Festivals & Goden

Festivals & Goden

Negentig procent van de Nepalese bevolking is Hindoe. Geen wonder dus dat deze religie overal in het land en leven zijn/haar sporen nalaat. Een van de kenmerkende aspecten aan het Hindoe geloof zoals het in Nepal wordt beleefd zijn de vele religieuze festivals.

Er zijn een paar grote festivals, die het openbare leven totaal beïnvloeden en veranderen en er zijn ontelbare kleinere festivals, al dan niet met een lokale of regionale inslag. Er zijn festivals ter ere van de diverse verschijningen van God (en daarvan zijn er in het Hindoeïsme velen) en ook festivals ter ere van de seizoenen, oogsten, relaties (broers en zussen, vaders en moeders enzovoort) en nog veel meer. Het is aan een ieder om te bepalen of hij/zij deelneemt aan de festiviteiten rondom een bepaald festival of niet. Een en ander wordt over het algemeen bepaald door familietradities.

De twee grootste en bekendste Hindoe festivals zoals die in Nepal worden beleefd zijn Dashain en Tihar, die beiden kort na elkaar in oktober en november plaats hebben. Maar er zijn er vele. Dashain en Tihar viert eigenlijk iedereen. Maar daarbuiten is het afhankelijk van de stroming van Hindoeïsme die wordt aangehangen, (familie)tradities, regio, welstand en dergelijke of en zo ja in welke mate religieuze festivals worden gevierd. Voor iedereen wat wils.

About Post Author

4 Smiling Faces

Smiling Faces is de korte naam van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, die in 2009 is opgericht door Tjitske Weersma. Wij verbeteren de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in ontwikkelingslanden met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan. Wij ondersteunen hen ook als ze met 18 jaar die tehuizen moeten verlaten zonder dat ze een vangnet hebben om op terug te vallen. Bij ons komen zij eerst. Met onze hulp komen zij zoveel verder.