Donate now!
Become our friend

2011

Archive -

2011 In word & image

Archief -

2011 In woord & beeld

Archief -

2011 Op reis

Archive -

2011 Traveling

Archief -

Winterjassen

Voor de eerste keer doen we een gezamenlijk project in beide tehuizen in Nepal: De 25 kinderen van het NWCSS weeshuis en 55 van de DRC Nepal hebben snel een nieuwe winterjas nodig. De winter komt er namelijk aan en werpt z’n eerste schaduwen al vooruit. Het wordt duidelijk kouder.

We kopen ook 15 extra winterjassen. Deze gaan naar de kinderen in het DHC New Life tehuis voor kinderen met een lichamelijke beperking in Kathmandu. Dit tehuis is vorig jaar opgestart door de vorige manager van de DRC. Alle 15 kinderen die er wonen zijn met hem mee verhuisd vanuit de DRC.

In de tehuizen wordt veel buiten geleefd, ook in de winter. Het behoeft dus weinig uitleg dat een goede, warme winterjas voor de kinderen geen overbodige luxe is. Een goede kwaliteit winterjas kost in Nepal gemiddeld 10 Euro per stuk. Met hulp van vele (oud) vrijwilligers, familie en vrienden wordt deze wens vervuld.

Archive -

Winter coates

For the first time, we are doing a joint project in two homes we support in Nepal: The 25 children at the NWCSS orphanage and the 55 children @ DRC Nepal need a new, warm winter coat soon. Winter is coming and already it is getting colder.

We also buy 15 additional winter coats. These go to the children in the DHC New Life shelter for children with physical disabilities in Kathmandu. This home was started last year by the previous manager of the DRC. All 15 children who live with him moved from the DRC.

In both homes, much time is spent outside. It requires little explanation that a good, warm winter coat for the kids is no luxury but a necessity.  A good quality winter coat in Nepal costs on average 10 euro/13,80 US/8,75 Pound Sterling each. With the help of many (former) volunteers, family and friends, we hope to fulfil this wish as soon as possible.

Archief -

Winterjassen

Voor de eerste keer doen we een gezamenlijk project in beide tehuizen in Nepal: de 55 kinderen in de DRC Nepal en de 25 kinderen van het NWCSS weeshuis hebben snel een nieuwe winterjas nodig. De winter komt er namelijk aan en werp z’n eerste schaduwen al vooruit. Het wordt duidelijk kouder.

We kopen ook 15 extra winterjassen. Deze gaan naar de kinderen in het DHC New Life tehuis voor kinderen met een lichamelijke handicap in Kathmandu. Dit tehuis is vorig jaar opgestart door de vorige manager van de DRC. Alle 15 kinderen die er wonen zijn met hem mee verhuisd vanuit de DRC.

In de tehuizen wordt veel buiten geleefd, ook in de winter Het behoeft dus weinig uitleg dat een goede, warme winterjas voor de kinderen geen overbodige luxe is. Een goede kwaliteit winterjas kost in Nepal gemiddeld 10 euro per stuk. Met hulp van vele (oud) vrijwilligers, familie en vrienden wordt deze wens vervuld.

Archive -

Winter coates

For the first time, we are doing a joint project in the two homes we support in Nepal: The 25 children in the NWCSS orphanage and the 55 children in the DRC Nepal need a new, warm winter coat soon. Winter is coming and already it is getting colder.

We also buy 15 additional winter coats. These go to the children in the DHC New Life shelter for children with physical disabilities in Kathmandu. This home was started last year by the previous manager of the DRC. All 15 children who live with him moved from the DRC.

In both homes, much time is spent outside. It needs little explanation that a good, warm winter coat for the kids is no luxury but a necessity. A good quality winter coat in Nepal costs on average 10 euro/13,80 US/8,75 Pound Sterling each. With the help of many (former) volunteers, family, and friends, we hope to fulfill this wish as soon as possible.

Archief -

Speelplek

4 Smiling Faces heeft de aanleg van de speelplaats en beplanting van een kleine moestuin mogelijk gemaakt op het terrein van het NWCSS weeshuis. De buitenruimte was daarvoor een modderpoel (tijdens de moesson) en enorm stoffig (tijdens de droge tijd). Maar nu niet meer. Nu licht er gras om op te spelen, zijn er muurtjes om op te zitten en zijn er borders.

Beplanting van die borders en de aanleg van de kleine moestuin gebeuren in oktober als de droge tijd begint.

Dank zij andere voormalige vrijwilligers zijn er ook andere verbeteringen te melden: Zo zijn de balkons veiliger gemaakt, is er binnen vloerbedekking gelegd op de grof betonnen vloeren en de buitenruimte is omheind met een stenen muur.

Archive -

Playground

4 Smiling Faces made the construction possible of the playground and planted a small vegetable garden on the grounds of the NWCSS orphanage. Before, the outdoor area was muddy (during the monsoon) and very dusty (during the dry season). But not any more. Now there is grass to play on, walls to sit on, borders for planting.

Planting of the borders and the vegetable patch will be done in October when the dry season begins.

Thanks to other former volunteers there are other improvements too: For example, the balconies are now safe, carpet cover the rough concrete floors and the outside area is enclosed by a stone wall.

Archief -

Keuken

De renovatie van de DRC Nepal keuken is klaar! De kooklessen kunnen beginnen, ook voor de kinderen die dat door hun beperking voorheen niet konden. RESULTAAT!!

De aanpak van de keuken is belangrijk, omdat de DRC de kinderen graag allerlei vaardigheden leert. Want alleen zo kunnen zij opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame jonge mensen, die goed voor zichzelf en anderen kunnen zorgen.

Een van die vaardigheden die de kinderen leren is koken en alles wat daarbij komt kijken. De meeste DRC-kinderen zijn namelijk vanaf hun 18de verjaardag volledig op zichzelf aangewezen. Nepal heeft geen sociale voorzieningen. Zelf kunnen koken is dan een noodzakelijke vaardigheid.

De oude keuken in de DRC was niet geschikt voor mensen met diverse handicaps en al helemaal niet voor rolstoelgebruikers. Bovendien was de oude opzet niet veilig en kon het meubilair wel een opknapbeurt gebruiken. Die klus is nu geklaard.

De reacties van kinderen en staf zijn eensluidend dolblij.

Archive -

Kitchen

The renovation of the DRC kitchen is finished! The cooking classes have started for all children, including the ones who previously couldn’t participate because of their disability. RESULT!

The changes in the kitchen are important because the DRC wants to teach all the children living there many skills. Only then can they grow into independent and self-reliant young people who can look after themselves and other people.

One of those skills that children learn is cooking and everything that comes with it. Most of the DRC children have to take care of themselves from their 18th birthday onwards. Nepal has no welfare system as we know it. Being able to cook is a necessary life skill.

The old kitchen in the DRC was not suitable for people with various disabilities, and certainly not for wheelchair users. Also, the old kitchen wasn’t safe and the furniture needed work. That job is now done.

Children and staff are very happy with the new setup.