Donate now!
Buy our book

2013

Archive -

2013 In word & image

Archief -

2013 In woord & beeld

Archive -

2013 Traveling

Archief -

2013 Op reis

Archive -

Cups

In the absence of sufficient cups the children drink from all kinds of bowls, which are not meant to drink from. This means a lot of mess, dirty snouts, and clothes. Not convenient and practical in a home where the laundry is done by hand.

Archief -

Bekers

Bij gebrek aan voldoende bekers drinken de kinderen uit allerlei schoteltjes en bakjes, die niet bedoelt zijn om uit te drinken. Dat betekend veel geknoeid, vieze snuitjes en kleren. Niet handig en praktisch in een tehuis waar de was met de hand wordt gedaan.

Archive -

Checkup & medicine

The friendly Dutch GP Alice has visited in the NWCSS orphanage to give the children a much needed medical checkup. She prescribed most children extra vitamins and here and there some throat tablets and eyedrops.

Medically speaking things are going reasonably well for the children. A single case of bronchitis, throat pain and infected eyes not withstanding. Nothing a little antibiotics or other kind of medicine can’t fix. 4SmilingFaces provides the proper medicine.

There is however an another problem thats needs clearing: a contagious skin disease. The only thing you can do to get rit of it is to wash and dry all the clothes en bedding in one day and put it in black plastic bags in the – preferably – burning sun for 72 hours. All the kids need to take a big shower and a total body wash and rub with a special crème  We will do this after the Dashain festival.

Archief -

Checkup & medicijnen

De bevriende Nederlandse huisarts Alice is op bezoek geweest in het NWCSS weeshuis om de kinderen een broodnodige medische checkup te geven. Zij heeft de meeste kinderen extra vitamines voorgeschreven en hier en daar keeltabletten en oogdruppels.

Medisch gezien gaat het redelijk goed met de kinderen, op een enkel gevalletje van bronchitis, keelpijn en ontstoken ogen na. Niets wat een antibiotica of ander kuurtje niet kan verhelpen. 4SmilingFaces zal de medicijnen kopen en verdelen.

Er is wel een ander probleem dat om oplossing vraagt: een besmettelijke huidaandoening. Het enige wat je daar tegen doet is op een dag alle kleren – tot de laatste sok toe – en beddengoed wassen en drogen; vervolgens in afgesloten zwarte plastic zakken stoppen en 72 uur buiten zetten, liefst in de brandende zon. De kinderen moeten allemaal grondig douchen en van top tot teen met een speciale crème worden ingesmeerd. Dat doen we aansluitend aan het Dashian festival.

Archief -

Slippers

Nieuwe slippers klinkt niet als een belangrijk iets, maar in een land waar het meestal warm is en je honderden keren per dag je schoenen aan en uit doet (omdat men binnen geen schoenen draagt die buiten zijn gebruikt) zijn ze heel belangrijk. En kindervoeten groeien nauw eenmaal en dus zijn er geregeld nieuwe slippers nodig.

Zorg voor voeten en huid zijn hier sowieso erg belangrijk. Mensen (en vooral kinderen) zijn hier veel buiten, de wegen zijn vaak ongeplaveid and vol met obstakels, kuilen en puin. Heel gemakkelijk dus om voeten en huid te beschadigen. Daarom wordt zeer gehamerd om niet op blote voeten te lopen, ook binnen niet. Een paar goede slippers zijn een kleinigheid om te helpen in de strijd voor gezonde voeten.

Archive -

Slippers

New slippers don’t sound very important, but in a country where its warm most days and where you take off and put your shoes back on hundreds of time per day (because you don’t were your outside shoes inside) they are very important. And children’s feet do grow, so new slippers are necessary on a regular bases.

Skin and foot care over here are very important. People (and especially children) spend a lot of time out site, the roads are mostly unpaved, rough and full of obstacles, holes and stones. So its very easy to damage your skin and feet. Therefore they really hammer on the fact you should not walk bare feet, either in or outside. A pair of good slippers are a small thing to do in support of the battle for healthy feet.

Archief -

Nieuwbouw

De DRC Nepal heeft al jaren een lange wachtlijst van kinderen met een beperking die extra zorg nodig hebben. Op de huidige locatie in Gorkana, Kathmandu is geen ruimte voor uitbreiding. Daarom is jaren geleden het plan opgevat om elders een nieuw gebouw neer te zetten, waarin plaats is voor een school en slaapzalen, zodat kinderen er ook intern kunnen worden opgenomen.

Na jaren is het gelukt om een stuk land te krijgen in het groene gebied net buiten Kathmandu. Op zo’n 20 minuten rijden van de DRC zelf.

De plannen omvatten een volledig aangepast gebouw, dat toegankelijk is voor kinderen met allerlei soorten beperkingen.  Op dit moment wordt gewerkt aan het uitwerken van de plannen en het inzamelen van geld om de bouw daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het is niet te zeggen wanneer de realisatie daadwerkelijk kan beginnen.

De locatie: het ongebruikte deel van de speelplaats.

Archief -

Drinkwaterfilter

Schoon drinkwater is een belangrijk vereiste voor een gezond leven en daarmee een basisrecht voor iedereen. In Kathmandu Nepal is dat een uitdaging, omdat er een ziekmakende bacterie in het drinkwater zit. Aanvankelijk levert die milde klachten op, maar op den duur kan die grotere schade aanrichten.

Het NWCSS weeshuis heeft daarom een water filter machine. Deze was echter kapot en bovendien toe aan een nieuw filter. Daarom werden de kinderen ziek.

4SmlilingFaces heeft de reparatie van het apparaat mogelijk gemaakt, evenals de vernieuwing van het filter. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over een onderhoudscontract, zodat het water ook op langere termijn schoon blijft en de kinderen gezond.

Archive -

Drinking waterfilter

Clean drinking water is important for healthy living and therefore a basic right for everyone. In Kathmandu Nepal that’s a challenge since there a bacteria in the drinking water that makes all who drink it ill. At first it will cause only minor health complaints, but in the long run it can do more damage.

The NWCSS orphanage has a water filter machine to make the water drinkable. This machine was broken down and is in need of a new filter. That is why the children got ill.

4SmilingFaces made it possible to repair the machine and renewed the filter it self. We also agreed on a service contract, so also on the longer term the water will be clean and the children healthy.

Archief -

Nieuwe kleren voor Dashain

Ter gelegenheid van belangrijke Hindoe festival Dashain krijgen kinderen in Nepal traditiegetrouw nieuwe kleren. Het NWCSS weeshuis kan die traditie dit jaar niet volgen omdat daarvoor geen geld is.

Daar brengt 4SmilingFaces verandering in. Niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het is namelijk anderhalf jaar geleden dat ze voor het laatst nieuwe kleren hebben gekregen en dat is lang voor opgroeiende kinderen. De kleren die ze dragen zijn echt afgedragen en verwassen en nauwelijks meer schoon te krijgen.

Archive -

New clothes

On the occasion of the main Hindu Festival of Dashain children in Nepal will traditionally get new clothes. The NWCSS orphanage can’t honour that tradition this year, because there is no money for that.

4SmilingFaces will change that. Not only because of tradition, but mostly because they really need new clothes. It’s been one and a half years since they last got new clothes and that is a long time for growing children. The clothes they wear today are really old and worn and easily cleaned anymore.