Donate now!
Buy our book

2022

Archive -

Challenge

Birthday? An anniversary? Something else to celebrate and do you already have everything you could ever want? Then ask for donations for 4 Smiling Faces. That wil make us and especially the children we work for incredibly happy and thankfull.

Archief -

Uitdaging

Jarig? Een jubileum? Iets anders te vieren en heb je alles al? Vraag dan donaties voor 4 Smiling Faces. Daar maak je ons en vooral de kinderen waarvoor wij werken ongeloofelijk blij en dankbaar.

Archief -

Wensen

We wensen voor iedereen dat 2023 beter en vooral vreedzaam zal zijn. Laten we er gezamenlijk iets veel mooiers van maken. Dat kunnen we allemaal goed gebruiken.

Archive -

Wishes

We wish for everyone that 2023 will be better and above all peaceful. Together let’s make it much more worthwhile. We could all use that.

Archive -

Christmas

Happy, healthy and peacefull Christmas for everyone. May the light always be with all of you.

Archief -

Kerst

Gelukkige, gezonde en vreedzame Kerst voor iedereen. Moge het licht met jullie allen zijn.

Archief -

Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag: de dag om stil te staan bij hen die het leven hebben verlaten. Door corona en de oorlog in Oekraïne weten we tegenwoordig meer dan ooit hoe kwetsbaar het leven is. Stilstaan bij hen die vertrokken is dan belangrijker dan ooit. Hulp en steunen bieden aan zij die het echt nodig hebben is een mooie manier om anderen te gedenken. Onze kinderen in Nepal kunnen je steun goed gebruiken.

Archive -

World lights day

World Lights Day: the day to reflect on those who have left their lives. Because of corona and the war in Ukraine, we now know more than ever how vulnerable life is. Reflecting on those who have left is more important than ever. Help and support offering to those who really need it is a beautiful way to remember others. Our children in Nepal could really use your support.

Archive -

Thank you

The Oranjedroom is unfortunately over, but our work in Nepal continues.
You can keep supporting us….
Please use the pink donation button on the right side of the page…

Archief -

Dank

De Oranjedroom is helaas voorbij, maar ons werk gaat gewoon door. 
Je kunt ons gewoon blijven steunen.
Gebruik de roze donatiebutton rechts op de pagina…

Archive -

Holland – Argentinia

The moment is approaching. The moment when the men of Orange enter the arena against Argentina for the quarterfinals of the World Cup. So, men of Orange let the lion roar, the Dutch scream with pleasure, Argentina cry and score, score, score. With every goal of yours, we can help even more young people in Nepal with a scholarship and with that give them better future prospects. That is the only method to stop/prevent exploitation, of which many Nepalese in Qatar have fallen victim to. So please, make the cash register ring for Nepal!

Take part and register at:

#wk2022 #worldcup #fifaworldcup #football #soccer #netherlands #oranje #nothinglikeoranje #tv #footballgame #win

Archief -

Oranje – Argentinië

Het moment nadert. Het moment waarop de mannen van Oranje in het strijdperk treden tegen Argentinië voor de kwartfinale van het WK. Dus, mannen van Oranje laat de leeuw brullen, Nederlanders gillen van plezier, Argentinië huilen en scoor, scoor, scoor. Met iedere goal van jullie kunnen wij nog meer jonge mensen in Nepal aan een studiebeurs helpen en hen daarmee toekomstperspectief beiden. Dat is de enige methode om uitbuiting zoals waarvan veel Nepalezen in Qatar het slachtoffer zijn geworden te stoppen/voorkomen. Dus, laat de kassa rinkelen voor Nepal!

Doe mee en meld je aan op:

#wk2022 #worldcup #fifaworldcup #football #soccer #netherlands #oranje #nothinglikeoranje #tv #footballgame #win

Archief -

Kerstbonus

Krijg je binnenkort je dertiende maand en wil je daarmee ook iets doen voor je medemens? Geven is zoveel gaver dan ontvangen… Idee: geef ons een gift zodat we onze kinderen in Nepal en de tehuizen waar ze wonen kunnen blijven steunen. Je helpt hen daarmee echt verder op weg naar een onafhankelijke toekomst.

Archive -

Christmasbonus

Will you receive your Christmas bonus soon, and do you want to do something with it for your fellow man? Giving is so much more rewarding than receiving…Idea: give us a gift so that we can continue to support our children in Nepal and the homes where they live. You really help them further towards an independent future.

Archive -

Go for it Holland

To the men of Orange,
Today is the day: the eighth final. The day the World Cup starts all over again. For you, for all football fans and for Nepal. Because if you score, 4 Smiling Faces will receive a nice donation from some generous donors. So, please, go wild, go for it and score! The more, the better.

With every goal of yours, we can help even more young people in Nepal with a scholarship and with that give them betternfuture prospects. That is the only method to stop/prevent exploitation, of which many Nepalese in Qatar have fallen victim to.

So men, go all in, unleash true Orange fever and make the cash register ring for Nepal!

Take part and register at:

wk2022 #worldcup #fifaworldcup #football #soccer #netherlands #oranje #nothinglikeoranje #tv #footballgame #win