebeuren als je het niet wilde. Ik ken je sinds je 8e verjaardag als een behulpzame, sociaal betrokken, vriendelijke, mooie, slimme en hardwerkende jongedame met een duidelijk doel in het leven: sinds de dood van je moeder wilde je verpleegster worden en andere mensen helpen. Het idee dat je gedwongen werd een heel ander pad te bewandelen, beviel me helemaal niet. 

De oplossing kwam totaal uit de lucht vallen: eerder die ochtend had ik net mijn vakantiegeld ontvangen, en dat was het. Met dat geld kon ik het eerste jaar van je hogere opleiding betalen, en je hoefde niet aan het werk. Dat jaar zou ik als een gek geld gaan inzamelen om de rest van je opleiding te betalen. En zo gebeurde het.

Maar alles loopt altijd anders, en dat geldt ook voor dit hele gebeuren. Want in dat jaar bleek dat er meer meisjes waren zoals jij. Zij wilden ook verder studeren maar hadden geen middelen of vangnet om op terug te vallen. Daarom hebben wij bij 4 Smiling Faces snel ons professionele fondsenwervingssysteem opgezet, zodat we iedereen die het nodig had met een beurs konden helpen. Maar jij bent en blijft de eerste ontvanger en dat maakt jou speciaal.

Dankzij onze beurs kreeg jij de kans om je passie na te streven en die heb je met beide handen gegrepen. Nu werk je succesvol als verpleegkundige, verdien je je eigen inkomen en maak je je eigen keuzes. Je leeft je leven zoals jij dat wilt. Daar mag je heel trots op zijn!

Ik ben ook diep onder de indruk van het feit dat je niet alleen je eigen droom hebt verwezenlijkt, maar ook je vader de helpende hand hebt geboden, die zijn hele leven hard heeft gewerkt voor jou, je zus en je broer. Het is een prachtig voorbeeld van dankbaarheid en liefde om nu iets terug te kunnen geven aan degene die je altijd heeft verzorgd en gesteund. Paying it forward.❤️💪🏼

4 Smiling Faces is erg trots op je omdat je het bewijs bent dat wat we met ons beurzenprogramma willen doen realistisch is en goede resultaten oplevert. Je bewijst dat het werkt, en daar zijn wij heel blij mee omdat we op deze manier meer jongeren zoals jij kunnen helpen. Wij denken dat dit de enige manier is om de cyclus van armoede en wanhoop definitief te doorbreken.

Het is bewonderenswaardig hoe je vastberadenheid en doorzettingsvermogen hebt getoond om je doel te bereiken. Je hebt niet alleen je studie succesvol afgerond, maar je hebt ook de moed gehad om de wereld van de gezondheidszorg te betreden en anderen te helpen in tijden van nood. Je hebt gekozen voor een waardevol beroep dat van groot belang is in de samenleving.

Ik hoop dat je elke dag met trots en voldoening naar je werk gaat, in de wetenschap dat je een verschil maakt in de levens van anderen. Het is prachtig om te zien hoe je van je passie een carrière hebt gemaakt waarin je zoveel kunt betekenen voor patiënten, collega’s, familie, vrienden en de gemeenschap als geheel.

Nu je een eigen inkomen verdient en je eigen keuzes kunt maken, komen er ongetwijfeld veel uitdagingen en kansen op je pad. Blijf trouw aan jezelf, blijf leren en groeien en blijf streven naar het beste voor jezelf en de mensen om je heen.

Ik geloof dat je een mooie toekomst hebt en dat je met je zorg, empathie en toewijding vele levens zult beïnvloeden. Blijf je passie volgen en wees nooit bang om te dromen, want je hebt bewezen dat dromen werkelijkheid kunnen worden.

Ik wens je ongelooflijk veel succes met alles wat je doet en gaat doen. Geniet van elk moment met je familie, vrienden, op het werk en in het leven in het algemeen.

Heel veel liefs,
Tjitske

PS Bedankt dat je al die jaren mijn bodyguard bent geweest. 💪🏼😉


Fudoma’s reactie

“Lieve Tjitske en 4 Smiling Faces familie,
Heel erg bedankt dat je me hebt geholpen toen ik het echt nodig had.
Ik ben voor altijd dankbaar voor jullie enorm genereuze steun en voortdurende vriendschap. 😇❤️”