Donate now!
Become our friend

2022

Archive -

Mangala

(Recorded in August 2023)

Since the summer of 2023 Mangala receives a scholarship from 4 Smiling Faces. She introduces herself.

She wants to become a lawyer and explains why.

Mangala would like to continue part of her education abroad and she already knows exactly where she would like to go.

She is very happy with the help and support she gets form 4 Smiling Faces.

Mangala thanks everyone who makes it possible for her to make her dreams come true.

Mangala looks forward to a bright future.

Archive -

Television

Work done

September 2023

What is the problem?

The old television is broken. Winter is also coming and playing outside is less an less possible. The program also wants to offer the children a little relaxation at the end of the day.

What is the solution?

Buying a new television. 

What is the result?

At the end of the afternoon and after homework has been done, the children can watch a bit of  television. That’s extra special because they don’t have one at home.

Archief -

Televisie

Uitgevoerd

September 2023

Wat is het probleem?

De oude televisie is kapot. Ook komt de winter eraan en is buitenspelen steeds minder mogelijk. Aan het eind van de dag wil de opvang de kinderen een ook een beetje ontspanning bieden. 

Wat is de oplossing?

Aanschaf van een nieuwe televisie.

Wat is het resultaat?

Aan het einde van de middag en nadat het huiswerk is gemaakt kunnen de kinderen een beetje televisie kijken. Dat is extra bijzonder omdat ze er thuis geen hebben. 

Archief -

Mangala

(Opgenomen in augustus 2023)

Mangala ontvangt met ingang van 2023 een beurs van 4 Smiling Faces. Ze stelt zichzelf voor.

Ze wil advocaat worden en legt uit waarom.

Mangala zou graag een deel van haar opleiding in het buitenland vervolgen en ze weet ook al precies waar ze naar toe zou willen.

Ze is erg blij met de hulp en steun die ze krijgt van 4 Smiling Faces.

Mangala bedankt iedereen die het mogelijk maakt dat zij haar dromen waar kan maken.

Mangala kijkt vooruit naar een mooie toekomst.

Archive -

Kitchenstuff & eating utensils

Work done

Juli 2023

What is the problem?

Kitchen and eating utensils are intensively used in the kitchen. Wear and tear takes its tole. Also, with so many children around things do get broken or lost. Sometimes bottled gas is hard to come by. 

What is the solution?

Buying new kitchen, eating utensils, an induction stoove and matching pans.

What is the result?

The SHCOP can continue to make and serve simple yet nutritious meals to the children who desperately need them. The meals are an integral part of the service provided by the program. 

Archief -

Keukenspullen & eetgerei

Uitgevoerd

Juli 2023

Wat is het probleem?

Keukenspullen en eetgerei worden intensief gebruikt in de keuken. Slijtage ijst z’n tol. Bovendien, met zo veel kinderen gaan er ook dingen kapot of raken zoek. Soms is moelijk om aan gebotteld gas moeilijk om aan te kom

Wat is de oplossing?

Aankoop van nieuwe keukenspullen, eetgerei, een inductiekookplaat en bijbehorende pannen. 

Wat is het resultaat?

De SHCOP kan eenvoudige, maar voedzame maaltijden blijven bereiden en serveren aan de kinderen die deze hard nodig hebben. De maaltijden zijn een integraal onderdeel van de dienstverlening van het programma.

Archive -

Bye Nepal

Dag 20:

Deze laatste dag is er vooral een van nog meer afscheid nemen, nog even dit en nog even dat. Susma, Pasthemba, Tshering; allemaal kwamen ze nog even langs voor een kopje chai en see-you-later-klets. Gezelligheid op de laatste dag. Weggaan doet altijd een beetje pijn, maar maakt het wel weer mogelijk om terug te keren. En daar word ik dan wel weer blij van.

Pasthemba, André, Asha, Tshering, moi and Devendra

En er moet natuurlijk ook nog van alles gebeuren; zoals inpakken en dat is altijd een uitdaging op de terugreis, want ik koop altijd diverse spullen als ik hier ben. Verder moet ik de database aanpassen, zodat we precies zicht hebben op welke kinderen op welke school zitten en in welke klas. Alleen zo hebben we goed inzicht in wat er de komende jaren op ons af gaat komen qua studiebeurzen.

Dag 21

Laatste dingen inpakken, wachten op vertrek naar het vliegveld. Inchecken, douane en security, wachten, vliegen, wachten, tussenstop, slapen, inchecken, vliegen, afgehaald worden en thuiskomen. Het was een prachtig avontuur. Had het met niemand anders willen meemaken. 🙏🏽 André.

🙏🏽🙏🏽 Asha en Devendra voor jullie gastvrijheid en hulp

🙏🏽🙏🏽 Iman en Bini, Lotus kinderen, al onze (voormalige en huidige) studenten, DRC, NWCSS-weeshuis, en het SHCOP. ❤️

#4SmilingFaces #Kanchenjunga20

Archive -

Challenge

Birthday? An anniversary? Something else to celebrate and do you already have everything you could ever want? Then ask for donations for 4 Smiling Faces. That wil make us and especially the children we work for incredibly happy and thankfull.

Archief -

Uitdaging

Jarig? Een jubileum? Iets anders te vieren en heb je alles al? Vraag dan donaties voor 4 Smiling Faces. Daar maak je ons en vooral de kinderen waarvoor wij werken ongeloofelijk blij en dankbaar.

Archive -

Sachina

In 2022, we requested special attention in our fund applications for Sachina, a promising pupil of the after-school program SHCOP. She could and desperately wanted to continue her studies, but her family could not possibly finance this. Fortunately, we have managed to raise sufficient funds and Sachina can start her further education in 2023: PCL Nursing.

Sachina and her sister Sabina symbolize many more girls and boys who we already help with a scholarship or who we would really like to help. The sisters have been regular visitors to the SCHOP, which we support. They are now mainly active there as enthusiastic volunteers.

The girls came to the program in 2015because the village where they grew up was completely destroyed during the earthquakes. Miraculously, they, their mother and brother survived. Unfortunately, their father did not. They fled to Kathmandu, where life was and is not easy for them. The family is poor and in Nepal there is no support for single parents.

Fortunately, there was room for the sisters and their brother at the after-school program where they received the necessary support (care, nutrition, attention, homework guidance). Partly because of this, the girls were able to complete their secondary school education in a glorious manner.

Sachina and Sabina are very smart girls who enjoy learning. They are therefore very keen to continue their studies. Not only for themselves but especially to support their mother and brother and improve their lives. When they finish studying, they go to work and want to contribute to their brother’s further education and make their mother’s life a little easier. Paying it forward!

Archief -

Sachina

In 2022 vroegen we in onze fondsaanvragen speciale aandacht voor Sachina, een veelbelovende pupil van de buitenschoolse opvang SHCOP. Ze kon en wilde dolgraag verder studeren, maar haar familie kon dat onmogelijk financieren. Gelukkig zijn we er in geslaagd om voldoende fondsen te werven en kan Sachina in 2023 starten met haar vervolgopleiding: PCL Verpleegkunde.

Sachina en haar zus Sabina staan symbool voor veel meer meisjes en jongens die we nu al helpen met een beurs of die we heel graag zouden willen helpen. De zusjes zijn al jaren vaste bezoekers van de buitenschoolse opvang SHCOP, die we ondersteunen. Inmiddels zijn ze daar vooral actief als enthousiaste vrijwilligers.

De meiden kwamen indertijd naar de opvang omdat het dorp waar ze zijn opgegroeid tijdens de aardbevingen van 2015 volledig is vernietigd. Als door een wonder hebben zij, hun moeder en broertje dat overleeft. Hun vader helaas niet. Ze zijn gevlucht naar Kathmandu, waar het leven voor hen niet gemakkelijk was en is. Het gezin is arm en in Nepal is er geen ondersteuning voor alleenstaande ouders. 

Gelukkig was er plaats voor de zusjes en hun broertje bij de buitenschoolse opvang waar ze de nodige ondersteuning (opvang, voeding, aandacht, huiswerkbegeleiding) kregen. Mede daarom hebben de meiden hun middelbare schoolopleiding op glorieuze wijze kunnen afronden.  

Sachina en Sabina zijn hele slimme meiden die leren leuk vinden. Ze gaan dan dan ook heel graag verder studeren. Niet alleen voor hen zelf, maar vooral ook om hun moeder en broertje te ondersteunen en hun leven te verbeteren. Als ze klaar zijn met studeren, gaan ze aan het werk en willen ze bijdragen aan de vervolgopleiding van hun broertje en het leven van hun moeder wat makkelijker maken. Paying it forward!

Archief -

Wensen

We wensen voor iedereen dat 2023 beter en vooral vreedzaam zal zijn. Laten we er gezamenlijk iets veel mooiers van maken. Dat kunnen we allemaal goed gebruiken.

Archive -

Wishes

We wish for everyone that 2023 will be better and above all peaceful. Together let’s make it much more worthwhile. We could all use that.

Archive -

Christmas

Happy, healthy and peacefull Christmas for everyone. May the light always be with all of you.

Archief -

Kerst

Gelukkige, gezonde en vreedzame Kerst voor iedereen. Moge het licht met jullie allen zijn.