Donate now!
Become our friend

2017

Archive -

2017 In the picture

Archief -

2017 In beeld

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Het is weer die tijd van het jaar: het belangrijkste Hindoe festival Dashain gaat beginnen. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor buitenschoolse opvang SHCOP is het onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen. Er is geen geld voor extra’s.

Zie hier de taak voor 4 Smiling Faces. Alle kinderen worden geheel in het nieuw gestoken. Niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

New clothes for Dashain

It’s that time of year again: the main Hindu festival Dashain starts soon. Traditionally at Dashain children in Nepal get new clothes. For the after-school program SHCOP it is impossible to honour the expectations of the children. There is no money for things like that.

So, this is a task for 4SmilingFaces. All the children will get all new clothes. Not only because it is tradition, but especially because they really need them. It goes without saying that growing children need new clothes regularly, and by doing that we also honour an important tradition: Great!

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Het is weer die tijd van het jaar: het belangrijkste Hindoe festival Dashain gaat beginnen. Traditiegetrouw krijgen kinderen in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor het¬†NWCSS weeshuis is dat altijd een moeilijke traditie om in stand te houden, omdat er geen geld is voor dergelijke extra’s.

Zie hier de taak voor 4 Smiling Faces. Alle NWCSS kinderen worden geheel in het nieuw gestoken. Niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee een belangrijke traditie ere houden is dat mooi meegenomen.

Archive -

New clothes for Dashain

It’s that time of year again: the main Hindu festival Dashain starts soon. Traditionally at Dashain children in Nepal get new clothes. For NWCSS orphanage this has always been a difficult tradition to maintain because there is no money for things like that.

So, this is a task for 4 Smiling Faces. All the NWCSS children will get all new clothes. Not only because it is tradition, but especially because they really need them. It goes without saying that growing children need new clothes regularly and if by doing that we also honor an important tradition: Great!

Archive -

Drinking waterfilter

When?

June 2017

What is the problem?

Having good clean drinking water is not self-evident in Nepal. At the very least, delivery is irregular and the quality also leaves much to be desired. For example, the Giardia parasite exists in the Kathmandu drinking water, which makes many people ill. Since the earthquakes of 2015, they have been working hard on completing a modern drinking water system, but completion will take 4 to 5 years.

Like foreigners, many Nepalese therefore have to resort to drinking bottled water. That is a huge expense, which they can’t really afford. In addition, it has a detrimental effect on the environment: the many bottles mean a lot more waste and the many lorries that supply bottled drinking water contribute to the poor air quality.

At this moment, the Hope Foundation uses those big blue bottles. That is costly and impractical. Costly: they prefer to spend the money on the children. Impractical because you have to deal with the heavy bottles.

What is the solution?

The solution is to install a high-quality water filter machine that filters the water straight from the tap before use.

What is the result?

The result is always clean and healthy drinking water, no heavy carrying, and saving costs.

Archief -

Drinkwaterfilter

Wanneer?

Juni 2017

Wat is het probleem?

Drinkwater is in Nepal geen vanzelfsprekendheid. De levering is op z’n zachtst gezegd onregelmatig en de kwaliteit laat ook te wensen over. Zo zit er in het drinkwater van Kathmandu onder andere de Giardia parasiet, die veel mensen ziek maakt. Sinds de aardbevingen van 2015 wordt er hard gewerkt aan een modern drinkwaterleidingsysteem, maar voltooiing daarvan laat nog zeker 4 tot 5 jaar op zich wachten.

Net als buitenlanders zijn ook veel Nepalezen daarom veroordeeld tot het drinken van gebotteld water. Dat is voor hen een enorme kostenpost, die ze zich niet/of nauwelijks kunnen veroorloven. Bovendien heeft het nadelige gevolgen voor het milieu: de vele flessen betekenen veel meer afval en de vele vrachtwagens die gebotteld drinkwater leveren, dragen bij de toch al aan slechte luchtkwaliteit.

Op dit moment maakt de Hope Foundation voor drinkwater gebruik van die grote blauwe flessen. Dat is kostbaar en onpraktisch. Kostbaar: ze willen het geld liever aan de kinderen besteden. Onpraktisch omdat ze flink moeten sjouwen met de zware flessen.

Wat is de oplossing?

De oplossing is om een hoogwaardige waterfiltermachine te installeren, die water uit de kraan filtert voor gebruik.

Wat is het resultaat?

Altijd schoon en goed drinkwater, geen gesjouw meer en besparing van kosten.

Archief -

IJskast

Wanneer?

Juni 2017

Wat is het probleem?

Het SHCOP heeft niet de beschikking over een eigen ijskast. De buitenschoolse opvang voor 26 kinderen maakt gebruik van de privé ijskast van de familie die in de bovengelegen woning woont. Dat is niet handig en praktisch en bovendien is de ijskast niet groot genoeg. Vooral niet in de zomer, wanneer het in Nepal flink warm (25 graden Celsius of meer) kan worden. Dit jaar is dat helemaal een probleem, omdat het extra vroeg in het jaar extra warm is.

Wat is de oplossing?

De oplossing is om een eigen, grote ijskast aan te schaffen voor de buitenschoolse opvang, die wordt geplaatst op de begane grond en volledig beschikbaar is voor alleen het programma.

Wat is het resultaat?

De buitenschoolse opvang heeft z’n eigen, grote ijskast en hoeft niet langer gebruik te maken van de ijskast van de familie op de eerste verdieping. Goed nieuws voor beide partijen. En de kinderen hebben vanaf nu altijd de beschikking over koude dranken en dat is geen overbodige luxe in een land waar het de helft van de tijd boven de 25 graden is. Iedereen blij.

Archive -

Refridgerator

When?

June 2017

What is the problem?

The SHCOP doesn’t have its own refrigerator. The after-school program for 26 children uses the private refrigerator of the family that is living on the upper floors of the house. However, besides this being very inconvenient, it is also not big enough. Especially not in summer, when in Nepal it can get very hot (25 Celsius or more). This is especially a concern this year because it is extra hot early in the year.

What is the solution?

The solution is to purchase their own large refrigerator that is exclusive to the after-school program. It will be placed on the ground floor.

What is the result?

The after-school program has its own large refrigerator and no longer needs to use the family one on the first floor. Good news for both parties. And the children now can have cold drinks at all times, and that’s no unnecessary luxury in a country where it’s 25 degrees Celsius half the year. Everybody happy.

Archive -

Playground renovation

When?

End of March 2017

What’s the problem?

One of the first things that 4SmilingFaces did in the DRC in 2008 was the paving of the playground, so everyone could get around more easely. Till then, there was a very uneven brick floor, which was very uncomfortable and unsafe for children with various walking difficulties. Nine years later the paving is full of cracks and potholes, mainly caused by the earthquakes of 2015.

Along the long side of the play area, there is a planter which actually only takes up space. Nothing really grows in there.

What is the solution?

The solution is the complete renovation of the paving and removal of the empty, space-eating planter.

What is the result?

The result is a smooth concrete floor without obstacles, that is usable and safe for all kids, no matter what their handicap is. Along the whole length, the playground will also be 50 centimeters wider because of te removal of the planter. And with 55 kids you can never have enough room to play.

Archief -

Renovatie speelplaats

Wanneer?

Eind maart 2017

Wat is het probleem?

Een van de eerste dingen die 4 SmilingFaces in 2008 heeft opgepakt in de DRC is het plaveien van de speelplaats, zodat iedereen goed uit de voeten kan. Voor die tijd lag er een heel onregelmatige klinkervloer, die het leven van de kinderen met diverse loopproblemen erg ongemakkelijk maakte. Het plaveisel zit na 9 jaar vol met barsten en gaten, vooral veroorzaakt door de aardbevingen van 2015.

Langs de lange zijde van de speelplaats is er een plantenbak die eigenlijk alleen maar ruimte in neemt. Er groeit niets.

Wat is de oplossing?

De oplossing is een fikse opknapbeurt voor het plaveisel en verwijdering van de lege, slechts ruimte innemende plantenbak.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een egale betonnen vloer zonder obstakels, die bruikbaar is voor alle kinderen, ongeacht hun beperking. De speelplek wordt over de hele lengte bovendien 50 centimeter breder door verwijdering van de plantenbak. En met 55 kinderen is dat natuurlijk pure winst.

Archief -

Nieuwe schooluniformen

Dankzij een mooi gebaar van Stichting ’t Weeshuys te Breda konden we de kinderen van het NWCSS weeshuis verrassen met nieuwe kleren. Dat kwam precies op tijd, want het nieuwe schooljaar start en dus zijn er nieuwe schooluniformen nodig. De kinderen gaan nu in fonkelnieuwe kleren naar school. En er was ook nog ruimte voor iets extra’s…Fantastisch!

Archive -

New schooluniforms

Thanks to a great gesture of the ’t Weeshuys Foundation from Breda we were able to surprise the kids from the NWCSS orphanage with new clothes. That came just at the right time because the new school year starts shortly and thus new uniforms are needed. The kids will now go to school in new uniforms. And they got something else also…Fantastic!

Archief -

Batterij laptop

In 2015 kreeg 4 Smiling Faces een oude maar nog goed functionerende Apple laptop van een vriend van een vriend die uit KTM vertrok. Ze wilde dat de laptop mensen die¬†‘m goed konden gebruiken zou helpen, omdat hij nog zo goed was en gelukkig mochten wij ‘m komen halen.

We hebben de laptop geaccepteerd om hem door te geven aan een aantal student in ons studiebeurzenprogramma¬†in de overtuiging dat het hen zou helpen bij hun studie. Ze gebruiken¬†‘m intensief. Zo zeer zelfs, dat de batterij van de laptop nu helemaal dood is van ouderdom.

De oplossing is dat een compleet nieuwe¬†batterij¬†wordt ge√Įnstalleerd. Daar betalen wij graag voor.