Donate now!
Become our friend

2018

Archive -

Graduates 2018

Fudoma
Kabita

This year, two of our scholarship recipients graduated: Fudoma and Kabita. Both are now fully licensed nurses. They are working, earning their own income and making their own choices.
💪🏼
We are proud of you.

Archive -

2018 In the picture

Archief -

Afgestudeerden 2018

Fudoma
Kabita

Dit jaar hebben twee van onze beursontvangers hun opleiding afgerond: Fudoma en Kabita zijn geslaagd voor PCL verpleegkunde. Beiden zijn nu volledig gediplomeerde verpleegkundigen. Zij zijn aan het werk, verdienen hun eigen inkomen en maken hun eigen keuzes.
💪🏼
Wij zijn trots op jullie.

Archief -

2018 In beeld

Archive -

2018 Traveling

Bye bye
To the movies
Playing
Schoolbus
Hope Foundation / Lotus Family
Food for the Naanis
Birthdayparty
Tshering and Kaldin
Krishna temple
Exerciseroom
Hope Foundation / Lotus Family
Hanging out
Rocks
Brother and Sister day
Tihar (2)
Tihar (1)
Tashi’s college
Consulate
Orphanage part
Welcome party
With the girls
Traveling
https://vimeo.com/670708294
Before
Archief -

2018 Op reis

Tot ziens
Naar de film
Spelen
Schoolbus
Hope Foundation / Lotus Family
Ontbijt voor de Naanis
Verjaardagsfeestje
Tshering en Kaldin
Krishna tempel
Oefenruimte
Hope Foundation / Lotus Family
Hanging out
Rocks
Broer en Zus dag
Tihar (2)
Tihar (1)
Tashi’s college
Consulaat
Weeshuisfeest
Welkomsfeest
Met de meiden
@reis
Vooraf
Archief -

Rijstkoker

Wanneer?

November 2018

Wat is het probleem?

De buitenschoolse opvang SHCOP vangt dagelijks 26+ kansarme kinderen op en voorziet hen onder andere van een voedzame maaltijd. In Nepal is rijst een van de hoofdonderdelen van het menu en voor zoveel hongerige kinderen is het een hele opgave om genoeg rijst te koken.

Wat is de oplossing?

De oplossing is de aanschaf van een grote rijstkoker, waarmee in 1 keer alle benodigde rijst kan worden klaargemaakt.

Wat is het resultaat?

Alle benodigde rijst kan in een keer worden gekookt en is dus tegelijkertijd klaar voor iedereen. Ook scheelt de rijstkoker een hoop tijd en ruimte op het fornuis, die weer voor andere onderdelen van de maaltijd kan worden benut.

Archive -

Ricecooker

When?

November 2018

What is the problem?

The after-school program SHCOP takes care of 26+ underprivileged children every day and provides them with, amongst other things, a nutritious meal. In Nepal, rice is one of the main parts of the menu and for so many hungry children it is quite a challenge to cook enough rice.

What is the solution?

The solution is to purchase a large rice cooker, with which all the necessary rice can be prepared in one go.

What is the result?

All the necessary rice can be cooked at once and is therefore ready for everyone at the same time. The rice cooker also saves a lot of time and space on the stove, which can be used for other parts of the meal.

Archief -

Planken & opbergkisten

Wanneer?

November 2018

Wat is het probleem?

Een huis waar 14 kinderen en twee volwassenen leven heeft bijna per definitie te kort aan opbergruimte. Zo ook de Hope Foundation, vooral in de kinderkamers. Naast de stapelbedden wordt veel vloeroppervlakte ingenomen door kasten en blijven andere ruimten – zoals onder de bedden – juist onbenut.

Wat is de oplossing?

De oplossing is om planken aan de muren te bevestigen en opbergkisten onder de bedden te plaatsen. Op die manier kunnen de kasten uit de kamers.

Wat is het resultaat?

Meer vrij te gebruiken vloeroppervlak, meer opbergruimte, meer eenheid in inrichting en daardoor rust.

Archive -

Shelves & storage boxes

When?

November 2018

What is the problem?

A house that is home to 14 children and two adults by definition has to little storage space. The same goes for the Hope Foundation, especially in the children’s rooms. In addition to the bunk beds, most floorspace is e occupied by cupboards, and other spaces – such as under the beds – remain unused.

What is the solution?

The solution is to attach shelves to the walls and place storage boxes under the beds. That way the cupboards can be removed from the rooms.

What is the result?

More floorspace for all kinds of activities, more storage space, and a more uniform look which creates rest.

Archive -

Food for the Naanis

When?

November 17, 2018

In close cooperation with Food for the Naanis we provided the children of the NWCSS orphanage with a nice and nutritious breakfast.

Archief -

Food for the Naanis

Wanneer?

17 november 2018

In nauwe samenwerking met Food for the Naanis hebben we de kinderen van het NWCSS weeshuis een lekker en voedzaam ontbijt aangeboden.

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Wanneer?

Oktober 2018

Wat is het probleem?

Het is weer die tijd van het jaar: het belangrijkste Hindoe festival Dashain gaat beginnen. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor buitenschoolse opvang SHCOP is het onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Wat is de oplossing?

4 Smiling Faces maakt het mogelijk om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in ere te houden.

Wat is het resultaat?

Alle kinderen in het nieuw: kleren en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

New clothes for Dashain

When?

October 2018

What is the problem?

It’s that time of year again: the main Hindu festival Dashain starts soon. Traditionally at Dashain children in Nepal get new clothes. For the after-school program SHCOP it is impossible to honour the expectations of the children. There is no money for things like that.

What is the solution?

4 Smiling Faces will honour this important tradition

What is the result?

All the kids have new clothes and shoes: for many of them, it is the first time that they ever get something new and they are suitably impressed. 4 Smiling Faces does this not only because it is tradition, but especially because they really need them. It goes without saying that growing children need new clothes regularly, and by doing that we also honour an important tradition: Great!

Archive -

2018 Expedition