Doneer nu!
Word onze vriend

2019

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Uitgevoerd

Oktober 2021

Wat is het probleem?

Het is weer die tijd van het jaar: het belangrijkste Hindoe festival Dashain gaat beginnen. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor buitenschoolse opvang SHCOP is het onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen in het nieuw: kleren en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

2019/20 Crowdfunding

Nepalese children who are orphaned or disabled have no chance in life without help. We help them when they are all on their own with a scholarship and, if necessary, also with a safe place to live. This way they can build an independent future for themselves and make their own choices. By so doing, we break the circle of poverty.

Yes, I will support the work of the 4 Smiling Faces Foundation.
We will use your donation for our projects and activities as described under:
International payments can be made via the donation button.
Our bank account is in our official Dutch name: Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, which will appear on your bank statement.

Anil, Passang, Ushika, Pema, Ushtav, Abhi, Akash Manisha, Meena en Sharmila are coming: the want to go on learning after high school. Only than they have a chance on a promising future.

(We request and process these data to handle your donation correctly. See our privacy statement). Thank you very much for your support. Together we help children on their way to an independent future!

THESE CHILDREN DESERVE A FUTURE!

In Nepal children have to leave the children’s homes they grew up in when they turn 18 and/or pass their final exams. Then suddenly they are all on their own. That is a tough transition because Nepal has no form of social or financial support whatsoever to support these children. You really have to take care of yourself. Without the support of family, you; ‘ll have a very difficult time. Scholarships are hard to come by and are only available to the very smartest. In addition, there is often discrimination against girls.

4 Smiling Faces not only wants to help the children in our homes but also make it possible for them to get a good higher education and build an independent life. Where possible, we give them a scholarship and pay rental costs, so that the young people can build their own lives, make their own choices and break the circle of poverty and despair.

Archief -

2019/20 Crowdfunding-actie

Nepalese kinderen die wees of gehandicapt zijn hebben zonder hulp geen enkele kans. Wij helpen hen als zij er helemaal alleen voor staan met een studiebeurs en, als dat nodig is, tevens met een veilige woonplek. Zo kunnen zij bouwen aan een zelfstandige toekomst waarin zij hun eigen keuzes maken en doorbreken we de cirkel van armoede.

Doet je mee?
Geef je hen een kans op een zelfstandige toekomst?
Dat zou geweldig zijn!
Gebruik voor de donatiebutton.
Heel hartelijk dank voor je mooie gebaar!
Dat waarderen wij zeer en de kinderen ook.

Anil, Passang, Ushika, Pema, Ushtav, Abhi, Akash Manisha, Meena en Sharmila komen er aan: zij willen straks ook verder studeren na de middelbare school, want alleen dan hebben zij kans op een zelfstandig leven.

DEZE KINDEREN VERDIENEN EEN TOEKOMST!

In Nepal moeten de meeste kinderen wanneer ze 18 worden en/of slagen voor hun eindexamen het kindertehuis waarin ze zijn opgegroeid verlaten. Dan staan ze er ineens helemaal alleen voor. Dat is een keiharde overgang, want Nepal heeft geen enkele vorm van sociale of financiële ondersteuning. Je moet echt voor jezelf zorgen. Zonder steun van familie heb je het dan heel erg moeilijk. Studiebeurzen zijn moeilijk te krijgen en alleen beschikbaar voor de allerslimsten. Daarbij is ook nog vaak sprake van discriminatie van meisjes.

4 Smiling Faces wil niet alleen de kinderen in onze tehuizen helpen, maar het ook mogelijk maken dat ze een goede opleiding kunnen volgen en een zelfstandig leven kunnen opbouwen. Waar mogelijk betalen wij daarom de studie- en huurkosten, zodat de jongeren hun eigen leven kunnen opbouwen, hun eigen keuzes kunnen maken en op die manier de cirkel van armoede en wanhoop doorbreken.

Giften boven de 35 euro belonen wij met een exemplaar van ons boek ‘Opgroeien in tegenwind, kindkracht uit Nepal‘, dat wij hebben gemaakt met de kinderen die wij ondersteunen.

Archive -

Graduates 2019

Maya
Suddha

This year, two of our scholarship recipients graduated: Maya and Suddha. Maya has completed the extended school program Plus2 Business Management and now works as a secretary. Suddha has finished Plus2 Business Science and now works as a science teacher in a secondary school. They are working, earning their own income and making their own choices.
💪🏼
We are proud of you.

Archief -

Afgestudeerden 2019

Maya
Suddha

Dit jaar hebben twee van onze beursontvangers hun opleiding afgerond: Maya en Suddha. Maya heeft het verlengde schoolprogramma Plus2 Business Management afgerond en werkt nu als secretaresse. Suddha is klaar met Plus2 Business Science en werkt nu als science-docent op een middelbare school. Zij zijn aan het werk, verdienen hun eigen inkomen en maken hun eigen keuzes.
💪🏼
Wij zijn trots op jullie.

Archief -

2019 in beeld

Dankzij ons studiebeurzenprogramma is Kabita nu een volledig gediplomeerd verpleegkundige. Ze werkt moment als operatie assistente in een ziekenhuis in Kathmandu.
Dankzij ons studiebeurzenprogramma is Fudoma nu een volledig gediplomeerd verpleegkundige. Ze werkt moment op de Neonatalogische Intensive Care van een ziekenhuis in Kathmandu.

Archive -

2019 In the picture

Thanks to our scholarship program, Kabita is now a fully registered and licensed nurse. She is working as an operation room assistant in a hospital in Kathmandu.
Thanks to our scholarship program, Fudoma is now a fully registered and licensed nurse. She is working at the neonatal intensive care nurse in a hospital in Kathmandu.

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Wanneer?

September 2019

Wat is het probleem?

Het is weer die tijd van het jaar: het belangrijkste Hindoe festival Dashain gaat beginnen. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor buitenschoolse opvang SHCOP is het onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen in het nieuw: kleren en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

New clothes for Dashain

When?

September 2019

What is the problem?

It’s that time of year again: the main Hindu festival Dashain starts soon. Traditionally at Dashain children in Nepal get new clothes. For the after-school program SHCOP it is impossible to honour the expectations of the children. There is no money for things like that.

What is the solution?

4 Smiling Faces will honour this important tradition

What is the result?

All the kids have new clothes and shoes: for many of them, it is the first time that they ever get something new, and they are suitably impressed. 4 Smiling Faces does this not only because it is tradition, but especially because they really need them. It goes without saying that growing children need new clothes regularly, and by doing that we also honour an important tradition: Great!

Archief -

Verven

Wanneer?

Februari 2019

Wat is het probleem?

De twee ruimten en keuken van de buitenschoolse opvang SHCOP zijn toe aan een nieuw verfje. Op dit moment zijn wanden en plafonds buitengewoon kleurrijk geschilderd, maar ook vooral donker. En de ruimtes zijn sowieso al donker, door veel indirect daglicht. 

Wat is de oplossing?

De oplossing is een complete verfbeurt met wit als basis en primaire accent kleuren voor de vrolijkheid.

Wat is het resultaat?

Een fris en vrolijk uiterlijk met voor kinderen aantrekkelijke kleuren.

Archive -

Painting

When?

February 2019

What is the problem?

The two rooms and kitchen of the after-school program SHCOP are very ready for a new layer of paint. At the moment, the walls and ceiling are very colourful but also very dark. And the spaces are already dark because of indirect daylight.  

What is the solution?

The solution is a complete paint job with a white base and primary accent colours for much-needed fun and happiness.

What is the result?

A fresh and happy appearance with colours that children like.