Donate now!
Become our friend

2020 Archief

Archive -

2019/20 Crowdfunding

Nepalese children who are orphaned or disabled have no chance in life without help. We help them when they are all on their own with a scholarship and, if necessary, also with a safe place to live. This way they can build an independent future for themselves and make their own choices. By so doing, we break the circle of poverty.

Yes, I will support the work of the 4 Smiling Faces Foundation.
We will use your donation for our projects and activities as described under:
International payments can be made via the donation button.
Our bank account is in our official Dutch name: Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, which will appear on your bank statement.

Anil, Passang, Ushika, Pema, Ushtav, Abhi, Akash Manisha, Meena en Sharmila are coming: the want to go on learning after high school. Only than they have a chance on a promising future.

(We request and process these data to handle your donation correctly. See our privacy statement). Thank you very much for your support. Together we help children on their way to an independent future!

THESE CHILDREN DESERVE A FUTURE!

In Nepal children have to leave the children’s homes they grew up in when they turn 18 and/or pass their final exams. Then suddenly they are all on their own. That is a tough transition because Nepal has no form of social or financial support whatsoever to support these children. You really have to take care of yourself. Without the support of family, you; ‘ll have a very difficult time. Scholarships are hard to come by and are only available to the very smartest. In addition, there is often discrimination against girls.

4 Smiling Faces not only wants to help the children in our homes but also make it possible for them to get a good higher education and build an independent life. Where possible, we give them a scholarship and pay rental costs, so that the young people can build their own lives, make their own choices and break the circle of poverty and despair.

Archief -

2019/20 Crowdfunding-actie

Nepalese kinderen die wees of gehandicapt zijn hebben zonder hulp geen enkele kans. Wij helpen hen als zij er helemaal alleen voor staan met een studiebeurs en, als dat nodig is, tevens met een veilige woonplek. Zo kunnen zij bouwen aan een zelfstandige toekomst waarin zij hun eigen keuzes maken en doorbreken we de cirkel van armoede.

Doet je mee?
Geef je hen een kans op een zelfstandige toekomst?
Dat zou geweldig zijn!
Gebruik voor de donatiebutton.
Heel hartelijk dank voor je mooie gebaar!
Dat waarderen wij zeer en de kinderen ook.

Anil, Passang, Ushika, Pema, Ushtav, Abhi, Akash Manisha, Meena en Sharmila komen er aan: zij willen straks ook verder studeren na de middelbare school, want alleen dan hebben zij kans op een zelfstandig leven.

DEZE KINDEREN VERDIENEN EEN TOEKOMST!

In Nepal moeten de meeste kinderen wanneer ze 18 worden en/of slagen voor hun eindexamen het kindertehuis waarin ze zijn opgegroeid verlaten. Dan staan ze er ineens helemaal alleen voor. Dat is een keiharde overgang, want Nepal heeft geen enkele vorm van sociale of financiële ondersteuning. Je moet echt voor jezelf zorgen. Zonder steun van familie heb je het dan heel erg moeilijk. Studiebeurzen zijn moeilijk te krijgen en alleen beschikbaar voor de allerslimsten. Daarbij is ook nog vaak sprake van discriminatie van meisjes.

4 Smiling Faces wil niet alleen de kinderen in onze tehuizen helpen, maar het ook mogelijk maken dat ze een goede opleiding kunnen volgen en een zelfstandig leven kunnen opbouwen. Waar mogelijk betalen wij daarom de studie- en huurkosten, zodat de jongeren hun eigen leven kunnen opbouwen, hun eigen keuzes kunnen maken en op die manier de cirkel van armoede en wanhoop doorbreken.

Giften boven de 35 euro belonen wij met een exemplaar van ons boek ‘Opgroeien in tegenwind, kindkracht uit Nepal‘, dat wij hebben gemaakt met de kinderen die wij ondersteunen.