Donate now!
Become our friend

2012

Archive -

2012 In word & image

Archief -

2012 In woord & beeld

Archive -

2012 Bo’ai Daycare

Bo’ai Daycare for Bo’ai Daycare for children with a mental disability is located in Xi’an, Shaanxi, China. (Contact with Bo’ai is very difficult because nobody there is able to communicate in English. That is why our activities here are very limited.)

These are the projects we did in Bo’ai daycare

Bo’ai Day care for children with intellectual disabilities has been created to provide these children with appropriate forms of education. The daycare helps 31 children aged 6 to 15 years. The children are cared for five days a week and spend the rest of the time at home with their parents.

The centre is located in Xi’an, Shaanxi province in China.

Bo’ai doesn’t have a website
Bo’ai means ‘Love for all’
The centre was founded on September 1, 2001.

The vision behind Bo’ai Daycare is that all children are entitled to a good and appropriate education. With appropriate education, the children learn to be the best they can be. The sisters that work with the children help with their behaviour, dealing with feelings and all kinds of life skills. That way, they want to improve the quality of their life. The 10 sisters working at Bo’ai are specially trained for that task.

They spend a considerable part of their lives caring for these forgotten children.

The children at Bo’ai are there 5 days a week. Mornings start with exercise. By moving and performing certain tasks, the children work on their physical condition while their brains are stimulated.

Then the children go into three different classes. During the lessons the focus is on basic issues such as name, age, date, composition of the family, etc. After that, there is time for songs and dancing.

Around noon is time for lunch, which is followed by an afternoon nap. At 3 o’clock is time for more exercise, followed by more classes. At the end of the afternoon, their parents pick up the children.

Communication with Bo’ai is difficult because no one in or around the centre is able to communicate in English.

Archief -

2012 Bo’ai dagopvang

Bo’ai Dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is gevestigd in Xi’an, Shaanxi, China. Contact met Bo’ai is niet of nauwelijks mogelijk vanwege het ontbreken van een Engelstalige contactpersoon.

Dit zijn de gedane projecten.

Bo’ai Dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is opgericht om deze kinderen speciaal onderwijs te bieden. Bo’ai biedt hulp aan 31 kinderen in de leeftijd 6 t/m 15 jaar. De kinderen worden er vijf dagen per week opgevangen. De rest van de tijd verblijven de kinderen thuis bij hun ouders.

Bo’ai Dagopvang is gevestigd in Xi’an, in de Shaanxi provincie van China. Bo’ai heeft geen website

Xi’an Bo’ai, ‘Liefde voor allen’.
Xi’an Bo’ai centrum werd 1 september 2001 opgericht.

De visie achter Bo’ai Dagopvang is dat alle kinderen recht hebben op goed en passend onderwijs. Met passend onderwijs kunnen kinderen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf halen. De zusters helpen de kinderen bij hun handelen, het omgaan met gevoelens en andere vaardigheden. Zo willen ze de kwaliteit van hun leven verbeteren. De 10 zusters die de Bo’ai kinderen helpen zijn speciaal voor die taak geschoold.

Ze stellen een aanzienlijk deel van hun leven in het teken van deze ‘vergeten’ kinderen.

De kinderen worden 5 dagen per week opgevangen. ’s Ochtends begint met ‘ochtendgymnastiek’. Door het in beweging zijn en het uitvoeren van bepaalde opdrachten wordt er gewerkt aan de conditie van de kinderen en het stimuleren van hun hersenactiviteit.

Daarna gaan de kinderen uiteen in drie verschillende klassen. Tijdens de lessen is er aandacht voor basis zaken zoals naam, leeftijd, datum, samenstelling van de familie etc. Verder worden er veel liedjes gezongen met bijbehorende dansjes.

Tussen de middag is er lunch met daarna een middag slaapje. Rond 3 uur zijn er opnieuw bewegingsoefeningen, gevolgd door lessen. Aan het einde van de middag worden de kinderen opgehaald door hun ouders.

Contact met Bo’ai is moeilijk om dat er niemand in de buurt is die in het Engels kan communiceren.

Archief -

Hek & plaveisel

Een vriendin is onlangs op bezoek geweest in Nepal, waar zij al enkele jaren diverse projecten ondersteunt. Deze keer is zij ook op bezoek geweest in de DRC Nepal.

Tijdens dat bezoek heeft zij het mogelijk gemaakt dat het plaveisel in het piepkleine tuintje van de DRC is geëgaliseerd, zodat ook kinderen in een rolstoel er gebruik van kunnen maken om bij het tempeltje te komen.

Daarnaast heeft zij ook het hek van de DRC laten vernieuwen en opfleuren. Nu weten bezoekers dat ze een mooie, vrolijke en blije wereld betreden.

Dank je wel Alice!!!!

Archive -

Gate & paving

A friend has recently visited Nepal, where she supports several children’s homes and projects. This time she also visited the DRC Nepal.

During her visit, she made it possible that the paving in the small DRC garden was equalized so children in a wheelchair could also use it and visit the little temple that’s there.

She also made it possible for the front gate of the DRC to be renewed and made much nicer.  Now visitors know that they have entered a beautiful, fun, and happy world.

Thank you, Alice!!!

Archief -

Badkamer

Tot nu toe heeft de DRC Nepal gedaan zonder een volledig aangepast invalidentoilet en badkamer. Terwijl het een tehuis is voor kinderen met diverse lichamelijke handicaps. Een aangepast toilet/badkamer is dus zeker geen overbodige luxe.

In het verleden leek het onmogelijk om een volledig aangepast invalidentoilet aan te leggen, omdat daarvoor geen ruimte was. Maar nader onderzoek heeft geleerd, dat die ruimte er wel is en dat we dus niet alleen een invalidentoilet kunnen aanleggen, maar de hele badkamer onder handen kunnen nemen.

Zo wordt de badkamer een stuk groter (zodat er meer bewegingsruimte is), geheel voorzien van anti slip tegels, komen overal handgrepen en nog andere voorzieningen die het gebruik door kinderen met een handicap makkelijker en vooral veiliger maken.

Archive -

Bathroom

Until now the DRC Nepal has done without a disabled toilet and ditto bathroom. While the home is a home for children with various physical disabilities. A disabled toilet/bathroom is certainly not a luxury.

In the past, it seemed impossible to build a fully adapted disabled toilet in the DRC, since there was no room. However further investigation has shown that there is space not only for a disabled toilet but for the entire bathroom to be renovated.

Thus, the bathroom will be a lot bigger (so there is more room to move), fully equipped with anti-slip tiles, there will be handles everywhere and other facilities that will make the use by children with disabilities easier and above all safer.

Archive -

2012 Washing machine

Since we had no English-speaking contact person at Bo’ai, we had no contact with the centre for a long time. To our great sorrow. But recently, friends of friends were in Xi’an in China and the visited Bo’ai on our behave. So finally there is contact and we once again can do something for them.

The friends of friends have visited the center extensively and let us know what is needed. In the short run, they need a new washing machine. For exercising the muscles of the children they also need  beads and a type ‘lego’. They are still looking at the options of also buying a new outdoor climbing frame.

Archief -

2012 Wasmachine

Omdat er geen Engels sprekende contactpersoon is, hebben we lange tijd noodgedwongen geen contact gehad met Bo’ai Dagopvang. Tot ons groot verdriet.Maar onlangs zijn vrienden van vrienden in Xi’an in China geweest en hebben een bezoek gebracht aan Bo’ai. Eindelijk is er dus contact en kunnen we weer wat voor hen betekenen.

De vrienden van vrienden hebben het centrum uitgebreid bezocht en doorgegeven wat er nodig is. Op korte termijn is dat een nieuwe wasmachine. Voor het trainen van de spieren van de kinderen zijn bovendien kralen en een soort ‘lego’ nodig. Ze bekijken nog de mogelijkheden om ook een klimrek voor buiten aan te schaffen.

Archief -

Matrassen & horren

Zowel in het NWCSS weeshuis en de DRC zijn een aantal matrassen na jaren van intensief gebruik vervangen. Voor de DRC Nepal zijn andere (lees betere kwaliteit) matrassen nodig, omdat ze worden gebruikt door kinderen met een lichamelijke beperking, die niet per definitie zindelijk zijn.

De slaapkamers in beide tehuizen worden voorzien van nieuwe, stevige stalen horren. Niet alleen om de muskieten buiten de deur te houden, maar ook kleine wilde dieren te weren die in de nabij gelegen landelijke omgeving leven en geregeld ongevraagd op bezoek komen. Daarbij gaat het ondermeer om mountain lions, die enorme verwondingen bij kinderen kunnen veroorzaken.

Archive -

Matrasses & mosquito screens

In both the DRC Nepal and the NWCSS orphanage, a number of mattresses are replaced after years of intensive use. For the DRC Nepal there is a need for other (read better quality) mattresses than in the NWCSS orphanage since the children using them have physical disabilities, and can have problems controlling their bladder.

The bedrooms in both homes are equipped with new, solid steel mosquito safety screens. Not only to keep mosquitoes at bay but also small wild animals that ward in the nearby countryside and regularly come to unsolicited visits. These include mountain lions, which can cause massive injuries in children.

Archief -

Horren & matrassen

Zowel in de DRC als het NWCSS weeshuis zijn een aantal matrassen na jaren van intensief gebruik vervangen. Voor de DRC Nepal zijn andere (lees betere kwaliteit) matrassen nodig, omdat ze worden gebruikt door kinderen met een lichamelijke handicap, die niet per definitie zindelijk zijn.

De slaapkamers in beide tehuizen worden voorzien van nieuwe, stevige stalen horren. Niet alleen om de muskieten buiten de deur te houden, maar ook kleine wilde dieren te weren die in de nabij gelegen landelijke omgeving leven en geregeld ongevraagd op bezoek komen. Daarbij gaat het ondermeer om mountain lions, die enorme verwondingen bij kinderen kunnen veroorzaken.

Archive -

Mosquito screens & matrasses

In both the DRC Nepal and the NWCSS orphanage a number of mattresses are replaced after years of intensive use. For the DRC Nepal, there is a need for other (read better quality) mattresses than in the NWCSS orphanage since the children using them have physical disabilities, and can have problems controlling their bladder.

The bedrooms in both homes are also equipped with new, solid steel mosquito safety screens. Not only to keep mosquitoes at bay but also small wild animals that ward in the nearby countryside and regularly come to unsolicited visits. These include mountain lions, which can cause massive injuries in children.

Archive -

Schoolbags

The school bags of the DRC Nepal children were so old, that their (note)books really suffered. That is why 4 Smiling Faces bought them new ones. Of course, we bought them backpacks, which makes way more sense for children who use crutches.