2017 SHCOP Solarsysteem

2017 SHCOP Solarsysteem

Uitvoering
Februari 2017

Wat is het probleem?
Door de vele en langdurige stroomstoringen in Nepal is zonne energie in huizen en bedrijven erg belangrijk. De zonne panelen van het huis zijn echter niet voldoende om ook het SHCOP van stroom te voorzien.

Wat is de oplossing?
De oplossing is om plaatsing en installatie van extra zonne panelen aansluiten zodat er ook voldoende elektriciteit is voor het SHCOP

Wat is het resultaat?
Genoeg stroom voor zowel het huishouden als de buitenschoolse opvang.

About Post Author

4 Smiling Faces

Smiling Faces is de korte naam van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, die in 2009 is opgericht door Tjitske Weersma. Wij verbeteren de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in ontwikkelingslanden met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan. Wij ondersteunen hen ook als ze met 18 jaar die tehuizen moeten verlaten zonder dat ze een vangnet hebben om op terug te vallen. Bij ons komen zij eerst. Met onze hulp komen zij zoveel verder.