ONS DOEL

Stichting 4 Smiling Faces verbetert de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan.
Daarnaast ondersteunen wij kinderen wanneer zij met 18 jaar de tehuizen moeten verlaten, geen vangnet hebben om op terug te vallen en er helemaal alleen voor staan. Wij bieden hen met studiebeurzen en een veilig thuis een kansrijke toekomst, zodat ze hun eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven.
Ook geven wij noodhulp in tijden van (natuur)rampen en crisis.

De kinderen hebben het moeilijk door armoede, ziekte, handicap, verwaarlozing en leven in tegenwind. Bij ontwikkelingslanden gaat het om landen waar overheidssteun voor kindertehuizen nihil is en de kansen voor particuliere fondsenwerving gering zijn. Ons focusland is Nepal.

De stichting financiert maatregelen die deze tehuizen schonere, gezondere en/of (sociaal) veiliger plekken maken om in op te groeien en geeft studiebeurzen aan tehuisverlaters die er helemaal alleen voor staan. 4 Smiling Faces doet dit in de overtuiging dat alle kinderen het verdienen om op te groeien in gezonde en positieve omstandigheden.

Wij maken geen enkel onderscheid op basis van afkomst, gender, geloof, huidskleur en/of gezondheidstoestand. Alleen op die manier kunnen kinderen uitgroeien tot zelfstandige en positieve volwassenen die op wat voor manier dan ook een constructieve bijdrage leveren aan hun omgeving.

De projecten worden te allen tijde zorgvuldig en in nauw overleg met de tehuizen in kwestie uitgekozen. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders inbreng. Waar wenselijk en mogelijk, werken we samen met andere, gelijkgestemde personen en organisaties.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!