Doneer nu!
Word onze vriend

2023

Archief -

Laptop Gita

Wanneer?

April 2024

Wat is het probleem?

Gita is in 2024 met de masteropleiding Business Studies, gespecialiseerd in accountancy. Om de opleiding goed te kunnen volgen is een laptop noodzakelijk.

Wat is de oplossing?

Aanschaf van een laptop die voldoet aan de opleidingseisen.

Wat is het resultaat?

Gita heeft de juiste middelen om de masteropleiding succesvol te doorlopen.

Archive -

Laptop Gita

When?

April 2024

What is the problem?

Gita will graduate with a master’s degree in Business Studies in 2024, specializing in accountancy. A laptop is necessary to properly follow the training.

What is the solution?

Purchase of a laptop that meets the training requirements.

What is the result?

Gita has the right resources to successfully complete the master’s program.

Archive -

Laptop Suddha

When?

January 2024

What is the problem?

Suddha has been following the Bachelor’s program in Computer Applications since 2021. This requires a good laptop and she got it from us. A better laptop is necessary at the start of her third year in 2023.

What is the solution?

Purchase of a new, better laptop that meets the training requirements.

What is the result?

Suddha has the right resources to successfully complete the last two years of her training (The old laptop was transferred to Sabina, who started the same course in 2023.)

Archive -

Old & New

Voor iedereen het allerbeste voor 2024. Laten we het veel beter, mooier, fijner, vriendelijker maken. Onze wens voor iedereen is geluk, gezondheid, verbinding, blijdschap en positiviteit.

Wij hopen dat jullie allen ons werk voor de kinderen in Nepal blijven steunen.

Dank!

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Oud & Nieuw

Voor iedereen het allerbeste voor 2024. Laten we het veel beter, mooier, fijner, vriendelijker maken. Onze wens voor iedereen is geluk, gezondheid, verbinding, blijdschap en positiviteit.

Wij hopen dat jullie allen ons werk voor de kinderen in Nepal blijven steunen.

Dank!

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk

Archive -

Winter clothes

When?

29 december 2023

What is the problem?

Winters in Kathmandu are cold and the houses are not heated. Warm clothing is therefore vital. In the Lotus Family, clothes are passed on to the younger family members, but that shouldn’t and can’t always be the case. Moreover, the youngest/little ones cannot always walk around in pass-throughs. There is no money for new clothes.

What is the solution?

We finance warm new clothes for everyone.

Wat is the result?

Everybody has new warm winter clothes. Everybody happy. Smiling faces al arround.

Archief -

Winterkleren

Wanneer?

29 december 2023

Wat is het probleem?

De winters in Kathmandu zijn koud en de huizen zijn niet verwarmd. Warme kleding is dus van levensbelang. Bij de Lotus familie worden kleren doorgegeven aan de jongere gezinsleden, maar dat houdt een keer op. Bovendien kunnen de jongsten/kleinsten niet altijd in doorgevertjes rondlopen. Geld voor nieuwe kleren is er niet. 

Wat is de oplossing?

Wij betalen voor nieuwe warme kleren voor iedereen.

Wat is het resultaat?

Iedereen heeft nieuwe warme winterkleren. Iedereen blij. Smiling faces.

Archive -

Christmas

Beautifull Christmas for everyone. May the light be with you all and shine over your. Will you make Christmas even better for our children in Nepal?

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Kerstmis

Mooie Kerstdagen voor iedereen. Moge het licht bij jullie zijn en over jullie schijnen. Dat gunnen wij iedereen. Maak jij kerst voor onze kinderen in Nepal ook een beetje mooier?

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk

Archief -

Geiser

Wanneer?

15 december 2023

Wat is het probleem?

De geiser is stuk en dus is het douchewater koud. Normaal al geen pretje, maar in de winter onaanvaardbaar.

Wat is de oplossing?

Aankoop en installatie van een nieuwe geiser.

Wat is het resultaat?

Iedereen kan weer onder een warme douche.

Archive -

Geyser

When?

15 december 2023

What is the problem?

The geyser is broken and so the shower water is cold. Normally no fun, but unacceptable in winter.

What is the solution?

Purchase and installation of a new geyser.

What is the result?

Everyone can take a hot shower again.

Archive -

Worldlightsday

Human Rights Day and World Light Day on the same day. Especially this year – with all the horrors happening in today’s world – a very important day to take a moment to reflect.
Let’s stay together. Let’s stay inclusive. Let’s remain tolerant. Let’s stick together. Let’s keep listening. Let’s keep talking. Let’s not be silent.
Above all, DO NOT remain silent. Especially DO NOT shout. Especially DO NOT swear. Above all, DO NOT exclude anyone. Above all, DO NOT divide.
Only together can we move forward

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Wereldlichtjesdag

Dag van de Rechten van de Mens en Wereldlichtjesdag op een en dezelfde dag. Zeker dit jaar – met alle verschrikkingen die er gebeuren in de wereld van vandaag – een hele belangrijke dag om even stil te staan.
Laten we samen blijven. Laten we inclusief blijven. Laten we tolerant blijven. Laten we bij elkaar blijven. Laten we blijven luisteren. Laten we blijven praten. Laten we niet zwijgen. Vooral NIET zwijgen. Vooral NIET schreeuwen. Vooral NIET schelden. Vooral NIET uitsluiten. Vooral NIET verdelen.
Alleen samen komen we verder

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk

Archive -

Challenge

Living with a disability is a challenge, always and everywhere. Especially in a country like Nepal where for so long having a disability or illness meant exclusion in all kinds of areas of live. Developments are moving in the right direction now that the rights of people with an illness or disability are officially recognized, but much remains to be done. That is why we continue to support children with a disability or illness in Nepal, so that they too can have a bright future. Will you help us help them?

#4SmilingFaces #Nepal #Children #GivingIsFun

Archief -

Uitdaging

Leven met een handicap is altijd en overal een uitdaging. Zeer zeker ook in een land als Nepal waar het hebben van een handicap of ziekte gelijkstond aan uitsluiting op allerlei gebieden.. De ontwikkelingen gaan de goede kant op nu de rechten van mensen met een ziekte of handicap officieel worden erkend, maar er moet nog veel meer gebeuren. Daarom blijven wij kinderen met een handicap of ziekte in Nepal steunen, zodat ook zij een mooie toekomst tegemoet gaan. Help je mee?

#4SmilingFaces #Nepal #Kinderen #GevenIsLeuk