2015 DRC Reparatie grondwaterp...

2015 DRC Reparatie grondwaterput

In 2010 heeft 4SmilingFaces een grondwaterput en -pomp aangelegd in de DRC, zodat kostbaar en onregelmatig geleverd drinkwater uitsluitend wordt gebruikt voor eten en drinken. Zaken als douchen, wassen, toilet doorspoelen en dergelijke gebeurt sindsdien met grondwater, afkomstig uit de bergen.

Tot nu toe gebruikten we een in-water-pomp die op de bodem van de diepe put lag, maar die is door de aardbevingen en honderden naschokken onherstelbaar beschadigd en moet worden vervangen. Er komt een nieuwe pomp, die in een behuizing naast de put wordt geplaatst. Deze pomp is van betere kwaliteit en makkelijker en veiliger te onderhouden en repareren. Deze klus wordt na het einde van de natte tijd (begin oktober) uitgevoerd.

De door 4SF aangelegde grondwaterput. 

About Post Author

4 Smiling Faces

Smiling Faces is de korte naam van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, die in 2009 is opgericht door Tjitske Weersma. Wij verbeteren de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in ontwikkelingslanden met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan. Wij ondersteunen hen ook als ze met 18 jaar die tehuizen moeten verlaten zonder dat ze een vangnet hebben om op terug te vallen. Bij ons komen zij eerst. Met onze hulp komen zij zoveel verder.