Donate now!
Become our friend

2013

Archive -

2013 In word & image

Archief -

2013 In woord & beeld

Archive -

2013 Traveling

Archief -

2013 Op reis

Archive -

Cups

In the absence of sufficient cups, the children drink from all kinds of bowls, which are not meant to drink from. This means a lot of mess, dirty snouts, and clothes. Not convenient and practical in a home where the laundry is done by hand.

Archief -

Bekers

Bij gebrek aan voldoende bekers drinken de kinderen uit allerlei schoteltjes en bakjes, die niet bedoeld zijn om uit te drinken. Dat betekent veel geknoeid, vieze snuitjes en kleren. Niet handig en praktisch in een tehuis waar de was met de hand wordt gedaan.

Archive -

Checkup & medicine

The friendly Dutch GP Alice visited the NWCSS orphanage to give the children a much-needed medical checkup. She prescribed most children extra vitamins, and here and there are some throat tablets and eye drops.

Medically speaking, things are going reasonably well for the children. A single case of bronchitis, throat pain, and infected eyes notwithstanding. Nothing a little antibiotic or other kind of medicine can’t fix. 4 Smiling Faces provides the proper medicine.

There is however another problem that needs clearing: a contagious skin disease. The only thing you can do to get rid of it is to wash and dry all the clothes and bedding in one day and put them in black plastic bags in the – preferably – burning sun for 72 hours. All the kids need to take a big shower and a total body wash and rub with a special crème.  We will do this after the Dashain festival.

Archief -

Checkup & medicijnen

De bevriende Nederlandse huisarts Alice is op bezoek geweest in het NWCSS weeshuis om de kinderen een broodnodige medische checkup te geven. Zij heeft de meeste kinderen extra vitamines voorgeschreven en hier en daar keeltabletten en oogdruppels.

Medisch gezien gaat het redelijk goed met de kinderen, op een enkel gevalletje van bronchitis, keelpijn en ontstoken ogen na. Niets wat een antibiotica of ander kuurtje niet kan verhelpen. 4 Smiling Faces zal de medicijnen kopen en verdelen.

Er is wel een ander probleem dat om oplossing vraagt: een besmettelijke huidaandoening. Het enige wat je daar tegen doet is op een dag alle kleren – tot de laatste sok toe – en beddengoed wassen en drogen; vervolgens in afgesloten zwarte plastic zakken stoppen en 72 uur buiten zetten, liefst in de brandende zon. De kinderen moeten allemaal grondig douchen en van top tot teen met een speciale crème worden ingesmeerd. Dat doen we aansluitend aan het Dashian festival.

Archive -

Slippers

New slippers don’t sound very important, but in a country where it’s warm most days and where you take off and put your shoes back on hundreds of times per day (because you don’t wear your outside shoes inside) they are very important. And children’s feet do grow, so new slippers are necessary on a regular basis.

Skin and foot care over here is very important. People (and especially children) spend a lot of time outside, the roads are mostly unpaved, rough, and full of obstacles, holes, and stones. So it’s very easy to damage your skin and feet. Therefore, they really hammer on the fact you should not walk barefeet, either inside or outside. A pair of good slippers is a small thing to do in support of the battle for healthy feet.

Archief -

Slippers

Nieuwe slippers klinkt niet als een belangrijk iets, maar in een land waar het meestal warm is en je honderden keren per dag je schoenen aan en uit doet (omdat men binnen geen schoenen draagt die buiten zijn gebruikt) zijn ze heel belangrijk. En kindervoeten groeien nauw eenmaal en dus zijn er geregeld nieuwe slippers nodig.

Zorg voor voeten en huid zijn hier sowieso erg belangrijk. Mensen (en vooral kinderen) zijn hier veel buiten, de wegen zijn vaak ongeplaveid and vol met obstakels, kuilen en puin. Heel gemakkelijk dus om voeten en huid te beschadigen. Daarom wordt zeer gehamerd om niet op blote voeten te lopen, ook binnen niet. Een paar goede slippers zijn een kleinigheid om te helpen in de strijd voor gezonde voeten.

Archive -

Drinking waterfilter

Clean drinking water is important for healthy living and therefore a basic right for everyone. In Kathmandu Nepal that’s a challenge since there are bacteria in the drinking water that makes all who drink it ill. At first, it will cause only minor health complaints, but in the long run, it can do more damage.

The NWCSS orphanage has a water filter machine to make the water drinkable. This machine was broken down and is in need of a new filter. That is why the children got ill.

4 Smiling Faces made it possible to repair the machine and renew the filter itself. We also agreed on a service contract, so also on the longer term the water will be clean and the children healthy.

Archief -

Drinkwaterfilter

Schoon drinkwater is een belangrijk vereiste voor een gezond leven en daarmee een basisrecht voor iedereen. In Kathmandu Nepal is dat een uitdaging, omdat er een ziekmakende bacterie in het drinkwater zit. Aanvankelijk levert die milde klachten op, maar op den duur kan die grotere schade aanrichten.

Het NWCSS weeshuis heeft daarom een water filter machine. Deze was echter kapot en bovendien toe aan een nieuw filter. Daarom werden de kinderen ziek.

4 Smliling Faces heeft de reparatie van het apparaat mogelijk gemaakt, evenals de vernieuwing van het filter. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over een onderhoudscontract, zodat het water ook op langere termijn schoon blijft en de kinderen gezond.

Archive -

New clothes

On the occasion of the main Hindu Festival of Dashain children in Nepal will traditionally get new clothes. The NWCSS orphanage can’t honour that tradition this year, because there is no money for that.

4 Smiling Faces will change that. Not only because of tradition, but mostly because they really need new clothes. It’s been one and a half years since they last got new clothes, and that is a long time for growing children. The clothes they wear today are really old and worn and easily cleaned any more.

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Ter gelegenheid van belangrijke Hindoe festival Dashain krijgen kinderen in Nepal traditiegetrouw nieuwe kleren. Het NWCSS weeshuis kan die traditie dit jaar niet volgen omdat daarvoor geen geld is.

Daar brengt 4 Smiling Faces verandering in. Niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het is namelijk anderhalf jaar geleden dat ze voor het laatst nieuwe kleren hebben gekregen en dat is lang voor opgroeiende kinderen. De kleren die ze dragen zijn echt afgedragen en verwassen en nauwelijks meer schoon te krijgen.

Archief -

Uitje

Bijna de helft van de kinderen in DRC Nepal kan of mag niet naar huis of familie om het Dashain festival te vieren. Dat is het belangrijkste religieuze festival in Nepal en traditiegetrouw de tijd om de familie banden aan te trekken en vriendschappen te bevestigen. De achterblijvers zijn dan ook bedroefd, te meer daar vakantie voor hen vooral wachten en vervelen betekent.

Daar brengt 4 Smiling Faces dit jaar verandering in door hen mee te nemen op een uitje naar een belangrijke plek in Nepal: het Kailashnath Mahadev Statue, het grootste beeld van Hindoe god Lord Shiva ter wereld.

Voor de kinderen is dit niet alleen een geheel nieuwe herinnering, maar ook een hoogtepunt in de vakantie dat hun verveling doorbreekt. Zo hebben zij straks ook wat te vertellen als de andere kinderen terugkeren van familiebezoeken na het festival. Dat gun je ze toch.