Krishna Janmashtami

Krishna Janmashtami

Dit is de viering van de geboorte van de Heer Krishna. Het wordt gevierd op de achtste dag van de tweede helft van n augustus. Tempels en huizen zijn prachtig ingericht en verlicht. Opvallend zijn de kribben en andere decoraties met de beeltenis van de kindertijd Heer Krishna.

In de avond worden tot middernacht bhajans (devotionele liederen) gezongen, het moment waarop Heer Krishna werd geboren. Krishna Janmastami is een festival dat wordt gehouden in het typische patroon van de voorbereiding, zuivering, realisatie en daarna feest. Op de dag van het festival focussen mensen hun gedachten op Krishna; ze  mediteren en zingen de Hare Krishna mantra en andere aan hem gewijde gebeden of liederen.

Vaak worden er ook toneelstukken gespeeld over geboorte en leven van Lord Krishna. Zo betuigen ze eer aan Krishna en focussen hun gedachten op hem. Dan wordt klokslag middernacht Krishna geboren dat wordt gevierd met een speciale arati ceremonie. Het beeld van Krishna wordt bestrooid met bloemen of de beelden krijgen nieuwe kleding abd en worden versierd met bloemen.

Op deze manier, na een volledige dag van zuivering, beseffen we onze eigen verbinding met de Heer, die zich vervolgens manifesteert als het Allerhoogste aanbiddelijke voorwerp van onze gezuiverd bewustzijn. Het hoogtepunt in de nacht vertegenwoordigt onze overwinning van duistere onwetendheid en het bereiken van gezuiverd bewustzijn. We raken in een staat van spirituele ontwaking. Als men dit proces kan volgen, dan kan hij of zij de werkelijke betekenis van Krishna Janmastami ervaren. Daarna wordt er prasad (heilige voedsel) uitgedeeld aan iedereen.

About Post Author

4 Smiling Faces

Smiling Faces is de korte naam van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, die in 2009 is opgericht door Tjitske Weersma. Wij verbeteren de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in ontwikkelingslanden met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan. Wij ondersteunen hen ook als ze met 18 jaar die tehuizen moeten verlaten zonder dat ze een vangnet hebben om op terug te vallen. Bij ons komen zij eerst. Met onze hulp komen zij zoveel verder.