Scholenactie

DE TOP NIET HALEN EN TOCH SLAGEN? JA!

Helaas is het doel niet gehaald.  De afgelopen weken heeft Wilco van Rooijen getracht vanuit Nepal als eerste Nederlander de top van de 8.586 meter hoge Kangchenjunga, ’s werelds derde hoogste berg, te bereiken.

Slecht weer, gezondheids- en communciatieproblemen waren redenen om geen onverantwoorde risico’s te nemen en daarmee kwam een einde aan de Kangchenjunga-expeditie. Inmiddels is Wilco weer veilig terug in Nederland.
Einde verhaal?

Nee, want één doel is nog steeds te halen! Wilco wilde de top geheel op eigen kracht halen, zonder gebruik van extra zuurstof. Met deze monstertocht wilde hij speciaal aandacht en hulp vragen voor kwetsbare kinderen in Nepal. En dat kan met uw hulp nog steeds lukken!

Blik op kinderen in een andere wereld

Er is voor uw leerlingen veel te leren uit de Kangchenjuga-expeditie. Als avonturier, gelouterd bergbeklimmer en poolreiziger, is Wilco een oneindige bron van spannende verhalen en informatie over delen van de wereld waar de meesten van ons nooit komen. Wilco vertelt jong en oud daar graag over.

En: Wilco is ook ambassadeur van de Nederlandse stichting 4 Smiling Faces (www.4smilingfaces.com). Hij wilde in mei niet alleen als eerste Nederlander de top van de Kangchenjunga bereiken, maar met deze unieke klimtocht vooral aandacht vragen voor kwetsbare kinderen in Nepal.

De stichting biedt kwetsbare kinderen in Nepal een kansrijke toekomst door het financieren van tehuizen, scholing en andere primaire levensbehoeften. Met de Kangchenjunga-expeditie en zijn inzet als ambassadeur wil Wilco zoveel mogelijk kinderen helpen een zelfstandige toekomst op te bouwen door hen de kans te bieden een passende studie te volgen.

Niets is onmogelijk

Poolreiziger, bergbeklimmer maar vooral inspirator, dat is Wilco die als enige Nederlander op eigen kracht, zonder zuurstof de zeven hoogste toppen op elk continent én de Noordpool, Zuidpool en hoogste pool (Mount Everest) heeft bereikt. Hij heeft ‘niets is onmogelijk’ waargemaakt en daarmee is hij een voorbeeld voor velen. Met zijn inzet is Wilco hopelijk ook een inspiratie voor u om ‘onze’ kinderen in Nepal te helpen. En als u dat met uw school doet, zetten wij en Wilco daar graag wat tegenover.

Helpt u mee?

Wij kunnen alle steun gebruiken. Het gaat om uw hulp en betrokkenheid bij kinderen die het loodzwaar hebben en die blij zijn met elke vorm van hulp. Een leuke actie opzetten en daarmee een mooi bedrag realiseren is heel mooi, maar ook een spontane gift helpt enorm. Alle donaties samen maken het mogelijk om kinderen een toekomst te geven.

Doe zelf zoveel mogelijk om een studiebeurs of een onderdeel daarvan (zie de toelichting in de kolom hiernaast) mogelijk te maken.

Wij zetten daar graag iets bijzonders tegenover!

  • 3 scholen maken kans op een bezoek van Wilco van Rooijen en krijgen dan een foto van Wilco in actie op de berg;
  • 10 scholen maken kans op een boekenset met ‘Opgroeien in Tegenwind’ en ‘Overleven op de K2’.

Aanmelden?

Meld uw actie voor 21 juni aan via hh@4smilingfaces.com en wij stemmen de invulling graag nader met u af. U kunt natuurlijk ook mailen indien u vragen heeft.

Heeft u al een bedrag beschikbaar? Geweldig, maakt u het dan over naar NL17 INGB 000 435 56 93 t.n.v. Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces (de officiële  naam van Stichting Smiling Faces) in Amersfoort. U dingt dan automatisch mee.

Names de kinderen bedankt!

Bron Phillipe Getta
Kangchenjunga

Dit zijn een paar van de kinderen die Wilco steunt met zijn ambassadeurschap. 

Over de studiekosten

Een vervolgopleiding na de middelbare school is in Nepal niet goedkoop. Gemiddeld gaat het om circa 2500 euro per jongere per jaar. Het grootste deel daarvan (circa 1450 euro) betreft school/collegegeld voor opleidingen van enige kwaliteit. Daarnaast is er geld nodig voor verplichte schooluniformen en schoeisel (circa 150 euro), boeken en lesmateriaal (circa 150 euro), vervoer (circa 75 euro), verplichte schoollunch (circa 75 euro) en een veilige plek om te leven (circa 600 euro). School/collegegeld en kamerprijzen stijgen sinds de aardbevingen van 2015. Bovendien kunnen jongeren met een handicap niet overal wonen: zo is een kamer op de derde etage niet haalbaar als je in een rolstoel zit en liften een zeldzaamheid zijn.

De inhoud van deze pagina’s is tot stand gekomen door nauwe samen werking tussen Stichting Smiling Faces & Team Wilco van Rooijen.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!