Boek
2017 DRC Ladiki
2017 HOPE Abhi Dawa
2017 NWCSS Sapana
2017 SHCOP Monica Sachina
2017 SHCOP eten
2017 SHCOP Santa
2017 NWCSS Susmita
2017 HOPE holy
2017 DRC Sangita
2017 NWCSS Sristy
2017 SHCOP Passang
2017 DRC Tjitske Indira
2017 SHCOP Devika
2017 NWCSS Sapana
2017 DRC Rubisha
2015 HOPE Tjitske Ashmita

Ons doel

Onze doelstelling zoals verwoord in onze statuten:

Verbetering van de kwaliteit van leven van kansarme kinderen in diverse kindertehuizen en/of projecten gericht op deze kinderen in ontwikkelingslanden*). Onder kansarm verstaan wij kinderen die het moeilijk hebben door armoede, ziekte, handicap en/of verwaarlozing.

Bij ontwikkelingslanden gaat het om landen waar overheidssteun voor kindertehuizen/projecten nihil is en de kansen voor particuliere fondswerving gering zijn. Stichting Helpings Hands 4 Smiling Faces**) financiert maatregelen die deze tehuizen/projecten schonere, gezondere en/of (sociaal) veiliger plekken maken om op te groeien.

De stichting doet dit in de overtuiging dat alle kinderen het verdienen om op te groeien in een gezonde, schone, vrolijke en vooral (sociaal) veilige omgeving. Met alle kinderen wordt bedoeld dat er geen enkel onderscheid wordt gemaakt op basis van afkomst, sekse, geloof, huidskleur en/of gezondheidstoestand. Alleen op die manier kunnen deze kinderen uitgroeien tot zelfstandige en positieve volwassenen die op wat voor manier dan ook een constructieve bijdrage leveren aan hun omgeving.

De projecten worden te allen tijde zorgvuldig en in nauw overleg met de tehuizen en/of projecten in kwestie uitgekozen. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders inbreng.

Waar wenselijk en mogelijk, werken we samen met andere, gelijkgestemde organisaties.

*) Onze focus ligt geheel op Nepal
**) De officiële/statutaire naam van 4 Smiling Faces