ONS DOEL

Verbetering van de kwaliteit van leven van kansarme kinderen in kindertehuizen in ontwikkelingslanden. Wij  ondersteunen hen ook als ze met 18 jaar die tehuizen moeten verlaten zonder dat ze een vangnet hebben om op terug te vallen.

De kinderen hebben het moeilijk door armoede, ziekte, handicap, verwaarlozing en leven in tegenwind. Bij ontwikkelingslanden gaat het om landen waar overheidssteun voor kindertehuizen nihil is en de kansen voor particuliere fondsenwerving gering zijn. Ons focusland is Nepal.

De stichting*) financiert maatregelen die deze tehuizen schonere, gezondere en/of (sociaal) veiliger plekken maken om in op te groeien en geeft studiebeurzen aan tehuisverlaters die er helemaal alleen voor staan. 4 Smiling Faces doet dit in de overtuiging dat alle kinderen het verdienen om op te groeien in gezonde en positieve omstandigheden.

Wij maken geen enkel onderscheid op basis van afkomst, gender, geloof, huidskleur en/of gezondheidstoestand. Alleen op die manier kunnen kinderen uitgroeien tot zelfstandige en positieve volwassenen die op wat voor manier dan ook een constructieve bijdrage leveren aan hun omgeving.

De projecten worden te allen tijde zorgvuldig en in nauw overleg met de tehuizen in kwestie uitgekozen. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders inbreng. Waar wenselijk en mogelijk, werken we samen met andere, gelijkgestemde personen en organisaties.

*) Onze volledige/officiële naam is Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. In het dagelijks verkeer gebruiken wij onze korte naam 4 Smiling Faces.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!