ONZE RESULTATEN

Het doel van Stichting 4 Smiling Faces is verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare kinderen in diverse kindertehuizen en/of projecten gericht op deze kinderen in ontwikkelingslanden. De vraag is natuurlijk of het werkt. Op de korte en lange termijn.  Het antwoord is volmondig ja, zeker weten! De kinderen zeggen ons dat regelmatig: ‘Ons leven is beter sinds jij ons helpt’.

Studiebeurzen

Voor de start van ons programma hadden de ontvangers van onze studiebeurzen geen goede vooruitzichten. Dankzij onze steun hebben zij zicht op een vrije en zelfstandige toekomst waarin zij hun eigen keuzes maken en hun eigen toekomst zelf vormgeven. Inmiddels zijn  twee meiden volledig gediplomeerd verpleegkundige, werkt er een als science-docent op een middelbare school, een ander als secretaresse, zoekt er een werk als accountant en zijn 3 verpleegkundigen in spe bezig met hun laatste examens.

DRC Nepal

Voor de installatie van het zonne-energie systeem waren geregeld diverse gevallen van longontsteking in de DRC. Dankzij zijn er geen nieuwe gevallen meer geweest.

Voor de installatie van de grondwaterput en pompinstallatie waren er geregeld dagen dat er geen of veel te weinig water was in de DRC voor zaken als drinken, koken, douchen en toiletten. Sindsdien is er altijd voldoende water beschikbaar.

Na een jarenlang verblijf in de DRC verliet de 18-jarige S. de vertrouwde omgeving. Ze nam haar in trek in een hostel voor jonge dames. Daar moet zij voor zichzelf zorgen en koken. In de DRC is altijd veel aandacht voor allerlei aspecten van zelfredzaamheid, zoals koken. Door de keukenrenovatie is het mogelijk geworden dat alle kinderen dat leren, ook zij die in een rolstoel zitten. De overschakeling was voor haar weliswaar even wennen, maar ze was goed voorbereid en het zelfstandige leven gaat haar goed af. Ze komt nog regelmatig op bezoek in de DRC.

De 20-jarige W. heeft naast een lichamelijke ook een verstandelijke beperking. Zij is bijna 18 en heeft een zeer zware lichamelijke beperking. Normaal gesproken verlaten kinderen met 18 jaar de DRC, omdat ze dan officieel volwassen zijn. Maar voor deze twee is dat niet mogelijk. Zij kunnen niet zonder zorg en in Nepal zijn geen andere opvangmogelijkheden. Blijft over een leven op straat wat voor een mens zonder beperkingen al meer dan zwaar is,  laat staan als je zulke uitdagingen hebt. Dankzij hun verlengde verblijf in de DRC blijft hen dit gruwelijke lot bespaard.

Diverse kinderen zijn na een langdurig verblijf in de DRC weer naar huis teruggekeerd omdat de situatie thuis is verbeterd.

Verreweg de meeste jonge mensen die de DRC inmiddels hebben verlaten omdat ze 18 zijn geworden, komen nog regelmatig op bezoek om te laten weten hoe het nu met ze gaat.

Voor de bouw van de oefen- annex studieruimte werden de kinderen behandeld door de fysiotherapeut in een te klein kamertje op de eerste etage. Om daar te komen moesten zij de gevaarlijke trap beklimmen of door anderen worden gedragen. Nu is dat niet meer nodig en kunnen ze gewoon op de begane grond blijven.

De kinderen krijgen beter onderwijs doordat zij betere scholen bezoeken en er iedere schooldag een leraar aanwezig is voor huiswerkbegeleiding.

De gladde betonnen bovenlaag van de speelplaats (die door de aardbevingen van 2015 zwaar was beschadigd) is gerestaureerd zodat de kinderen beter uit de voeten kunnen. Hij is bovendien verbreed, zodat ze meer ruimte hebben om te spelen.iedere schooldag een leraar aanwezig is voor huiswerkbegeleiding.

Voor de bouw van de oefen annex studieruimte moesten de kinderen zomer (erg warm) en winter (erg koud) buiten op de veranda studeren en ontspannen. Nu is dat niet meer nodig en kunnen ze hiervoor ook binnen terecht.

NWCSS Weeshuis

Voor de aanleg van de riolering en aansluiting op het hoofdriool loosde het NWCSS weeshuis op het vlak langs het pand lopende open riool. Dat leverde veel stankoverlast op en groot gevaar voor de gezondheid van de kinderen. Sinds de realisatie is de stankoverlast verdwenen en zijn er veel minder gevallen van uiteenlopende vormen van infecties en infectieziekten als gevolg  van de nabijheid van het open riool.

Tijdens het Dashain Festival krijgen kinderen in Nepal traditiegetrouw nieuwe kleren en schoenen. Voor veel kinderen (en ook die in het NWCSS weeshuis)  is het vaak een moeilijke tijd, omdat zij door gebrek aan geld niet mee kunnen gaan in die traditie. Een simpel gebaar als het zorgen voor nieuwe kleren en schoenen verbetert hun gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde, dat vele malen langer doorwerkt dan de levensduur van  hun nieuwe kleren en schoenen.

SHCOP (BSO)

Dankzij het afdak kunnen de kinderen nu op het terras spelen terwijl ze goed zijn beschermd tegen de brandende zon en/of de (moesson) regen.

De railing op de muur om het terras beschermt de kinderen tegen vallen.

Het waterfiltersysteem regelt dat er genoeg schoon drinkwater is.

De speciale kleine kinderen badkamer geeft de kleintjes de mogelijkheid om zelf zonder al te veel hulp het toilet te gebruiken, te douchen, hun handen te wassen en hun tanden te poetsen.

Er is nu een goede plek om af te wassen op de Nepalese manier.

Het veel te diepe waterreservoir is nu een pierebadje met veiligheidsrailing dat de kinderen kunnen gebruiken tijdens het warme weer: uiteraard alleen onder toezicht van een volwassene.

De kinderen hebben nu allerlei spellen om mee te spelen.

Dankzij een shopping spree heeft de buitenschoolse opvang nu allerlei huishoudelijke materialen die nodig zijn om het programma te runnen.

Tijdens de Coronacrisis van 2020 moest de opvang noodgedwongen de deuren sluiten en zaten de ouders/verzorgers van de SHCOP-kinderen thuis omdat al het dagloonwerk was weggevallen. 4 Smiling Faces heeft de vrijwilligers van de opvang voorzien van geld, waarmij zij noodhulp hebben kunnen geven aan deze gezinnen. De hulp bestond uit voedselhulp en andere noodzakkelijke materialen en zijn doorslaggevend gebleken voor het goed doorkomen van de ongekende crisis. 

Lotus Family Foundation Nepal

Schoner drinkwater door aanleg van een waterfiltersysteem met extra voorziening om het overtollige ijzer uit het water te halen. Resulterend in beter drinkbaar water en schonere wasresultaten.

Blijdschap en plezier door de aanschaf van 3 gitaren waarmee de kinderen volop muziek kunnen maken.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!