Doneer nu!
Wilco klimt

Archief

Archief -

Dankjewel

Als goed doel krijgt 4 Smiling Faces geregeld grote en kleine giften. Naar aanleiding van een aanvraag, een actie, een verjaardag of gewoon zomaar, vanuit het niets. Die laatste zijn geregeld afkomstig van annonieme en/of onbekende gevers, waarvan we geen contactgegevens hebben. Altijd leuk om te krijgen, maar moeilijk om te bedanken.

Daarom op deze plaats een openbaar dankjewel aan alle anonieme en onbekende gevers. We zijn heel blij met en dankbaar voor jullie vrijgevigheid. Met jullie giften kunnen we nog meer kinderen en jonge mensen in Nepal een kansrijke toekomst bieden. Daarvoor zijn zij en wij jullie dankbaar. 🙏🏽

Archive -

Thank you

As a charity, 4 Smiling Faces regularly receives large and small donations. As a result of an application, a promotion, a birthday or just sometime completely out of the blue. The latter often comes from anonymous and/or unknown donors, who we can’t contact because we don’t have their details. Always nice to receive, but hard to thank.

Therefore, here is a public thank you to all anonymous and unknown donors. We are very happy and grateful for your generosity. With your donations we can offer even more children and young people in Nepal a promising future. For that they and we are very grateful to you. 🙏🏽

Archive -

2020 In word & image

On January 26th, founder Tjitske Weersma visited thrift store De Groene Ezel, who makes nice donations to us.
At SHCOP they celebrate birthdays from that month.
Archief -

2020 In beeld

Op 26 januari ging founder Tjitske Weersma op bezoek bij Kringloopwinkel De Groene Ezel, die ons mooie donaties doet.
In de buitenschoolse opvang SHCOP vieren ze eens per maande de verjaardagen van de kinderen die die maand jaren zijn geweest.
Archief -

2019 in beeld

Dankzij ons studiebeurzenprogramma is Kabita nu een volledig gediplomeerd verpleegkundige. Ze werkt moment als operatie assistente in een ziekenhuis in Kathmandu.
Dankzij ons studiebeurzenprogramma is Fudoma nu een volledig gediplomeerd verpleegkundige. Ze werkt moment op de Neonatalogische Intensive Care van een ziekenhuis in Kathmandu.

Archive -

2019 In the picture

Thanks to our scholarshipprogram Kabita is now a fully registered and liscensed nurse. She is working as a operation room assistent in a hospital in Kathmandu.
Thanks to our scholarshipprogram Fudoma is now a fully registered and liscensed nurse. She is working at the neo natal intensive care nurse in a hospital in Kathmandu.

Archive -

2018 In the picture

Archief -

2018 In beeld

Archive -

2018 Traveling

Bye bye
To the movies
Playing
Schoolbus
Hope Foundation / Lotus Family
Food for the Naanis
Birthdayparty
Tshering and Kaldin
Krishna temple
Exerciseroom
Hope Foundation / Lotus Family
Hanging out
Rocks
Brother and Sister day
Tihar (2)
Tihar (1)
Tashi’s college
Consulate
Orphanage part
Welcome party
With the girls
Traveling
Before
Archief -

2018 Op reis

Tot ziens
Naar de film
Spelen
Schoolbus
Hope Foundation / Lotus Family
Ontbijt voor de Naanis
Verjaardagsfeestje
Tshering en Kaldin
Krishna tempel
Oefenruimte
Hope Foundation / Lotus Family
Hanging out
Rocks
Broer en Zus dag
Tihar (2)
Tihar (1)
Tashi’s college
Consulaat
Weeshuisfeest
Welkomsfeest
Met de meiden
@reis
Vooraf
Archive -

2018 Expedition

Archief -

2018 Expeditie

Archief -

2018 Wilco klimt Kanchenjunga

Avonturier/bergbeklimmer Wilco van Rooijen, sinds begin 2018 ambassadeur van stichting 4 Smiling Faces, heeft in april/mei 2018 een indrukwekkende poging gedaan om de 8.586 meter hoge berg Kangchenjunga in Nepal te beklimmen. Als eerste Nederlander en zonder gebruik te maken van extra zuurstof wilde Wilco de top bereiken van ’s werelds derde hoogste berg. Vanwege extreem slechte weersomstandigheden en ziekte van een teammaat is de expeditie voortijdig gestopt.

Als ambassadeur vraagt Wilco aandacht voor de kwetsbare kinderen in Nepal. Net als wij, wil Wilco hen een mooie toekomst bieden en een vervolgstudie na de middelbare school is de poort naar een kansrijke en zelfstandige toekomst. Daarom wordt de opbrengst van zijn activiteiten besteed aan studiebeurzen voor kinderen die niemand anders hebben om op terug te vallen.

U kunt altijd meedoen door te doneren. Helpt u mee? Gebruik de donatiebutton op deze pagina. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer studiebeurzen mogelijk zijn. Alle bijdragen helpen, zijn heel hartelijk welkom en helpen onze kinderen verder!

Wilco zet zich in voor deze en andere kinderen

Wilco in Radio1Journaal (2/4/18)

De mens heeft geen behoefte aan een rustig bestaan, maar aan een uitdaging waarvoor hij zijn capaciteiten moet ontplooien en moet vechten. En als er iemand voor moet vechten, dan zijn het wel de kinderen die Smiling Faces ondersteunt. En ik vecht heel graag een beetje met hen mee.

(Wilco van Rooijen)

19/3/2018
5/5/2018
5/4/2018
30/5/2018

Wat wij kunnen doen met uw donatie?

Een heleboel! Bekijk onze verlanglijst. Daarop geven we aan wat we nodig hebben voor de kinderen en hoeveel het kost.

Volg Wilco via zijn socials:

De inhoud van deze pagina’s is tot stand gekomen door nauwe samen werking tussen Stichting 4 Smiling Faces & Team Wilco van Rooijen.

Archive -

2018 Wilco climbs Kanchenjunga

Adventurer/mountaineer Wilco van Rooijen, ambassador of the 4 Smiling Faces Foundation since the beginning of 2018, has made an impressive attempt in April/May 2018 to climb the 8,586-meter high mountain Kangchenjunga in Nepal. As the first Dutchman and without using extra oxygen Wilco wanted to reach the top of the world’s third-highest mountain. Due to the extremely bad weather conditions and illness of a teammate, the expedition stopped prematurely.

As an ambassador, Wilco wants to draw attention to the vulnerable children in Nepal. Just like us, Wilco wants to offer them a bright future, and a follow-up study after secondary school is the gateway to a promising and independent future. That is why the proceeds from his activities are spent on scholarships for children that have no one to fall back on.

You can always participate by donating. Do you help? Use the donation button on this page. The more money comes in, the more scholarships are possible. All contributions help, are very welcome, and help our children go further!

Amongst others, Wilco climbs for all these children

Man does not need a quiet existence, but a challenge for which he must develop his capacities and fight. And if someone has to fight for it, then it’s the children supported by Helping Hands 4 Smiling Faces. And I really like to fight with them.

(Wilco van Rooijen)

What can we do with your donation?

Actually a lot! See our wishlist. On it, we indicate what we need for the children and how much it costs.

Follow W Wilco via his socials:

The content of these pages is produced in close cooperation between  4 Smiling Faces Foundation & Team Wilco van Rooijen.

Archive -

2017 In the picture